Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 26-09-2007
Aflevering 7
TitelDe wet intern klachtrecht geëvalueerd: hoe krijgen we tevreden klagers?
CiteertitelNTB 2007, 33
SamenvattingRuim acht jaar functioneert de in de Awb opgenomen regeling voor een interne klachtprocedure. In het kader van de derde evaluatie van de Awb is onderzocht hoe die regeling werkt. in dit artikel vragen de auteurs zich af hoe de regeling moet worden beoordeeld op één van zijn centrale doelstellingen: het herstel van vertrouwen van de burger in de overheid.
Auteur(s)M. Herweijer , H.B. Winter
Pagina235-244
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBijdragen aan het relativiteitsdebat
CiteertitelNTB 2007, 34
SamenvattingIn NTB 2007/1 en 2007/2 is gediscussieerd over invoering van de relativiteitseis in het bestuurs(proces)recht. Na de redactionele oproep daartoe zijn enkele reacties gekomen. Een verslag van de VAR-studiemiddag completeert het (voorlopig) slot van dit relativiteitsdebat in het NTB.
1. R.J.N. Schlössels, 'Een Schutznorm in het bestuursproces: selectief winkelen bij de buren?';
2. B.J. van Ettekoven en B.J. Schueler, 'Ben ik mijn broeders hoeder?';
3. M. van Harten, 'Belang en belanghebbende in het bestuursrecht.'
Auteur(s)B.J. van Ettekoven , M. van Harten , R.J.N. Schlössels , B.J. Schueler
Pagina245-256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerwachting
TitelSchadevergoeding als pilot voor differentiatie in het bestuursrecht
CiteertitelNTB 2007, 35
SamenvattingBegin juni 2007 is het in mei aan de Minister van Justitie aangeboden voorontwerp van wet gepubliceerd dat voorziet in een regeling in de Awb omtrent schadevergoeding bij rechtmatige en bij onrechtmatige overheidsdaad. Het voorontwerp is niet, zoals gebruikelijk is bij voorontwerpen voor de Awb, voorbereid door de Commissie Wetgeving algemene regels van bestuursrecht (ook wel bekend als de Commissie-Scheltema) maar door een speciaal daarvoor samengestelde studiegroep onder leiding van prof. mr. M. Scheltema.
Auteur(s)G.T.J.M. Jurgens
Pagina257-259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelSchadevergoeding
CiteertitelNTB 2007, 36
Samenvatting0. Inleiding
1. Onrechtmatige overheidsdaad
1.1 Bevoegdheid en ontvankelijkheid
1.2 Publiekrechtelijke voorvragen
1.3 Beoordeling bodemgeschil, toetsing
1.4 Schadevergoeding
1.5 Andere voorzieningen
2. Kort geding
2.1 Bevoegdheid en ontvankelijkheid
2.2 Spoedeisendheid
2.3 Toetsing
2.4 Voorzieningen
3. Nadeelcompensatie op grond van de wet
4. Nadeelcompensatie op grond van de a.b.b.b.
5. Schadevergoeding in bestuursrechtspraak.
Auteur(s)B.P.M. van Ravels
Pagina260-273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurlijke organisatie
CiteertitelNTB 2007, 37
Samenvatting1. Openbare lichamen, bestuursorganen en rechtspersonen
2. Attributie, delegatie en mandaat
3. Spreiding van bevoegdheden
4. Bestuurlijk toezicht
5. Samenwerking.
Auteur(s)M.C. de Voogd
Pagina274-283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek - Nieuwe uitgaven
TitelNieuwe uitgaven
CiteertitelNTB 2007,
Pagina284-285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek - Bijeenkomsten
TitelBijeenkomsten
CiteertitelNTB 2007,
Pagina286-286
Artikel aanvragenVia Praktizijn