Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 05-06-2007
Aflevering 11
RubriekRedactionele bijdrage
TitelWet bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte in aantocht.
CiteertitelJBa 2007/140
SamenvattingDe VNG-lobby bij het kabinet Balkenende IV heeft succes gehad: de gemeentebesturen krijgen - als de Eerste Kamer daar binnenkort mee instemt - een nieuw handhavingspeeltje: de Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte. Ook loopt tegelijkertijd de procedure van het wetsontwerp bestuurlijke boete fout parkeren en andere lichte overtredingen. De wetsontwerpen hebben eind maart 2007 alsnog de eindstreep in de Tweede Kamer gehaald. Dit is opvallend aangezien de regering na aanneming van het zeer ingrijpende amendement Wolfsen c.s. de eindstemming uitstelde omdat zij eerst een advies van de Raad van State wenste.
Auteur(s)J.P.A.F. Vriens
Pagina174-177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 23-05-2007, 200604827/1
CiteertitelJBa 2007/141
SamenvattingBelanghebbende. Afgeleid belang. Huurrelatie.

(X / B en W van Deventer).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deventer (hierna: het college) geweigerd aan Tinq B.V. (hierna: Tinq) bouwvergunning te verlenen voor de oprichting van een tankstation, autoshop en wasplaats op het perceel Snipperlingsdijk te Deventer, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie G, nr. 549 (hierna: het perceel).
Pagina177-178
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 16-05-2007, 200608328/1
CiteertitelJBa 2007/142
SamenvattingBesluit. Gedogen. Weigering.

(X / burgemeester van Terneuzen).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 5 december 2005 heeft de burgemeester van Terneuzen (hierna: de burgemeester) het verzoek van appellant om een gedoogd verkooppunt voor softdrugs te mogen openen afgewezen.
Pagina178-178
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRechtbank Utrecht, 01-05-2007, SRB 06/4301
CiteertitelJBa 2007/143
SamenvattingHandhaving. Belangenafweging. Haviltex. Artikel 6 Grondwet. Artikel 9 EVRM. Godsdienstvrijheid.

(X / B en W van Montfoort).
Pagina178-179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 03-05-2007, AWB 06/4169 MAWKLA
CiteertitelJBa 2007/144
SamenvattingAangetekende post. Depressieve stoornis.

(X / de staatsscretaris van Defensie).
Samenvatting (Bron)verschoonbare termijnoverschrijding - Militair ambtenarenrecht Beroep gegrond. Verweerder dient eventueel met bedrijfsarts , alsnog onderzoek te verrichten naar de gezondheidstoestand van eiseres ten tijde hier van belang en zich daarbij uit te laten of hierin redenen zijn gelegen op grond waarvan de termijnoverschrijding bij het indienen van het bezwaar al dan niet verschoonbaar kan worden geacht. Hiertoe bestaat te meer aanleiding nu verweerder ermee bekend was dat eiseres in het verleden de door hem gezonden (aangetekende) post niet in ontvangst heeft genomen of heeft opgehaald bij het postkantoor en desondanks heeft gekozen voor aangetekende verzending van het ontslagbesluit zonder gelijktijdige verzending daarvan per gewone post.
Pagina179-180
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2007:BA5263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 15-05-2007, 200702357/2
CiteertitelJBa 2007/145
SamenvattingBeroep. Procesorde. Beroepsgronden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 januari 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een aannemersbedrijf en het op- en overslaan van afvalstoffen op de percelen [3 locaties] te [plaats].
Pagina180-180
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 16-05-2007, 200604994/1
CiteertitelJBa 2007/146
SamenvattingOnderdelenfuik. Milieugevolgen. CategorieŽn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 mei 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een garagebedrijf met LPG-tankstation aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 26 mei 2006 ter inzage gelegd.
Pagina180-181
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-05-2007, 200605822/1
CiteertitelJBa 2007/147
SamenvattingGrondslag. Ambtshalve aanvullen gronden. Schadevergoedingsrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2004 heeft de Raad voor Rechtsbijstand te 's-Gravenhage (hierna: de raad voor rechtsbijstand) een verzoek van appellant om schadevergoeding afgewezen.
Pagina181-181
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5516
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-05-2007, 200608137/1
CiteertitelJBa 2007/148
SamenvattingHerziening. Rechterlijke misslagen. Vervallenverklaring.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 25 oktober 2006, in zaak no. 200600566/1, heeft de Afdeling het door verzoeker ingestelde hoger beroep ongegrond verklaard.
Pagina181-181
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5498
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bestuursorganen
TitelRaad van State, 16-05-2007, 200506286/1
CiteertitelJBa 2007/149
SamenvattingGoedkeuring. Reconstructieplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2005, kenmerk PS 25/05 E, hebben verweerders op grond van de Reconstructiewet concentratiegebieden (hierna: de Rwc) onder meer het reconstructieplan "De Peel" vastgesteld.
Pagina181-182
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 16-05-2007, 200608209/1
CiteertitelJBa 2007/150
SamenvattingOpenbaarheid van bestuur. Document. Onderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 15 augustus en 8 november 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeist (hierna: het college) verzoeken van appellante om het verstrekken van informatie gedeeltelijk ingewilligd.
Pagina182-182
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 23-05-2007, 200609197/1
CiteertitelJBa 2007/151
SamenvattingMonument. Aanwijzing. Discretionaire bevoegdheid. Gemeenteraad.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2005, voor zover thans van belang, heeft de Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: de Staatssecretaris) het verzoek van de stichting "Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland-Flevoland" (hierna: de stichting) tot aanwijzing van het 10kV- en het 50-kV-station (hierna: de stations), gelegen aan respectievelijk de Talingweg 215 en de Oude Beekbergerweg 25 te Apeldoorn, als beschermd monument afgewezen.
Pagina182-183
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2007/
Pagina183-183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina183-183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelKamerstukken
CiteertitelJBa 2007/
SamenvattingTK 2006-2007, 29864, nr. 10 - TK 2006-2007, 31038, nr. 2.
Pagina184-185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina186-186
Artikel aanvragenVia Praktizijn