Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 21-07-2007
Aflevering 7277
TitelInvoering van de Wet ruimtelijke ordening (2)
CiteertitelGst. 2007, 86
SamenvattingIn aflevering 7273 van dit tijdschrift verscheen het eerste deel van deze bijdrage die is gewijd aan de invoering van de Wet ruimtelijke ordening. In het eerste deel kondigden wij aan dat het Besluit ruimtelijke ordening en de ministeriŽle regeling ruimtelijke ordening door ons zouden worden besproken zodra die regelingen openbaar zijn. Op het moment van schrijven van deze bijdrage (juni 2007) is het wachten nog steeds op de ministeriŽle regeling terwijl niet duidelijk is of publicatie binnen afzienbare termijn plaatsvindt.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam , A.G.A. Nijmeijer
Pagina381-392
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 04-07-2006, 05/6738 WWB
CiteertitelGst. 2007, 87
SamenvattingLangdurigheidstoeslag. Verboden onderscheid bij inkomsten in verband met arbeid. Arbeidsmarktperspectief. (Breda).
Samenvatting (Bron)Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat ter zake van het verlenen van een langdurigheidstoeslag sprake is van een ongeoorloofd onderscheid tussen - kort gezegd - bijstandsgerechtigden en personen die een gedeeltelijke WAO-uitkering ontvangen?
AnnotatorH. van Deutekom
Pagina392-396
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AY0173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-01-2007, 200601872/1
CiteertitelGst. 2007, 88
SamenvattingBelanghebbende bij verkeersbesluit. Geen gevolgen voor de verkeersintensiteit en luchtkwaliteit (Roosendaal).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal (hierna: het college) in verband met de verwachte toename van de verkeersdruk na aanleg van een Factory Outlet Centre (hierna: het FOC) door MDG Europe Roosendaal B.V. (hierna: MDG) ter hoogte van de Heirweg en de Wouwbaan te Roosendaal een verkeersbesluit genomen.
AnnotatorP.C.M. Heinen
Pagina396-400
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-02-2007, 200605788/1
CiteertitelGst. 2007, 89
SamenvattingGeheimhoudingsregeling in de Mededingingswet derogeert niet aan de WOB. (Dieren).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 november 2003 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de directeur-generaal) het verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Koninklijke Gazelle B.V." (hierna: Gazelle) om openbaarmaking van een aantal documenten afgewezen.
AnnotatorR. Kooper
Pagina400-403
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7951
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 13-04-2007, C06/081HR
CiteertitelGst. 2007, 90
SamenvattingSchadevordering van Iraanse vrouw die vijf jaar gewacht heeft op toelating in Nederland. Strekking van de regels betreffende de toelating van vluchtelingen. Relativiteit van de onrechtmatige daad.
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid. Afgewezen schadevordering tegen de Staat van een Iranese vrouw die na vijf jaar als vluchteling is toegelaten; onrechtmatige overheidsdaad, relativiteitsvereiste ex art. 6:163 BW: toelating als vluchteling strekt niet tot bescherming van enig vermogensrechtelijk belang zoals het recht om in Nederland inkomen uit betaalde arbeid te verwerven.
AnnotatorJ.A.E. van der Does
Pagina403-406
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AZ8751
Artikel aanvragenVia Praktizijn