Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 22-09-2007
Aflevering 7280
TitelDe burgemeester en de demonstratievrijheid. Over beginselen van behoorlijke besluitvorming inzake betogingen
CiteertitelGst. 2007, 104
SamenvattingDe burgemeester speelt ten aanzien van de demonstratievrijheid een dubbele rol: die van beperker en beschermer. Het vinden van een juiste balans is soms lastig en uit de jurisprudentie blijkt dat op de gemeentelijke besluitvorming ten aanzien van demonstraties nogal eens wat valt aan te merken. Welke activiteiten vallen allemaal onder de bescherming van de demonstratievrijheid? Welke beperkingen kan een burgemeester aan een betoging stellen?
Auteur(s)J.-P. Loof
Pagina467-481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-06-2007, 200608642/1
CiteertitelGst. 2007, 105
SamenvattingBestuursorganen. De Koningin, Kabinet van de Koningin. (Staat).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2003 heeft appellant (hierna: de minister) het verzoek van de stichting "Nederlandse Programma Stichting" (hierna: de NPS) om openbaarmaking van documenten afgewezen voor zover het documenten betreft die bij het ministerie berusten en geweigerd het verzoek door te zenden naar het Kabinet van de Koningin (hierna: het Kabinet) voor zover het documenten betreft die daar berusten.
AnnotatorR. Kooper
Pagina481-485
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA6497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-01-2007, 200604785/1
CiteertitelGst. 2007, 106
SamenvattingVergunningverlening, art 11 Monumentenwet 1988. Zware motiveringsplicht, negatief advies Rijksdienst. (Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 september 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een monumentenvergunning verleend voor het vergroten van de begane grond van het gebouw [locatie 1] te Amsterdam.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina485-487
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6881
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-10-2006, 200600528/1
CiteertitelGst. 2007, 107
SamenvattingLast onder dwangsom, woning. Rechtsverwerking. (Deurne).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deurne (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast binnen acht weken na de datum van verzending van deze brief de varkensstal/machineloods aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel), waarin zonder bouwvergunning een woonruimte is gerealiseerd, in overeenstemming te brengen met de op 24 oktober 1979 verleende bouwvergunning, de ruimte voor bewoning ongeschikt te maken en bewoning van deze ruimte dan wel verhuur ervan ten behoeve van bewoning, gestaakt te houden.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina487-489
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0332
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-02-2007, 200606272/1
CiteertitelGst. 2007, 108
SamenvattingAanzegging bestuursdwang om op de openbare weg geplaatst paaltje, waartegen ruim 20 jaar niet is opgetreden, te verwijderen. (Zandvoort).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort (hierna: het college) onder aanzegging van bestuursdwang gelast de door appellant bij het perceel [locatie] te Zandvoort geplaatste parkeerpaal (hierna: het paaltje) te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina489-491
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ8438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-02-2007, 200605496/1
CiteertitelGst. 2007, 109
SamenvattingOntheffing sluitingstijden prostitutiebedrijf. Uitgangspunten overgangsrecht. (Den Haag).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 augustus 2004 heeft de burgemeester van Den Haag (hierna: de burgemeester) geweigerd ontheffing van de reguliere sluitingstijden te verlenen ten behoeve van de door appellant geŽxploiteerde seksinrichting aan de [locatie] te [plaats].
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina491-493
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ8987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-03-2007, 200602267/1
CiteertitelGst. 2007, 110
SamenvattingParafenbesluit. Reglement van orde. Geen bekendgemaakte vaste praktijk. (Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2005 heeft de gemeenteraad van Den Haag, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005, het bestemmingsplan "Reigersbergen 1964, 1e partiŽle herziening (Nationaal Automobiel Museum)" vastgesteld.
AnnotatorJ. de Vries
Pagina493-496
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200503011/1
CiteertitelGst. 2007, 111
SamenvattingNatuurbeschermingswet, vergunning maaien akkerdistels, vergunningbeperkingen. Provinciale Akkerdistelverordening. (Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juni 2004 heeft verweerder een vergunning als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet (hierna: de Nbw) onder voorwaarde verleend aan de Vereniging Natuurmonumenten voor het maaien van akkerdistels in de terreinen Dintelse Gorzen en de Slikken van de Heen-Oost.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina496-499
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelDe Commissie Van Aartsen en de Grondwettelijke waarborgen voor de gemeentelijke autonomie
CiteertitelGst. 2007, 112
SamenvattingIn juni jongstleden heeft de VNG-commissie Gemeentewet en Grondwet, de commissie Van Aartsen, haar rapport 'De eerste overheid' uitgebracht. Deze commissie werd door de VNG ingesteld na het echec met betrekking tot de afschaffing van het gebruiksdeel van de onroerend zaakbelasting.
Auteur(s)C.J.N. Versteden
Pagina502-502
Artikel aanvragenVia Praktizijn