Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 29-05-2007
Aflevering 10
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe rol van de bezwarencommissie
CiteertitelJBa 2007/129
SamenvattingVeel overheden in Nederland maken in de bezwaarfase gebruik van een adviescommissie om ingediende bezwaarschriften te beoordelen. In deze bezwarencommissie hebben personen zitting met diverse achtergronden. Deze personen zijn zowel leken als juristen van divers pluimage, zoals ambtenaren, advocaten en rechters. In dit artikel wordt, na een inleiding, aan de hand van een praktijkvoorbeeld ingegaan op de omvang van de toetsing die de bezwarencommissie mag verrichten en op de resultaten van de diverse evaluaties van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op dit punt. Dit resulteert in een aanbeveling van harte.
Auteur(s)M.J.H.M. Verhoeven , R.C. van Wamel
Pagina158-162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 09-05-2007, 200604414/1
CiteertitelJBa 2007/130
SamenvattingBelanghebbende. Milieugevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 mei 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Rottweil Nederland B.V." een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een handelsonderneming en groothandel in jacht-, sport- en schietsportartikelen en munitie gelegen aan de Amsterdamseweg 111 te Arnhem. Dit besluit is op 4 mei 2006 ter inzage gelegd.
Pagina162-163
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4685
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 09-05-2007, 200600394/1
CiteertitelJBa 2007/131
SamenvattingPublicatie. Zienswijze.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2005 heeft de gemeenteraad van Rotterdam het bestemmingsplan "Natuur- en businesspark Schieveen" vastgesteld.
Pagina163-164
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4707
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200606567/2
CiteertitelJBa 2007/132
SamenvattingDwangsom. Feitelijk leidinggeven. Preventieve last. Klaarblijkelijk gevaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juni 2006 heeft verweerder aan [appellant] een last onder dwangsom opgelegd vanwege dreigende overtreding van de ingevolge het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit) voor een inrichting aan de [locatie] te [plaats] geldende geluidvoorschriften.
Pagina164-164
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 09-05-2007, 200604496/1
CiteertitelJBa 2007/133
SamenvattingDwangsom. Overtreder. Faillissement. Curator.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 januari 2006 heeft verweerder aan appellant een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd vanwege overtreding van artikel 1.1a van de Wet milieubeheer, artikel 13 van de Wet bodembescherming (hierna: de Wbb) en artikel 25, eerste lid, van het lozingenbesluit bodembescherming ten aanzien van een verontreiniging op het perceel [locatie] in [plaats].
Pagina165-165
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200604673/1
CiteertitelJBa 2007/134
SamenvattingBeroep. Zienswijzen. Milieuvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 mei 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Rodepa Holding B.V." een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend tot 1 maart 2016 voor het veranderen en het na die verandering in werking hebben van een inrichting voor onder meer de inzameling, de op- en overslag, de sortering en het bewerken van oud papier, plastics, hout (A-, B- en C-kwaliteit), ferro- en non-ferrometalen, bouw- en sloopafval en overige bedrijfsafvalstoffen, gelegen op de percelen Lenteweg 40 en Glanerveldweg 125 te Enschede.
Pagina165-166
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200606869/1
CiteertitelJBa 2007/135
SamenvattingBeroep. Zienswijzen. Niet-ontvankelijk. Revisievergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 augustus 2006 heeft verweerder aan appellante een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor onder meer de opslag en be- en verwerking van spoorwegballast. Dit besluit is op 9 augustus 2006 ter inzage gelegd.
Pagina166-166
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200605598/1
CiteertitelJBa 2007/136
SamenvattingBezwaar. Heroverweging. Ex nunc.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 augustus 2004 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (hierna: het dagelijks bestuur) geweigerd handhavend op te treden tegen een op een perceel aan de [locatie] te [plaats] gebouwde garage.
Pagina166-167
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200606157/1
CiteertitelJBa 2007/137
SamenvattingBezwaar. Heroverweging. Reformatio in peius. Gronden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk (hierna: het college) aan appellante vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van 8 woningen, 38 vakantiewoningen en een parkeergarage op het perceel Voorstraat/Neeltje Snijdershof te Wijk aan Zee (hierna: het perceel).
Pagina167-167
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 09-05-2007, 200604900/1
CiteertitelJBa 2007/138
SamenvattingDeskundigenbericht. Reactie. Artikel 6 EVRM.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2006 heeft verweerder aan Afvalzorg Deponie B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een afvalverwerkingsinrichting op het adres Zeeasterweg 40 te Lelystad. Voorts heeft verweerder bij dit besluit met toepassing van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer enkele voorschriften, verbonden aan de voor de inrichting verleende vergunning van 2 april 2002, gewijzigd. Dit besluit is op 8 juni 2006 ter inzage gelegd.
Pagina168-168
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 09-05-2007, 200604902/1
CiteertitelJBa 2007/139
SamenvattingIPPC. Europees recht. Omzetting. Beroepsgronden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 mei 2006 heeft verweerder de krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aan Afvalzorg Deponie B.V. verleende vergunning van 3 april 2002 gewijzigd. Dit besluit is op 8 juni 2006 ter inzage gelegd.
Pagina168-169
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4704
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2007/
Pagina169-170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina170-170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina171-171
Artikel aanvragenVia Praktizijn