Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 19-05-2007
Aflevering 7274
TitelNaar gewijzigde verhoudingen bij gebiedsontwikkeling. De invloed van de Roanne-uitspraak op de Nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling
CiteertitelGst. 2007, 63
SamenvattingBij herhaling wordt Nederland overvallen door uitspraken van de Europese Commissie en het Hof van Justitie over de reikwijdte van de algemene aanbestedingsrichtlijn. Zo ook recent weer door de uitspraak van het Europese Hof inzake Roanne. [...] Ik zal hierna allereerst de betreffende uitspraak bespreken en toelichten in hoeverre deze uitspraak nu daadwerkelijk opzienbarend is. Vervolgens zal ik bezien in hoeverre de Roanne-uitspraak de Nederlandse ontwikkelingspraktijk daadwerkelijk zal beďnvloeden.
Auteur(s)A.M. Ubink
Pagina285-292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-02-2007, 200604241/1
CiteertitelGst. 2007, 64
SamenvattingOntheffing van art. 14 lid 1 Ffw o.g.v. art. 75 lid 5 onder a Flora- en faunawet Nationaal Park de Hoge Veluwe. (Staat)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2005 heeft appellant sub 1 (hierna: de minister) aan Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe (hierna: NPDHV) ontheffing verleend voor het in de vrije natuur uitzetten van gefokte korhoenders (tetrao tetrix), ten behoeve van de herintroductie in het gebied van het Nationaal Park de Hoge Veluwe.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina293-297
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9015
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200508386/1
CiteertitelGst. 2007, 65
SamenvattingBestemmingsplan Landelijk gebied. Persoonsgebonden overgangsrecht voor gebruik dat viel onder algemeen overgangsrecht vorig plan. Bewoning agrarische bedrijfswoning door agrariër in ruste strookt met agrarische bestemming. (Uithoorn)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 januari 2005 heeft de gemeenteraad van Uithoorn, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, het bestemmingsplan "Landelijk gebied" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina297-301
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200602975/1
CiteertitelGst. 2007, 66
SamenvattingOntheffing voor dempen waterloop. Bezwarentermijn na verzending besluit, publicatie in huis-aan-huisblad. Verschoonbaarheid termijnoverschrijding, publicatie, rechtsmiddelvoorlichting. (Waterschap Brabantse Delta)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2005 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta (hierna: het dagelijks bestuur) aan [vergunninghouder] een ontheffing voor het dempen van een waterloop verleend.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina301-303
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2796
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200602049/1
CiteertitelGst. 2007, 67
SamenvattingNadeelcompensatie, verzoek omwonende. Schade tengevolge van verlening exploitatievergunningen voor coffeeshops. Geen onevenredige schade in de zin van art. 3:4 lid 2 Awb. Egalité-beginsel. (Venlo)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 maart 2005 heeft appellant (hierna: de burgemeester) een verzoek van [verzoekers] (hierna tezamen in enkelvoud: [verzoeker]) om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorA.R. Neerhof
Pagina303-306
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-08-2006, 200602372/1
CiteertitelGst. 2007, 68
SamenvattingAanschrijving bestuursdwang verwijdering afvalstoffen. Overtreder. (Doetinchem)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 7 juli 2005 heeft verweerder de beslissing van diezelfde datum om bestuursdwang toe te passen ter zake van het verwijderen van afvalstoffen die zijn aangetroffen op een parkeerplaats nabij het perceel Keppelseweg 26 te Doetinchem, op schrift gesteld.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina306-308
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5917
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp-recht bekeken - Bindende voordracht bij burgermeestersbenoeming is in strijd met de Grondwet
CiteertitelGst. 2007, 69
SamenvattingHet coalitieakkoord van het kabinet-Balkenende IV bevat in hoofdstuk VI, onder punt 9 een uiterst aanvechtbare passage betreffende de benoeming van burgemeester en CdK.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Pagina312-312
Artikel aanvragenVia Praktizijn