SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 13-09-2007
Aflevering 9
RubriekDeze maand
TitelDe varkenscyclus van het Nederlandse wettelijke ontslagrecht. Of: waar kwaliteit niet meer de norm is
CiteertitelSMA 2007, p. 315
SamenvattingEen nieuw kabinet onder gewijzigde sociaaleconomische perspectieven. Schuivende verhoudingen in het maatschappelijke krachtenveld en een arbeidsmarkt die van slapte naar overspanning groeit. Voortschrijdende 'globalisering' (liever: mondialisering) van de nationale economie, dus ook van de instituties die daarmee samenhangen. En bovendien: het is weer zomer. Tijd voor een nieuwe ronde in de slag om het wettelijke ontslagrecht. Over de wijze waarop ontslag in Nederland geregeld is, mag je - naar het lijkt - niet (relatief) tevreden zijn.
Auteur(s)H.W.M.A. Staal
Pagina315-319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTUPE 2006
CiteertitelSMA 2007, p. 320
SamenvattingIn 1982 implementeerde het Verenigd Koninkrijk Richtlijn 77/187/EEG betreffende overgang van onderneming. Deze richtlijn wordt in het Engels meestal aangeduid als de Acquired Rights Directive. Het Verenigd Koninkrijk implementeerde de richtlijn door middel van de Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 1981, alom bekend als TUPE (spreek uit: tjoepie). 1 Ik duid deze wetgeving aan als 'TUPE 1981'. TUPE 1981 werd op 6 april 2006 vervangen door de Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006, hierna 'TUPE 2006'. 2 De tekst is te raadplegen op www.opsi.gov.uk/stat.htm.
Auteur(s)P.C. Vas Nunes
Pagina320-329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet wetsvoorstel concurrentiebeding verworpen. Hoe nu verder?
CiteertitelSMA 2007, p. 330
SamenvattingOp 13 juni 2006 verwierp de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot herziening van de wettelijke regeling van het concurrentiebeding (wetsvoorstel 28167). Die heeft daardoor haar eeuwfeest kunnen vieren. De felicitaties blijven echter uit. Hoe moeten we verder met dit beding, dat terloops in de Wet op de arbeidsovereenkomst werd opgenomen, van aanvang af een bron van discussie was en inmiddels hopeloos is verouderd, een sta in de weg voor diverse moderne maatschappelijke doelstellingen? In dit artikel wordt gepleit voor een fundamentele bezinning op het bestaansrecht van het concurrentiebeding. Terug naar de bron voor een grote stap voorwaarts.
Auteur(s)R. van Steenbergen
Pagina330-340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelE.G. van Arkel, A Just Cause for Dismissal in the United States and the Netherlands
CiteertitelSMA 2007, p. 345
Auteur(s)R.A.A. Duk
Pagina345-345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelM.S. Wirtz, Collisie tussen cao's en mededingingsrecht
CiteertitelSMA 2007, p. 346
Auteur(s)R.A.A. Duk
Pagina346-346
Artikel aanvragenVia Praktizijn