Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 17-07-2007
Aflevering 14
RubriekRedactionele bijdrage
TitelSplitsing van de beslissing op bezwaar. Aanvaardbaar?
SamenvattingBij gegrondverklaring van het bezwaar, dient het bestreden besluit te worden herroepen en kan, indien de heroverweging dat met zich brengt, een vervangend besluit worden genomen. Aangezien de beslissing op bezwaar (bob) één besluit is, moeten al deze beslissingen tegelijkertijd het daglicht zien. In de praktijk wordt niet altijd op het moment van de gegrondverklaring een vervangend besluit genomen.
Auteur(s)B.B.M. Lemmens
Pagina222-226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Subsidie
TitelRaad van State, 04-07-2007, 200700153/1
CiteertitelJBa 2007/174
SamenvattingAanvraag tot vaststelling. Buiten behandeling. Ambtshalve vaststellen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2004 heeft appellant (hierna: de Minister) aan [wederpartij] medegedeeld diens aanvraag tot vaststelling van de bij besluit van 9 februari 2004 verleende subsidie niet in behandeling te nemen.
Pagina226-227
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 04-07-2007, 200607743/1
CiteertitelJBa 2007/175
SamenvattingHandhaving. Dwangsom. Concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tholen (hierna: het college) appellante onder oplegging van een dwangsom gelast de werkzaamheden met betrekking tot het aanleggen van enkele bouwwegen, te weten het ontgraven van een cunet, het leveren en aanbrengen van gewapend wegenbouwdoek en het leveren en aanbrengen van hoogovenslakken, op het perceel aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel), met onmiddellijke ingang te (doen) staken.
Pagina227-227
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-07-2007, 200700106/1
CiteertitelJBa 2007/176
SamenvattingInhoud. Beroepschrift. Advocaat. Persoonlijke titel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2005 heeft de raad voor rechtsbijstand 's-Gravenhage (hierna: de raad) de aanvraag van appellante om een toevoeging voor rechtsbijstand afgewezen.
Pagina228-228
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-07-2007, 200700223/1
CiteertitelJBa 2007/177
SamenvattingTermijnoverschrijding. Verschoonbaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bunschoten (hierna: het college) aan [belanghebbende] meegedeeld dat voor de woning en de appartementen op zijn perceel aan de [locatie] te Bunschoten de huisnummers [] zijn toegekend.
Pagina228-229
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-07-2007, 200703198/1
CiteertitelJBa 2007/178
SamenvattingBeroep. Bouwvergunning. Vrijstelling. Gronden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Slochteren (hierna: het college) aan de gemeente Slochteren vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een gemeentewerf en brandweerkazerne aan de Veenlaan te Slochteren.
Pagina229-230
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8695
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 27-06-2007, 200606612/1
CiteertitelJBa 2007/179
SamenvattingDoorzendplicht. Doorzenden.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 13 oktober 2005 heeft appellant sub 2 (hierna: het college) aan appellante sub 1 (hierna: vergunninghoudster) bouwvergunningen eerste fase verleend voor het oprichten van een appartementengebouw op het perceel [locatie 1] te [plaats] en voor het oprichten van een appartementengebouw op het perceel [locatie 2] te [plaats].
Pagina230-231
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 27-06-2007, 200609300/1
CiteertitelJBa 2007/180
SamenvattingBezwaar en beroep. Administratief beroep. Toetsing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2003 heeft de vergadering van hoofdingelanden van het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, thans het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rivierenland (hierna: het waterschap), het plan "Netwerk natuurgebieden Land van Heusden en Altena" (hierna: het inrichtingsplan) vastgesteld.
Pagina231-231
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 04-07-2007, 200700259/1
CiteertitelJBa 2007/181
SamenvattingBekendmaking. Algemeen verbindend voorschrift. Toezending.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2005 heeft verweerster een verzoek van appellante om de uitkeringskosten die voortvloeien uit het ontslag uit tijdelijke dienst van een leerkracht ten laste van het Participatiefonds te brengen, afgewezen.
Pagina231-232
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8692
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2007/182
Pagina232-233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 04-07-2007, 200607444/1
CiteertitelJBa 2007/182
SamenvattingWoningwet. Procesbelang.
Samenvatting (Bron)Van rechtswege is op de aanvraag om bouwvergunning van [partij] van 24 februari 2004, ontvangen eind februari 2004, bouwvergunning verleend voor het geheel vernieuwen van een woning en garage met kelder op het perceel [locatie] te Meppel (hierna: het perceel).
Pagina232-232
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8726
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina233-234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelKamerstukken
CiteertitelJBa 2007/
Pagina234-234
Artikel aanvragenVia Praktizijn