Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 22-06-2007
Aflevering 6
RubriekTer Visie
TitelHet grijze gebied van het arbeidsrecht
CiteertitelSR 2007, 44
SamenvattingDe vorige regering hamerde er regelmatig op dat Nederlanders veel te jong met pensioen gaan. De arbeidsparticipatie van vrouwen is boven de 45 jaar traditioneel al laag, maar ook veel mannen stoppen ergens tussen hun vijfentwintigste en vijfenzestigste jaar met werken. Bij de Tweede Kamerverkiezingen stond de vergrijzing centraal. Hoe gaan wij het ouderdomspensioen in de toekomst financieren bij een toenemend aantal 65-plussers en een afnemend aantal 65-minners?
Auteur(s)G.J.J. Heerma van Voss
Pagina191-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel(Te) jong achter de geraniums? De rechtvaardiging van leeftijdsonderscheid bij het pensioenontslag
CiteertitelSR 2007, 45
SamenvattingSinds 2 december 2006 is pensioenontslag voor het vijfenzestigste jaar verboden onder de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL). Dit verbod is alleen dan niet van toepassing als er een objectieve rechtvaardiging voor het pensioenontslag bestaat. De voor inwerkingtreding van de WGBL aangedragen rechtvaardigingen zijn hiervoor waarschijnlijk niet toereikend. Het feit dat een pensioenontslagbepaling is opgenomen in een cao maakt dit alleen in uitzonderlijke gevallen anders.
Auteur(s)J. van der Hoeven
Pagina193-198
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRecht op doorwerken na het vijfenzestigste levensjaar
CiteertitelSR 2007, 46
SamenvattingEen hogere welvaart, verbeterde gezondheidszorg en economische motieven leiden er toe dat meerdere werknemers graag betaald werk willen blijven verrichten na hun vijfenzestigste jaar. Het arbeidsrecht is hier echter niet op toegerust, zodat veel werkgevers huiverig zijn om oudere werknemers in dienst te nemen. In dit artikel wordt ge´nventariseerd hoe een arbeidsrelatie na het vijfenzestigste jaar van een werknemer juridisch vorm gegeven zou kunnen worden op een zodanige wijze dat recht wordt gedaan aan zowel de belangen van werkgever als die van de werknemer.
Auteur(s)M.S.A. Vegter
Pagina199-204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFlexibele pensionering, zorg of zegen?
CiteertitelSR 2007, 47
SamenvattingHet motiveren van mensen om langer door te werken, is een belangrijk aandachtspunt met het oog op de vergrijzing. Daarom wordt vandaag de dag het creŰren en in stand houden van mogelijkheden om vˇˇr het bereiken van de 65-jarige leeftijd te kunnen stoppen met werken, ontmoedigd. Dat is in het verleden wel eens anders geweest. In dit artikel zal aan de hand van de ontwikkelingen op het gebied van VUT en prepensioen in de afgelopen 20 jaar, worden ingegaan op de rol die de flexibilisering van pensioenregelingen in dat kader heeft gespeeld en nog kan spelen.
Auteur(s)A.W. Rutten
Pagina205-210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSociale zekerheid voor de oudere werknemer. Laveren tussen activering en bescherming
CiteertitelSR 2007, 48
SamenvattingIn deze bijdrage bespreekt Fluit de positie van de oudere werknemer vanuit het perspectief van de sociale zekerheid. In hoeverre houdt het systeem van sociale zekerheid rekening met de ouderen? Fluit brengt in kaart op welke manieren de sociale zekerheid voor ouderen de laatste jaren is gewijzigd. Vraag is of de sociale zekerheid van deze groep op dit moment voldoende is gewaarborgd.
Auteur(s)P.S. Fluit
Pagina211-218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 11-04-2007, 06/5950 WWB
CiteertitelSR 2007, 49
SamenvattingHuisbezoek, inbreuk persoonlijke levenssfeer.
Samenvatting (Bron)Onaangekondigde huisbezoeken slechts onder voorwaarden geoorloofd.
AnnotatorM.J.A.C. Driessen
Pagina219-221
UitspraakECLI:NL:CRVB:2007:BA2410
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Pensioen- en fiscaal recht
TitelKantongerecht Enschede, 19-04-2007, 242660 CV EXPL2541/07
CiteertitelSR 2007, 50
SamenvattingVerplichte pensionering nog van deze tijd?
Pensioensontslag. Arbeidsovereenkomst, beŰindiging van rechtswege.
AnnotatorO. van der Kind
Pagina221-224
Artikel aanvragenVia Praktizijn