TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 29-05-2007
Aflevering 5
TitelInterview met L. de Lannoy en L. Hoefdraad
CiteertitelTrema, nr. 5, 2007, p. 153
SamenvattingMet ingang van 1 juni 2007 zal mr. ing. L.A.J. (Luis) de Lannoy, na een presidentschap van precies veertien jaar, terugtreden als president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Mr. L. (Lisbeth) Hoefdraad is tot zijn opvolger benoemd. Einde januari waren beide in Nederland voor de sollicitatiegesprekken met Nederlandse rechters die met ingang van komende zomer graag een aantal jaren in de West willen werken.
Auteur(s)P. de Bruin , J. Peters
Pagina153-158
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelToga's in Togo
CiteertitelTrema, nr. 5, 2007, p. 159
SamenvattingImpressie van een bijeenkomst van de International Association of Judges over rechterlijke onafhankelijkheid in Togo/LomÚ, 12-15 november 2006.
Auteur(s)M. de Werd
Pagina159-162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe belangen van getuigen in het strafproces
CiteertitelTrema, nr. 5, 2007, p. 163
SamenvattingDat getuigen naast een getuigplicht ook belangen hebben werd in de strafvbrdering aanvankelijk nauwelijks erkend, in de visie van de wetgever van 1926 mocht de verdachte iedere getuige oproepen die hij voor zijn verdediging nodig achtte. Niemand werd geacht te treden in de vraag of een verhoor wel nuttig was en of de getuige wellicht belangen had waarin hij werd geschaad. De getuige had zich simpelweg te onderwerpen aan zijn verplichtingen en als hij dat niet vrijwillig deed had hij vrijheidsbenemende dwangmiddelen te dulden.
Auteur(s)G. Kistemaker
Pagina163-169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDoorverwijzing naar mediation in hoger beroep
CiteertitelTrema, nr. 5, 2007, p. 170
SamenvattingIn de loop van 2007 zullen alle gerechtshoven beschikken over een voorziening voor doorverwijzing naar mediation. Bij het hof Arnhem behoort doorverwijzing naar mediation, na een pilotfase vanaf 2000, met ingang van april 2005 tot de dagelijkse praktijk. In dit artikel wordt stilgestaan bij enkele aspecten van de doorverwijzingsvoorziening in gerechtshoven. Mw. mr. Iet Katz-Soeterboek, vice-president bij het Arnhemse hof, vertelt over haar ervaringen als co÷rdinator van de voorziening bij het hof Arnhem. Zij heeft ook aan de start gestaan van de eerdere projectfase.
Auteur(s)J.W.J. Huige , M.M.A. Spliet
Pagina170-171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelOp naar de 'Masterclass'!
CiteertitelTrema, nr. 5, 2007, p. 172
SamenvattingDit is de negende in de serie columns waarin de heer N. van Raalte (voormalig raadsheer in het Gerechtshof Arnhem) aandacht geeft aan zaken die rechters en andere deelnemers aan het rechtsproces in de gewone praktijk van alledag tegenkomen. Reacties op deze column kunt u rechtstreeks aan de auteur sturen, e-mailadres: ophir@planet.nl.
Auteur(s)N. van Raalte
Pagina172-173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelHero´ne in de dakgoot
CiteertitelTrema, nr. 5, 2007, p. 174
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)J.W.H.G. Loyson
Pagina174-175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelVerplaatsing van lucht
CiteertitelTrema, nr. 5, 2007, p. 176
SamenvattingIn de Leeuwarder Courant van 12 maart 2005 verscheen een interview met een met naam en toenaam genoemde notaris over de juiste balans tussen werk en vrije tijd en over het effect van marathons lopen: "Nou kin ik daliks de knopen trochhakje." Dat zijn luchtige werkwijze (akten passeren in trainingspak) hem reprimandes opleverde van de 'broederschap', deerde hem niet. In het interview zei de notaris over de uitspraken van de Leeuwarder Kamer van Toezicht over de (kandidaat-)notaris, dat deze in de meeste gevallen neerkwamen op het "ferpleatsen fan lucht" (ziet u wel dat Fries niet zo moeilijk is?).
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina176-177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet ABC van de kwaliteit van rechtspraak
TitelNevenfuncties
CiteertitelTrema, nr. 5, 2007, p. 178
SamenvattingIn de rubriek ABC geeft Trema mensen die binnen of buiten de rechterlijke macht werkzaam zijn, het woord over de kwaliteit van rechtspraak. De beginletter van de achternaam van de auteur is gelijk aan de beginletter van het kernwoord dat de auteur als uitgangspunt heeft genomen voor deze bijdrage. Deze keer is het woord aan Henk Naves, voorzitter van de sector strafrecht in de rechtbank Rotterdam.
Auteur(s)H.C. Naves
Pagina178-178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet ABC van de kwaliteit van rechtspraak
TitelLuisteren of lezen?
CiteertitelTrema, nr. 5, 2007, p. 179
SamenvattingDit is een reactie van mr. P.J.M. Bruijnzeels op de bijdrage van drs. Gerd Leers over 'Luisteren' in de ABC-rubriek van Trema, nummer 3, maart 2007, p. 98. Deze bijdrage is geschreven op strikt persoonlijke titel. Mr. Bruijnzeels heeft niet als rechter in de bewuste zaak beslist.
Auteur(s)P.J.M. Bruijnzeels
Pagina179-179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelR. van den Hoogen, E-Justice: Beginselen van behoorlijke elektronische rechtspraak
CiteertitelTrema, nr. 5, 2007, p. 180
Auteur(s)M. van Opijnen
Pagina180-181
LinkVolledige tekst artikel (xs4all.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelM.T.A.B. Laemers, M. de Graaf en L.E. de Groot- van Leeuwen, Mediation in beklagzaken (art. 12 e.v. WvSv)
CiteertitelTrema, nr. 5, 2007, p. 182
Auteur(s)R. Peters
Pagina182-183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelC.J.H. Jansen, Doorgaan of stoppen? Enkele beschouwingen over recht en rechtsbeoefening in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog
CiteertitelTrema, nr. 5, 2007, p. 183
Auteur(s)C.J.H. Jansen
Pagina183-186
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelPersonalia
CiteertitelTrema, nr. 5, 2007, p. 187
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina187-189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelTrema, nr. 5, 2007, p. 190
Pagina190-193
Artikel aanvragenVia Praktizijn