TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 21-09-2007
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
TitelDe verslaglegging van de Hoge Raad over 2005 en 2006
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 233
SamenvattingOnder de eenvoudige titel 'Hoge Raad der Nederlanden. Verslag 2005 en 2006' heeft de cassatierechter zijn tweejaarlijkse verslag gepubliceerd. Een echt boek, verzorgd en keurig gebonden uitgegeven, dat helder geschreven en informatief is, niet alleen voor hen die in de rechtspraak werkzaam zijn, maar ook voor lezers die bij die wereld op andere wijze of misschien helemaal niet betrokken zijn.
Auteur(s)A.W.M. Bijloos , H.L.C. Hermans , H.F.M. Hofhuis
Pagina233-236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEnkele opmerkingen over de toezichthoudende taak van de rechter-commissaris in faillissementen en de kantonrechter bij onderbewindstellingen
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 237
SamenvattingIn dit artikel gaat de schrijver in op de consequenties voor de rechter-commissaris van de doelstelling specialisatie door concentratie. Daarnaast onderzoekt hij de strategische vraag van de Raad voor de rechtspraak of het toezicht van de rechter-commissaris en de kantonrechter beperkt moet blijven tot werkzaamheden die refereren aan hun rechterlijke taken.
Auteur(s)J.W.M. Tromp
Pagina237-245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOpenbare rechtspraak als publiek geweten van de rechtsstaat
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 246
SamenvattingOp 18 juni 2007 vond het symposium 'Ondiep vertrouwen. Rechtsstaat tussen regels en respect' plaats. Het symposium was een publieksactiviteit van de Radboudstichting voor de regio Zuid-Holland. Drie gastsprekers en drie bijzondere hoogleraren vanwege deze stichting spraken in de Lutherse Kerk in Den Haag voor ruim zestig belangstellenden over actuele ontwikkelingen in en fundamentele waarden van de Nederlandse rechtsstaat. Hun bijdragen leidden tot een levendige discussie, die vakkundig geordend werd door de voorzitter van de Eerste Kamer, mr. Yvonne Timmerman-Buck.
Auteur(s)E. Brugmans
Pagina246-248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOndiep vertrwouwen? Rechtsstaat tussen regels en respect
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 249
SamenvattingUit de opzet van dit symposium begrijp ik dat er een verband wordt verondersteld tussen de ongeregeldheden in Utrecht in maart van dit jaar enerzijds en het wantrouwen van burgers in de politiek en de rechterlijke macht en gebrekkige volkshuisvesting anderzijds. Het is een interessante benadering om de oorzaken te zoeken in een aantal aspecten dat voor de inrichting van onze samenleving van belang is. Van mij wordt verwacht dat ik de kwestie benader vanuit de positie van de rechterlijke macht. Het moet gaan om de samenhang tussen 'recht, rechter en respect'. [...] Over de openbaarheid van rechtspraak zak ik wel iets zeggen, maar het is niet de hoofdmoot van mijn verhaal.
Auteur(s)H.L.C. Hermans
Pagina249-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelDe kloof tussen wetenschap en rechtspraak
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 254
SamenvattingDit is de elfde in een serie columns waarin de heer mr. N. van Raalte (voormalig raadsheer in het gerechtshof Arnhem) aandacht geeft aan zaken die rechters en andere deelnemers aan het rechtsproces in de gewone praktijk van alledag tegenkomen. Reacties op deze column kunt u rechtstreeks naar de auteur sturen (ophir@planet.nl).
Auteur(s)N. van Raalte
Pagina254-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet verdwenen rode mutsje. Hoge Raad, 6 maart 2007
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 255
SamenvattingAan de hand van een recente strafrechtelijke uitspraak probeert mr. J.W.M. de Groot, raadsheer in de strafsector van het gerechtshof te 's-Gravenhage, de lezer ervan te overtuigen dat de betrouwbaarheid van het bewijs in strafrechtelijke procedures niet zo vanzelfsprekend is als wordt geacht.
Auteur(s)J.W.M. de Groot
Pagina255-257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
Titel'Ik ben geen Christen meer, ik ben een schurk, ik heb een moord gedaan!'
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 258
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)H. Hermans , N. Koolschijn
Pagina258-263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet ABC van de kwaliteit van rechtspraak
TitelProbabilistiek en psychologie
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 264
SamenvattingIn de rubriek ABC geeft Trema mensen die binnen of buiten de rechterlijke macht werkzaam zijn, het woord over de kwaliteit van rechtspraak. De beginletter van de achternaam van de auteur is gelijk aan de beginletter van het kernwoord dat de auteur als uitgangspunt heeft genomen voor deze bijdrage. Deze keer is het woord aan prof. mr. C.E. du Perron, decaan van en hoogleraar privaatrecht aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam.
Auteur(s)C.E. du Perron
Pagina264-265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelLandjepik
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 266
SamenvattingIn de jaren negentig klaagden de presidenten van de grote drie wel eens dat hun rechtbanken veel te groot werden: de sociale cohesie verdween en welke gevolgen dat zou gaan hebben voor de kwaliteit van het werk, de rechtseenheid, de integriteit en een gedeeld besef van rechterlijke waarden, daar konden we in de presidentenvergadering alleen maar naar raden.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina266-267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelM.B. Beekhoven van den Boezem, De dwangsom in het burgerlijk recht
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 268
Auteur(s)Th.B. ten Kate
Pagina268-270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelD. Allewijn, Met de overheid om tafel. Vertrouwen in de overheid als centraal thema in mediation
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 271
Auteur(s)A.W.M. Bijloos
Pagina271-273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelE. Niemeijer, Een wereld van geschillen. Over het gebruik van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 271
Auteur(s)A.W.M. Bijloos
Pagina271-273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelE. Schutte, J. Spierdijk, m.m.v. A.F.M. Brenninkmeijer, Juridische aspecten van mediation
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 271
Auteur(s)A.W.M. Bijloos
Pagina271-273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelA.H. Santing-Wubs, Mediation in juridisch perspectief
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 271
Auteur(s)A.W.M. Bijloos
Pagina271-273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelM.S. van Muijden, Mediation en vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 271
Auteur(s)A.W.M. Bijloos
Pagina271-273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelT. van den Brandt, Amsterdamse zaken. De rechtbank en de stad
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 274
Auteur(s)H. Hermans
Pagina274-276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelDeskundigen in strafzaken
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 276
Pagina276-276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelPersonalia - mutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 277
Pagina277-280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelTrema, nr. 7, 2007, p. 281
Pagina281-287
Artikel aanvragenVia Praktizijn