Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 08-09-2007
Aflevering 7279
TitelOprichten van en deelnemen in privaatrechtelijke rechtsvormen door gemeenten
CiteertitelGst. 2007, 97
SamenvattingVoor de verzelfstandiging van taken en bevoegdheden en het aangaan van samenwerking met organisaties buiten de overheid kiezen gemeenten veelvuldig voor de oprichting van en deelneming in privaatrechtelijke rechtsvormen, zoals stichtingen en vennootschappen. Gemeenten gaan hiermee voorbij aan de voorkeur van de wetgever voor publiekrechtelijke rechtsvormen zoals de commissie en de gemeenschappelijke regeling. De oprichting van en deelneming in privaatrechtelijke rechtsvormen door gemeenten is in de literatuur en de jurisprudentie onderbelicht gebleven.
Auteur(s)B.F.T. de Moor
Pagina439-448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-04-2007, 200701579/2
CiteertitelGst. 2007, 98
SamenvattingHoreca-activiteiten, bestuursdwang na veertien jaar, veranderde omstandigheden. Verleende exploitatievergunningen (Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 18 oktober 2005 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuidoost (hierna: het dagelijks bestuur) verzoekers onder aanzegging van bestuursdwang gelast de met de bestemming strijdige horeca-activiteiten, die zij thans uitoefenen in de panden aan de [locatie] te [plaats] uiterlijk op 1 januari 2007 te beŽindigen en beŽindigd te houden.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina448-450
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200605353/1
CiteertitelGst. 2007, 99
SamenvattingBesluit. Telefonisch verstrekken informatie is geen schriftelijke beslissing (Groningen).
Samenvatting (Bron)Op 29 augustus 2001, 26 mei 2003 en 19 juni 2003 heeft appellant, op verzoek van derden aan hen gegevens verstrekt omtrent de door hen opgegeven kentekens.
AnnotatorR. Kooper
Pagina450-452
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-12-2006, 200602006/1
CiteertitelGst. 2007, 100
SamenvattingWeigering handhaving, cafť activiteiten dorpshuis. Gebruiksvoorschriften bestemmingsplan. Drank- en Horecawet (De Wolden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van De Wolden (hierna: het college) het verzoek van appellante om handhaving van de gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan "Veeningen" in verband met de activiteiten van de "Stichting Dorpshuis Veeningen 't Markehuus", gevestigd te Veeningen (hierna: de Stichting), afgewezen.
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina452-454
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-01-2007, 200603725/1
CiteertitelGst. 2007, 101
SamenvattingRechtmatigheid APV (Heerlen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 januari 2005 heeft de inspecteur van de politie BE Heerlen-Centrum-Zuid, namens appellant, krachtens artikel 2.4.25, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Heerlen (hierna: de APV) [wederpartij] een verbod opgelegd om zich in het door het college van burgemeester en wethouders van Heerlen ingevolge artikel 2.4.25, eerste lid, van de APV aangewezen gebied te bevinden gedurende een periode van 14x24 uren, ingaande op 6 januari 2005 te 19.15 uur en eindigend op 20 januari 2005 te 19.15 uur.
AnnotatorJ.J.J. Sillen
Pagina454-457
LinkVolledige tekst artikel (ru.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200510357/1
CiteertitelGst. 2007, 102
SamenvattingAfwijzing aanvraag handhaving, garage/bergruimte. Afwijking bouwvergunning van geringe aard en ernst. Handhaving onevenredig (Venray).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Horst aan de Maas, thans gemeente Venray (hierna: het college) het verzoek van appellant om handhavend op te treden tegen de in afwijking van de aan [vergunninghouder] verleende bouwvergunning gebouwde garage/bergruimte op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel), afgewezen.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina457-459
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 07-06-2007, C-222/05 en C-225/05
CiteertitelGst. 2007, 103
SamenvattingPrejudiciŽle vragen College van Beroep voor het bedrijfsleven. Verplichting ambtshalve toetsing aan gemeenschapsrecht door nationale rechter. Gelijkwaardigheidsbeginsel. Effectiviteitsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 7 juni 2007. # J. van der Weerd en anderen (C-222/05), H. de Rooy sr. en H. de Rooy jr. (C-223/05), Maatschap H. en J. van 't Oever en anderen (C-224/05) en B. J. van Middendorp (C-225/05) tegen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Nederland. # Landbouw - Bestrijding van mond- en klauwzeer - Richtlijn 85/511/EEG - Ambtshalve toetsing aan gemeenschapsrecht door nationale rechter - Procesautonomie - Gelijkwaardigheids- en doeltreffendheidsbeginsel. # Gevoegde zaken C-222/05 tot C-225/05.
Pagina459-465
UitspraakECLI:EU:C:2007:318
Artikel aanvragenVia Praktizijn