Bedrijfsjuridische Berichten

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten
Datum 27-08-2007
Aflevering 17
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad, 16-02-2007, C05/173HR
CiteertitelBb 2007, 49
SamenvattingAandeelhouders, schuldeisers en afgeleide schade.
Samenvatting (Bron)Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Door voormalige cliŽnte ingestelde schadevergoedingsactie wegens een beroepsfout van de advocaat bestaande in het laten verstrijken van een appeltermijn; maatstaf ter vaststelling van door cliŽnte geleden schade; bestuurdersaansprakelijkheid voor door aandeelhouder van de vennootschap geleden (afgeleide) schade, specifieke zorgvuldigheidsnorm (art. 2:8 lid 1 BW); toepasselijkheid HR 2 december 1994, nr. 15.511, NJ 1995, 288 (Poot/ABP); overeenkomst van opdracht, onrechtmatigheid tekortschieten (interim)bestuurder jegens derde.
AnnotatorA.J.P. Schild
Pagina191-199
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AZ0419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelDe nieuwe Handelsregisterwet 2007
CiteertitelBb 2007, 50
SamenvattingOnder de op 22 maart 2007 aangenomen Handelsregisterwet 2007 zal het nieuwe handelsregister functioneren als een nieuw integraal, digitaal basisregister van ondernemingen en rechtspersonen. Daarnaast wordt een aantal nieuwe verplichte inschrijvingen ingevoerd voor maatschappen, beroepsbeoefenaars die een onderneming drijven zoals advocaten, notarissen en artsen, eenmanszaken in de landbouw en visserij, publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. de Staat), verenigingen van eigenaars (VvE's) en kerkgenootschappen.
Auteur(s)W. Bosse
Pagina199-203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAansprakelijkheidsrecht
TitelHoge Raad, 22-12-2006, C05/188HR
CiteertitelBb 2007, 51
SamenvattingBeperking van vergoeding door Staat van gehandicaptenvervoer niet onrechtmatig.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Geschil tussen gehandicapten(organisaties) en de Staat over de rechtmatigheid van de vervanging van het (vergoedings)systeem van bovenregionaal vervoer van chronisch zieken en gehandicapten onder de naam Traxxsysteem door het Valyssysteem; vormde de aanspraak op reductie van het taxitarief eigendom in de zin van art. 1 EP bij EVRM?; schending van in art. 8 EVRM bedoelde negatieve verplichting van de Staat zich van inbreuken op het betrokken grondrecht te onthouden of positieve verplichting aan (verdere) verwerkelijking van het in het geding zijnde grondrecht bij te dragen?, toetsingskader.
AnnotatorJ.J. Hoekstra
Pagina203-207
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AY8050
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBank- en effectenrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 03-05-2007, 1055/04 en 1066/04
CiteertitelBb 2007, 52
SamenvattingDe zorgplicht van banken jegens beleggers bij een beursintroductie, aangescherpt?
Samenvatting (Bron)World Online, ABN AMRO en Goldman Sachs hebben onrechtmatig gehandeld tegenover de beleggers die hebben ingeschreven op de beursintroductie van World Online of die uiterlijk op 3 april 2000 aandelen World Online hebben gekocht. De cessie van beleggers aan VEB-Actie-WOL is niet rechtsgeldig en VEB-Actie-WOL is evenmin inningsbevoegd.
AnnotatorE.R. Schreuder
Pagina208-213
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2007:BA4343
Artikel aanvragenVia Praktizijn