Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 03-07-2007
Aflevering 13
RubriekRedactionele bijdrage
TitelInterimwet Stad- en Milieubenadering
CiteertitelJBa 2007/162
SamenvattingDe Interimwet Stad- en Milieubenadering (hierna: Interimwet) is op 1 februari 2006 in werking getreden. De Interimwet volgt de Experimentenwet Stad en Milieu (hierna: Experimentenwet) op. In dit artikel zal eerst worden ingegaan op de ervaringen met de Experimentenwet. Daarna wordt uitgelegd hoe de Interimwet dient te worden toegepast. Vervolgens worden de grenzen en mogelijkheden van de Interimwet besproken. Daarna wordt kort de procedure toegelicht en ten slotte wordt een conclusie gegeven.
Auteur(s)M.J. Huijbers
Pagina206-210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 13-06-2007, 200608658/1
CiteertitelJBa 2007/163
SamenvattingBelanghebbende. Eigenaar. Milieugevolgen inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een stoeterij voor het houden van 12 mini-paarden en 8 paarden gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 10 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina211-211
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7037
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 13-06-2007, 200608818/1
CiteertitelJBa 2007/164
SamenvattingBelanghebbende. Collectief belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2006 heeft verweerder de aanwijzing van de locaties voor ondergrondse inzamelvoorzieningen van huishoudelijk afval vastgesteld. Dit besluit is op diezelfde datum ter inzage gelegd.
Pagina211-212
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7080
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 20-06-2007, 200608285/1
CiteertitelJBa 2007/165
SamenvattingBelanghebbende. Rechtspersoon.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juli 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wageningen het uitwerkingsplan "Hinkeloord-Wonen" vastgesteld.
Pagina212-212
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7575
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 13-06-2007, 200608081/1
CiteertitelJBa 2007/166
SamenvattingBesluit. Procesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2005 heeft de burgemeester van Liesveld (hierna: de burgemeester) het verzoek van appellant om handhavend op te treden inzake de exploitatie van de horeca-inrichting Het Onderhuis (hierna: de inrichting) op het adres Lekdijk 152 te Langerak afgewezen.
Pagina212-212
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7087
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 20-06-2007, 200609323/1
CiteertitelJBa 2007/167
SamenvattingBesluit. Aanvraag. Ligplaatsvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 1 november 2005 heeft appellant (hierna: het college) het verzoek van [verzoeker] om vergunning voor een ligplaats afgewezen.
Pagina212-213
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7598
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 13-06-2007, 200604278/1
CiteertitelJBa 2007/168
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Hoorplicht. Motivering. Adviezen. Gewijzigd bedrijfsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard het wijzigingsplan "Doornenburgsestraat ongenummerd" vastgesteld.
Pagina213-213
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7055
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 13-06-2007, 200602289/1
CiteertitelJBa 2007/169
SamenvattingOproeping getuigen. Verzoek. Vooronderzoek. Onderzoek ter zitting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 januari 2004 heeft de raad van de gemeente Rotterdam (hierna: de gemeenteraad) een verzoek van appellant om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina214-214
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 13-06-2007, 200606058/1
CiteertitelJBa 2007/170
SamenvattingGrondslag. Ambtshalve aanvullen rechtsgronden. Redelijke termijn. Schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 13 januari 1999 heeft de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de Staatssecretaris) aanvragen van appellanten om een tegemoetkoming in schade tengevolge van extreem zware regenval geheel dan wel gedeeltelijk afgewezen.
Pagina214-215
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7097
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bestuursorganen
TitelRaad van State, 20-06-2007, 200608639/1
CiteertitelJBa 2007/171
SamenvattingMandaatverlening. Bevoegdheid. Handhaving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast de verkoop van fietsen op het perceel [locatie] te Valkenswaard (hierna: het perceel) te beŽindigen en beŽindigd te houden.
Pagina215-215
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7599
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 15-06-2007, 200703070/1 en 200703070/2
CiteertitelJBa 2007/172
SamenvattingMonumentenvergunning. Belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2006 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oud-Zuid van de gemeente Amsterdam (hierna: het dagelijks bestuur) een monumentenvergunning verleend aan het`Projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam voor daarbij nader aangegeven wijzigingen aan het rijksmonument aan de Paulus Potterstraat 13 te Amsterdam (het Stedelijk Museum).
Pagina215-216
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina216-216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina218-218
Artikel aanvragenVia Praktizijn