Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 25-06-2007
Aflevering 6
TitelRechter en bestuur: communicerende vaten of concurrerende machten?
CiteertitelNTB 2007, 27
SamenvattingIn deze bijdrage staat de verhouding tussen bestuur en rechter centraal. De auteur stelt de vraag in hoeverre het bestuur bij de bevoegdheidsuitoefening vrijheid ten opzichte van de rechter heeft of behoort te hebben, en welke consequenties deze vrijheid heeft voor de taak en positie van de rechter. Bij die analyse worden de verschillende fase van de besluitvorming bekeken.
Auteur(s)A.P. Klap
Pagina183-194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHorizontaal verantwoorden
CiteertitelNTB 2007, 28
SamenvattingZelfstandige bestuursorganen doen steeds vaker aan 'horizontale verantwoording'. Wat behelst dat eigenlijk en welke functie vervult dat? ook bekijkt auteur vanuit de praktijk naar de samenloop met andere normcomplexen zoals de Good Governance en de Kaderwet Zbo's.
Auteur(s)J.W.J. Besemer
Pagina195-203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerwachting
TitelBruikbare privaatrechtelijke taakbehartiging
CiteertitelNTB 2007, 29
SamenvattingDecember 2006 is in het kader van het programma Bruikbare rechtsorde een rapport verschenen over de 'Privaatrechtelijke taakbehartiging door decentrale overheden', dat vervolgens in februari van dit jaar in druk is aangeboden aan de Tweede Kamer. De titel suggereert wellicht meer dan het rapport inhoudt: het project gaat uitsluitend over de oprichting van of deelneming in private organisaties door decentrale overheden. Het gebruik van andere privaatrechtelijke instrumenten door decentrale overheden blijft buiten beschouwing.
Auteur(s)J.A.F. Peters
Pagina204-206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOude meesters
TitelG.A. van Poelje c.s., Rapport van de Commissie inzake algemene bepalingen van administratief recht
CiteertitelNTB 2007, 30
Auteur(s)E.J. Daalder
Pagina207-208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2007, 31
Samenvatting1. Algemeen;
2. Preventieve handhaving;
3. Toezicht en opsporing;
4. Sanctionering;
5. Gedogen;
6. Bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving.
Auteur(s)J.P. Heinrich , R.W. Veldhuis
Pagina209-219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBeginselen van behoorlijk bestuur
CiteertitelNTB 2007, 32
Samenvatting1. Algemeen;
1.1 Algemene leerstukken en ontwikkelingen;
1.2 A.b.b.b. en algemeen verbindende voorschriften;
1.3 Privaatrechtelijk en feitelijk handelen;

2. Normerende werking a.b.b.b.;
2.1 Correcte bejegening en fair play;
2.2 Zorgvuldige voorbereiding en advisering;
2.3 Specialiteitsbeginsel;
2.4 Materiële zorgvuldigheid;
2.5 Rechtszekerheid en vertrouwen;
2.6 Gelijkheidsbeginsel;
2.7 Motivering.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Pagina220-233
Artikel aanvragenVia Praktizijn