SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 26-06-2007
Aflevering 6
RubriekDeze maand
TitelOver Sinterklazen en de Paashaas
CiteertitelSMA 2007, p. 211
SamenvattingTerwijl ik dit schrijf, ligt Pasen net achter ons. Op de site www.vrouw.nl is te lezen dat meer dan de helft van de Nederlanders niet weet waar het Paasfeest voor staat; niettemin hebben Nederlanders dit jaar meer dan een miljard euro uitgegeven aan Paasinkopen.
Auteur(s)R.M. Beltzer
Pagina211-212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelArbeidsrechtelijke beginselen of systemen?
CiteertitelSMA 2007, p. 213
SamenvattingMet het symposium onder de titel 'De rechter en het sociaal recht' nam de Universiteit Leiden op 9 maart jl. afscheid van haar hoofddocent sociaal recht mr.dr. Taco van Peijpe. Bij die gelegenheid mocht ik met hem in discussie gaan over een onderwerp naar keuze. Die keuze was de vraag of arbeidsrecht een systeem kent dat soms tot een bepaalde beslissing in een concreet geval noopt en of rechtsbeginselen die rol vervullen. Bij het voorbereiden van de discussie ontdekte ik al snel dat het onderwerp veel meer kanten heeft dan in de krap bemeten tijd te bespreken zijn.
Auteur(s)E. Verhulp
Pagina213-217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe rechter en het medezeggenschapsrecht. De taak van de wetgever bij vaststelling rechterlijke toetsingsnormen
CiteertitelSMA 2007, p. 218
SamenvattingTer gelegenheid van het afscheid van Taco van Peijpe als universitair hoofddocent bij de Universiteit Leiden is mij gevraagd een inleiding te verzorgen passend bij het thema 'De rechter en het sociaal recht'. In de loop der tijd heb ik met Taco van Peijpe contacten gehad in eerste instantie rechtsgeschillen waar hij als rechter optrad en ik als advocaat en later als collega's bij de afdeling sociaal recht. Onze wetenschappelijke aandachtsgebieden kennen veel raakvlakken. Het grensgebied tussen het private en publieke arbeidsrecht heeft de belangstelling van ons allebei. Een sector waar dit grensgebied wel het meest aan te treffen is, is het onderwijs.
Auteur(s)L.C.J. Sprengers
Pagina218-223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe interactie tussen de Commissie gelijke behandeling en de rechter: van dode mussen en gebraden duiven
CiteertitelSMA 2007, p. 225
SamenvattingMet een symposium onder de titel 'De rechter en het sociaal recht' nam de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden op 9 maart jl. afscheid van mr. Taco van Peijpe, hoofddocent sociaal recht. Dit artikel is een bewerking van mijn inleiding tijdens dat symposium. Ik kijk met plezier terug op vele jaren collegiale samenwerking met Taco, waarvan een groot deel aan de Universiteit van Amsterdam.
Auteur(s)I.P. Asscher-Vonk
Pagina225-230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToepasselijke sociale en arbeidswetgeving bij grensoverschrijdende pensioenuitvoering
CiteertitelSMA 2007, p. 231
SamenvattingHoewel pensioenrecht een onmiskenbare relatie heeft met het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht komen gemeenschappelijke aandachtspunten toch niet dikwijls aan bod. In het kader van de invoering van de Pensioenwet (PW) kwam in een recente bijeenkomst van de Vereniging voor Pensioenrecht onder meer aan de orde hoe het begrip 'Nederlandse sociale en arbeidswetgeving' dat voorkomt in een aantal artikelen van de PW (196, 200, 201 en 202), moet worden opgevat. Het lijkt passend het antwoord op deze vraag vanuit het pensioenrecht ook nog wat verder uit te werken in een artikel in dit tijdschrift.
Auteur(s)P.M.C. de Lange
Pagina231-236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Agenda
TitelAgenda
CiteertitelSMA 2007, p. 239
Pagina239-240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelS. Klosse, Had Geers het geweten! Arbeid en gezondheid. Schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming
CiteertitelSMA 2007, p. 241
Auteur(s)J. van Drongelen
Pagina241-244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Nieuwe uitgaven
TitelNieuwe uitgaven
CiteertitelSMA 2007, p. 245
Pagina245-245
Artikel aanvragenVia Praktizijn