Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 26-06-2007
Aflevering 7276
TitelDe beheersverordening: eenvoudig en goedkoop of nodeloos complicerend instrument?
CiteertitelGst. 2007, 77
SamenvattingAls de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking treedt, krijgen gemeenten te maken met twee nieuwe wettelijke figuren: het exploitatieplan en de beheersverordening. Het exploitatieplan is gericht op gronden waarop een (bij algemene maatregel van bestuur aangewezen) bouwplan is opgenomen. De beheersverordening is juist gericht op delen van het grondgebied van de gemeente waar geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien. Dit artikel gaat over de beheersverordening. Is het een zinvol nieuw instrument of draagt het alleen maar nodeloos bij aan de toch al aanzienlijke complexiteit van het ruimtelijk bestuursrecht?
Auteur(s)W.J. Haeser
Pagina349-359
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-02-2007, 200602573/1
CiteertitelGst. 2007, 78
SamenvattingMandaat raad aan B&W, vaststelling uitwerkingsplan. Strijd met art. 10:3 Awb. (Noord-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) van Amsterdam het uitwerkingsplan "Uitwerking 12 en partiële herziening uitwerking 4 van het bestemmingsplan IJburg, eerste fase, voor delen van het Steigereiland" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina359-361
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9544
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-08-2006, 200507730/1
CiteertitelGst. 2007, 79
SamenvattingBelanghebbende. Collectief belang. Wet op de waterhuishouding; Waterschapswet (Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2004 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) goedkeuring verleend aan het op 28 augustus 2003 door het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht vastgestelde peilbesluit polder Zevenhoven deel I.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
Pagina361-364
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY6762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200600385/1
CiteertitelGst. 2007, 80
SamenvattingBelanghebbende, procesbelang. Tracéwet. (Sneek).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2005, verzonden op 30 november 2005, heeft het college van burgemeester en wethouders van Sneek (hierna: het college) vergunning verleend voor het vellen van diverse bomen, bos en bosplantsoen voor de delen oost en west van het tracé Rijksweg 7 te Sneek.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
Pagina364-365
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0835
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-02-2007, 200604309/1
CiteertitelGst. 2007, 81
SamenvattingLast onder dwangsom. 'Burgergebruik' agrarische bedrijfswoning. Handhaving, bijzondere omstandigheid. (Venlo).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2004 heeft appellant sub 2 (hierna: het college) het verzoek van [partij] om handhavend op te treden tegen het gebruik door [appellant sub 1] van de woning op het perceel de [locatie] te Venlo (hierna: het perceel) als burgerwoning, afgewezen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina365-367
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9521
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-01-2007, 200600141/1
CiteertitelGst. 2007, 82
SamenvattingVerhouding WOB en Wet bescherming persoonsgegevens. Strafrechtelijke persoonsgegevens. Omgevallen hoogspanningsmast. ('s-Hertogenbosch).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2004 heeft de officier van justitie te Maastricht (hierna: de officier van justitie) geweigerd de rechtsvoorgangster van appellante een afschrift te verstrekken van het proces-verbaal dat is opgemaakt naar aanleiding van het omvallen van een hoogspanningsmast te Beek, op 30 maart 2004 (hierna: het proces-verbaal).
AnnotatorR. Kooper
Pagina367-371
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7410
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200508295/1
CiteertitelGst. 2007, 83
SamenvattingKapontheffing. Benedengrens huishouding. Advies bezwaarschriftencommissie, afwijking. Ontvankelijkheid in bezwaar en beroep, weigeringsbesluit. (Elburg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2004 heeft appellant een aanvraag van [wederpartij sub 1] om verlening van een ontheffing van het verbod om een berk te vellen afgewezen.
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina371-376
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5097
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200603867/1
CiteertitelGst. 2007, 84
SamenvattingGrond voor eengezinswoning. Huisvesting seizoenarbeiders, strijd met bestemming. (Helmond).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 10 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Helmond (hierna: het college) [appellant 1] wat betreft de panden op de percelen [locaties 1] en [appellant 2] wat betreft de panden op de percelen [locaties 2] te Helmond (hierna: de percelen) onder oplegging van een dwangsom gelast vóór 15 juli 2004 het gebruik daarvan ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Rijpelberg" (hierna: het bestemmingsplan) blijvend te beëindigen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina376-378
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelHet tweede lustrum van De Kabouter
CiteertitelGst. 2007, 85
SamenvattingU herinnert zich dat eetcafé annex pannenkoekhuis De Kabouter even buiten Baarle-Nassau in 1995/1996 een half jaar slecht bereikbaar was. De provinciale weg ter plaatse werd gereconstrueerd.
Auteur(s)J.G. de Vries Robbé
Pagina380-380
Artikel aanvragenVia Praktizijn