Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 30-05-2007
Aflevering 5
TitelAwb-Evaluatie III
CiteertitelNTB 2007, 23
SamenvattingOp 8 maart j.l. vond op het ministerie van Justitie de aanbieding plaats van het rapport van de Derde Evaluatiecommissie Awb (commissie-Ilsink). Ten behoeve van het rapport is eerder een vijftal deelrapporten geschreven, waarin materiaal werd verzameld en beoordeeld over relevante onderwerpen. [...] Dit nummer van het NTB is grotendeels gewijd aan de derde Awb-evaluatie. Zo zijn de bijdragen van Daalder en Michiels opgenomen en zijn de vijf onderzoeksgroepen in de gelegenheid gesteld hun reactie op papier te zetten. Ook bevat dit themanummer korte bijdragen van L.J.A. Damen en van D. Allewijn.
Auteur(s)D. Allewijn , T. Barkhuysen , E.J. Daalder , L.J.A. Damen , A.P.W. Duijkersloot , K.J. de Graaf , J.W. van de Gronden , L.E. de Groot-van Leeuwen , M. Herweijer , B. Hessel , A. Klap , M.T.A.B. Laemers , A.T. Marseille , F.C.M.A. Michiels , A. Middelkamp , R. Ortlep , W. den Ouden , B. Schueler , Y.E. Schuurmans , A. Tollenaar , M.J.M. Verhoeven , R.J.G.M. Widdershoven , H.B. Winter , A. Prechal
Pagina141-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerwachting
TitelEen nieuwe rol voor de bestuursrechter
CiteertitelNTB 2007, 24
SamenvattingToepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 2002-2006 luidt de titel van het derde evaluatierapport van de Awb. Wie het rapport leest en kennis neemt van de achterliggende vijf onderzoeksrapporten kan vaststellen dat de evaluatie in belangrijke mate betrekking heeft op de bestuursrechter en in veel mindere mate op het algemeen deel van het bestuursrecht zelf. Hoe ervaren burgers Awb-procedures, hoe vindt de feitenvaststelling in beroep plaats en hoe kunnen we komen tot een meer definitieve geschilbeslechting door de bestuursrechter? Het zijn deze vragen die centraal staan.
Auteur(s)N.S.J. Koeman
Pagina167-168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuur en privaatrecht
CiteertitelNTB 2007, 25
Samenvatting1. Algemeen;
2. De overheid in het (privaatrechtelijke) rechtspersonenrecht;
3. Vertegenwoordiging;
4. Verjaring;
5. Overeenkomsten met de overheid;
6. Onrechtmatige daden van burgers jegens de overheid;
7. Onverschuldigde betaling;
8. Ongerechtvaardigde verrijking.
Auteur(s)M.W. Scheltema
Pagina169-171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurshandelingen
CiteertitelNTB 2007, 26
Samenvatting1. Het begrip besluit;
2. Aanvraag en co÷rdinatie;
3. Voorschriften en voorwaarden;
4. Wijziging, intrekking, vervallen;
5. Soorten besluiten;
6. Meerzijdige (rechts)handelingen: overeenkomsten, convenanten, etc.
Auteur(s)A.M.L. Jansen
Pagina172-181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek - Bijeenkomsten
TitelBijeenkomsten
CiteertitelNTB 2007,
Pagina182-182
Artikel aanvragenVia Praktizijn