EB, tijdschrift voor Scheidingsrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift EB, tijdschrift voor Scheidingsrecht
Datum 29-05-2007
Aflevering 5
TitelWaarin is betaling van levensverzekeringspremies een belegging?
CiteertitelEB 2007, 40
SamenvattingEen vraag die van belang is in het kader van de rechtsvragen die gesteld worden ingeval een periodiek verrekenbeding bij huwelijksvoorwaarden niet is nagekomen.
Auteur(s)E.A.A. Luijten
Pagina81-83
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVertrouwelijk of geheim kinderverhoor?
CiteertitelEB 2007, 41
SamenvattingHet karakter van het kinderverhoor.
Auteur(s)P.A.J.Th. van Teeffelen
Pagina83-87
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuws over de bijleenregeling en de behandeling van de eigen woning bij echtscheiding
CiteertitelEB 2007, 42
SamenvattingIn een tweetal besluiten is de staatssecretaris uitvoerig ingegaan op de eigenwoningregeling.
Auteur(s)F.H. van der Kamp
Pagina88-90
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFiscale jurisprudentie en beleidsbesluiten (I)
CiteertitelEB 2007, 43
SamenvattingDeel I van het overzicht van beleidsbesluiten en fiscale jurisprudentie.
Auteur(s)Y. Postema-van der Koogh
Pagina91-94
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Huwelijksvermogensrecht
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 09-02-2007, KG ZA 07-4
CiteertitelEB 2007, 45
SamenvattingVerkoop voormalige echtelijke woning; weigering man mee te werken aan verlaging vraagprijs; vordering in kort geding tot medewerking toegewezen.
AnnotatorA. Heida
Pagina95-95
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Alimentatie
TitelRechtbank Assen, 07-02-2007, 58606
CiteertitelEB 2007, 46
SamenvattingVerlengingsverzoek alimentatie door vrouw met termijn van tien jaar afgewezen op grond van vermogen vrouw en afnemen huwelijksgerelateerde welstand; man mocht er op vertrouwen dat vrouw alles zou doen om na 12 jaar in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.
Samenvatting (Bron)Wet limitering Alimentatie (WLA) artikel 1:157 lid 4 jo lid 5 BW afwijzing van verzoek tot verlenging vrouw moet worden geacht eigen inkomen te verwerven en heeft zich kunnen aanpassen aan de nieuwe financiele situatie huwelijksgerelateerde welstand kan naarmate de tijd verstrijkt minder aan het huwelijk worden toegerekend.
AnnotatorA. Heida
Pagina95-97
UitspraakECLI:NL:RBASS:2007:BA1323
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Alimentatie
TitelGerechtshof Arnhem, 13-02-2007, 1293/2005
CiteertitelEB 2007, 47
SamenvattingLimitering alimentatie oud geval; hof bepaalt niet-verlengbare termijn met afbouw nu vrouw mogelijkheden heeft gehad en benut om zich een positie op de arbeidsmarkt te verwerven.
Samenvatting (Bron)Partneralimentatie, limitering, oud geval, niet-verlengbare termijn met afbouw.
AnnotatorA. Heida
Pagina97-98
UitspraakECLI:NL:GHARN:2007:AZ8956
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Alimentatie
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 17-01-2007, 505-R-06
CiteertitelEB 2007, 48
SamenvattingVrouw heeft aangifte gedaan van seksueel misbruik door man jegens haar kind; man is vrijgesproken, moet wel alimentatie voor vrouw betalen.
Samenvatting (Bron)Artikel 1:399 BW. Door aangifte te doen van vermeend sexueel misbruik jegens kind (leidend tot vrijspraak) verspeelt de vrouw haar recht op alimentatie niet.
AnnotatorA. Heida
Pagina98-99
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2007:AZ8758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Alimentatie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 20-11-2006, 262737 06-2029
CiteertitelEB 2007, 49
SamenvattingVerzoek partneralimentatie terwijl in convenant nihilbeding is overeengekomen in verband met verkrijgen woning door vrouw; volgens rechtbank komt aan het nihilbeding geen betekenis toe.
Samenvatting (Bron)Echtscheiding. Verblijfplaats minderjarig kind. Vaststelling partneralimentatie. Nihilbeding in convenant dat is opgesteld in verband met het verkrijgen van een woning door de vrouw. Naar het oordeel van de rechtbank komt aan het nihilbeding geen betekenis toe.
AnnotatorA. Heida
Pagina99-99
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2006:AZ5470
Artikel aanvragenVia Praktizijn