Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 06-07-2007
Aflevering 6/7
Rubriekwww.notaris
Titelwww.notaris
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 9
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWaarvan Akte
TitelWaarvan Akte
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 7
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotaBoek
TitelL.C.A. Verstappen et al., Handboek Boedelafwikkeling 2007
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 15
Auteur(s)T. Wit
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelAuditbureau van start
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 10
SamenvattingHalf mei ging het Auditbureau bij de KNB van start. Er is een coördinator kwaliteitszorg aangesteld en de eerste dertig auditoren zijn opgeleid om intercollegiale toetsingen te kunnen uitvoeren. Wat staat de notaris te wachten?
Auteur(s)J. aan de Stegge
Pagina10-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelTrainer auditoren Peter Noordhoek: 'Je wordt niet zomaar een goede auditor'
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 14
SamenvattingPeter Noordhoek trainde de eerste dertig notaris-auditoren. Wat leerde hij hun en wat kan de notaris verwachten? Een gesprek over intercollegiale toetsing.
Auteur(s)J. aan de Stegge
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmslag
TitelNut van de waakhond
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 16
SamenvattingNa het eclatante succes van Web-Elan zijn de ambitieuze automatiseerders bij het Kadaster niet meer te stoppen. De volgende stap is de geautomatiseerde verwerking van notariële akten in de registers. De notaris levert daartoe een gedeeltelijk gestandaardiseerde akte aan. In ruil daarvoor krijgt de notaris bericht bij wijzigingen in het kadastrale object. Het brengt de gewenste integratie van de héle vastgoedketen weer een stapje dichterbij.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina16-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelControle bekwaamheid
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 32
SamenvattingVaste prijzen voor standaardproducten om de onderkant van de markt te bedienen. En peer review om de kwaliteit te waarborgen. Zo ziet de nabije toekomst van de advocatuur eruit, volgens Els Unger, die tot 1 juli algemeen deken was van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina32-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekIn alle Staten
TitelIn alle staten (generaal)
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 31
SamenvattingOver kabinetsplannen, de Staten-Generaal, wetgeving en andere 'politieke zaken'.
Pagina31-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelTestamentair toerisme, kwakzalverij?
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 21
SamenvattingOns bewijsrecht is lastige materie, ook op het terrein van de 'akten en vonnissen'. Een akte is een ondertekend geschrift dat dient tot bewijs. Er zijn twee soorten: authentieke en onderhandse akten. De meeste authentieke akten zijn notariële akten, de voor de authentieke akte vereiste ambtenaar is meestal de notaris.
Vanwege die bemoeienis van de notaris hecht het recht aan een notariële akte meer geloof dan aan de onderhandse.
Auteur(s)G. Lekkerkerker
Pagina21-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet hart van de zaak
TitelGateway lexicons vinden gretig aftrek
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 22
SamenvattingAls tolk, vertaler, samensteller en uitgever van juridische woordenboeken is Aart van den End (1953) bekend in de juristenwereld. Een kijkje achter de schermen bij een verwoed jargonvertaler.
Auteur(s)J. aan de Stegge
Pagina22-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAls u het mij vraagt
TitelPeer review notarissen 'in a blink'
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 25
Auteur(s)L. Minkjan
Pagina25-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelDe derde wet van Newton
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 29
SamenvattingIn Notariaat Magazine van augustus vorig jaar zijn de resultaten van de Micra-enquête over de 'arbeidssatisfactie' van kandidaat-notarissen gepubliceerd. In het vorige nummer is ruim aandacht besteed aan de positie van vrouwelijke notarissen en kandidaat-notarissen op basis van een uitgebreide enquête onder het vrouwelijk deel van het notariaat.
Mijns inziens blijkt uit de resultaten van deze onderzoeken dat de omstandigheden waaronder veel kandidaat-notarissen werken, voor verbetering vatbaar zijn.
Auteur(s)J. Ophuis
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTaalNoot
TitelTaalNoot
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 35
Auteur(s)A. Huyser
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Dordrecht, 06-03-2007, 08/06
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 34
SamenvattingInschrijving van een vermeende koopovereenkomst waarbij de indruk wordt gewekt dat de betrokken partijen met de inschrijving instemmen. Geen partijnotaris.
Pagina34-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Leeuwarden, 17-04-2007, 01-2007
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 34
SamenvattingDe notaris gaat buiten zijn boekje door een van de partijen te wijzen op wat naar zijn inzicht een tekortkoming in de koopovereenkomst was en door vervolgens eenzijdig de ontwerp-leveringsakte op te stellen in afwijking van de koopovereenkomst. Hij keert de onder hem berustende depotgelden uit zonder dat is voldaan aan hetgeen in de depotakte omtrent uitbetaling is vastgelegd.
Pagina34-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMevrouw de notaris
TitelMevrouw de notaris Mary Rijnbeek: 'Het is me niet komen aanwaaien'
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 36
SamenvattingEen gedreven, hartelijke notaris met gevoel voor tact en veel ambitie. Kenmerk van een vrouw die het roer omgooide en aan haar leven een andere wending gaf. Ze heeft er hard voor moeten werken en de nodige tegenslagen overwonnen. Toch vindt ze dat ze geluk heeft gehad. "Ik ben trots en blij met wat ik heb bereikt. Een vak uit duizenden."
Auteur(s)M. Berkers
Pagina36-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia etcetera
TitelBenoeming, ontslag en toewijzing protocol
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 40
Pagina40-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia etcetera
TitelIn memoriam
CiteertitelNotariaat 2007/6/7, 41
SamenvattingIn memoriam bij het overlijden van mr. Jan Posch, notaris te Amsterdam van 1977 tot 1998.
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn