Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 13-07-2007
Aflevering 10
TitelZinloze haast niet langer nodig. Appelschriftuur in strafzaken (2)
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 402
SamenvattingNadat we vorig jaar een pleidooi publiceerden tegen de zinloze haast waarmee de indiening van een appelschriftuur gepaard ging, wees de Hoge Raad in juni jl. een arrest dat die problemen deels oplost.
Auteur(s)G.P. Hamer , R. Malewicz
Pagina402-405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOverlevering in vrijheid. Een bizarre praktijk van het Europese aanhoudingsbevel
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 408
SamenvattingIn hechtenis nemen van een over te leveren persoon is vaak nergens voor nodig, terwijl die 'bizarre praktijk' wel uiterst bezwarend is voor de verdachte.
Auteur(s)A. Beckers , N. Hack
Pagina408-411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuwe kansen, nieuwe markten. Innoveren in de advocatuur, hoe doe je dat?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 420
SamenvattingDe inkoop van juridische dienstverlening professionaliseert en de concurrentie van andere juridische dienstverleners neemt toe. Met welke nieuwe diensten kan de advocatuur deze bedreigingen het hoofd bieden?
Auteur(s)C. Dullaert , G. Tanja
Pagina420-422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Kabinet neemt te kleine stap'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 394
Samenvatting... zeggen critici over het opschuiven van de grens voor een verplichte advocaat.
Auteur(s)O. Hoekstra
Pagina394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecensie
TitelLex van Almelo, Dames en heren van de jury. Juryrechtspraak in Nederland
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 407
Auteur(s)B. Stapert
Pagina407-407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMijlpaalarrest
TitelMr. Gerritsma kijkt terug op Kleuterschool Babbel
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 413
SamenvattingKleuterschool Babbel kwam mede tot stand omdat de advocaat niet wist dat de jurisprudentie het uitsloot.
Auteur(s)A. Groenewoud , A. Veelenturf
Pagina413-413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Neem ons serieus!'. Vergadering College van Afgevaardigden 28 juni 2007
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 428
Samenvatting'Neem ons serieus!' riep het College van Afgevaardigden in juni tegen de Algemene Raad.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina428-429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelWie kent de rechter?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 395
SamenvattingZou ABN AMRO een dossier hebben over mr. Willems, president van de Ondernemingskamer van het hof in Amsterdam? Waar hij bankiert, waar hij heeft gestudeerd, wie zijn vrienden zijn? Amerikaanse advocaten vinden het normaal hiernaar onderzoek te doen. Denk aan de talrijke bureaus die in de Verenigde Staten rapporteren over de achtergrond van juryleden. Wie weet wees ABN AMRO jaren geleden een hypotheekaanvraag van Willems af en werd hij door Fortis met open armen binnengehaald.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina395-395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColofon
TitelColofon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 399
Pagina399-399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMoordkuil
TitelGeen tweede kans!
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 423
SamenvattingOnlangs kwam in het nieuws dat vanuit het Openbaar Ministerie en de politie wordt gepleit voor de gedeeltelijke afschaffing van het 'ne bis in idem'-beginsel, de regel die inhoudt dat een verdachte niet tweemaal voor hetzelfde feit mag worden vervolgd (NRC Handelsblad eind juni).
Auteur(s)J.M. Jansen
Pagina423-423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelGewaarschuwd man
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 401
SamenvattingEls Unger was de eerste vrouw die algemeen deken werd van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij vond dat belangrijk en was daar trots op. Terecht. Ook was zij onverholen verontwaardigd dat het zo lang heeft geduurd voordat het zo ver was. Els Unger loopt met haar gevoelens niet te koop. Zolang het om de inhoud gaat, liefst ontdaan van emotie, aanwezig, kort en zakelijk. Het door haar aangezwengelde diversiteitsbeleid heeft zij echter met ware passie uitgedragen.
Auteur(s)W. Bekkers
Pagina401-401
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 02-06-2006, 4482
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 438
SamenvattingQuotaregeling voor toevoegingen, deel I.
Pagina438-441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 02-06-2006, 4487
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 441
SamenvattingQuotaregeling voor toevoegingen, deel II.
Pagina441-442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Gravenhage, 12-06-2006, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 442
SamenvattingToezenden van stukken zonder vooroverleg, instemming.
Pagina442-443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelArrest over witwasrichtlijnen 'gaat voorbij aan kern van zaak'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 396
SamenvattingEuropese Advocaten vinden dat het HvJ EG te beperkt oordeelt in zijn uitspraak van 26 juni jl. waarin het de Europese witwasrichtlijnen niet in strijd acht met art. 6 EVRM. En valt het juridisch advies nu wel of niet onder het verschoningsrecht?
Auteur(s)Z. Luyendijk
Pagina396-396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Nog genoeg ruimte om problemen aan de orde te stellen'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 397
SamenvattingColin Tyre ziet nog wel ruimte in het arrest van 26 juni jl. Hij is sinds afgelopen november president van de CCBE, de Brusselse koepel van de Europese balies. Lid van de Scottish Bar sinds 1987, Queens Council sinds 1998, doceerde hij aan de universiteit van Edinburgh en publiceerde hij over belastingrecht.
Auteur(s)Z. Luyendijk
Pagina397-397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHandvatten en herbezinning gevraagd. De identificatie- en meldplicht anno 2007 (2)
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 414
SamenvattingIn het vorige nummer werden de samenvoeging van de WID en de Wet MOT beschreven, en de komende wetswijziging in het kader van de Derde Anti-witwasrichtlijn. In dit deel aandacht voor de uitspraak van het HvJ EG van 26 juni jl., die de witwasrichtlijnen ongedeerd liet. Vervolgens een kritische analyse van de voorlichting van de Orde in deze, en een oproep om haar (mede) toezichthoudende taak onder de loep te nemen. Aansluitend reageert de Orde.
Auteur(s)P. de Haas , L. Jaeger
Pagina414-418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelReactie: Algemene Raad neemt voorlichtende taak serieus
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 418
SamenvattingDe Algemene Raad wil graag reageren op de kritiek op de voorlichting en op de genomen verantwoordelijkheid voor naleving van de regels.
Auteur(s)H. Cotterell
Pagina418-419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelOrdenieuws
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 401
Pagina401-401
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe deken getoetst?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 10, p. 427
SamenvattingEen deken zou in beginsel niet onder het tuchtrecht vallen, maar deze keer op keer herhaalde fomulering berust op een cirkelredenering.
Auteur(s)P.A. Wackie Eysten
Pagina427-427
Artikel aanvragenVia Praktizijn