Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 25-09-2007
Aflevering 17
RubriekRedactionele bijdrage
TitelHet super(?)belang van de openbare orde
CiteertitelJBa 2007/218
SamenvattingDe openbare orde. Een belang dat de gehele gemeenschap verneigt en daarmee een zeer zwaarwegend belang. Zo zwaar dat het bevoegde gezag zich veel kan en mag veroorloven, zoals de onmiddellijke sluiting van een horecagelegenheid. Dit artikel verkent de grenzen van de bevoegdheid aan de hand van diverse voorbeelden (veelal sluitingsbevelen) in de jurisprudentie. Een kritische noot bij de omvang van de rechterlijke toetsing van het gebruik van deze bevoegdheid is echter op zijn plaats.
Auteur(s)M.J.H.M. Verhoeven
Pagina270-274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 03-09-2007, 200704804/2
CiteertitelJBa 2007/219
SamenvattingBelanghebbende. Afstand. Zicht. Verkeersoverlast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2006 heeft de gemeenteraad van Eindhoven, het bestemmingsplan "Tongelresche Akkers" vastgesteld.
Pagina274-275
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3383
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 05-09-2007, 200700329/1
CiteertitelJBa 2007/220
SamenvattingVoorbereidingsprocedure. Mededeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap "Jachthaven Lelystad-Haven B.V." (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een jachthaven gelegen aan de Oostvaardersdijk 59a te Lelystad. Dit besluit is op 14 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina275-276
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2910
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 12-09-2007, 200702441/1
CiteertitelJBa 2007/221
SamenvattingHernieuwde aanvraag. Handhavingsverzoek. Nieuw gebleken feiten. Veranderde omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 augustus 2006 heeft verweerder het verzoek van appellant om het treffen van bestuurlijke handhavingsmaatregelen ten aanzien van de inrichting gelegen op het perceel Nesserlaan 2 en 3 en de Hanialaan te Pingjum (hierna: de inrichting) afgewezen.
Pagina276-277
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 12-09-2007, 200702537/1
CiteertitelJBa 2007/222
SamenvattingHernieuwde aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 september 2006 heeft verweerder het verzoek van appellant om het treffen van bestuurlijke handhavingsmaatregelen ten aanzien van de inrichting aan de [locaties] te [plaats] (hierna: de inrichting) afgewezen.
Pagina277-277
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRechtbank Arnhem, 07-05-2007, AWB 06/5819
CiteertitelJBa 2007/223
SamenvattingBeleidsregel. Punitieve sanctie. Bijzondere omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Wav, tewerkstellingsvergunning. Boete. Rechtbank acht de opgelegde boete onevenredig vanwege bijzondere omstandigheden. Voorziet zelf in de zaak door boete op nihil te stellen.
Pagina277-278
UitspraakECLI:NL:RBARN:2007:BB2827
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRechtbank Amsterdam, 03-09-2007, AWB 07/2957 WW44 en AWB 07/3069 WW44
CiteertitelJBa 2007/224
SamenvattingTermijnoverschrijding. Verschoonbaar. Redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)De rechter is van oordeel dat verweerder het bezwaar van verzoekers met betrekking tot een bouwplan voor musicaltheater op goede gronden niet-ontvankelijk heeft verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn. Van een verschoonbare overschrijding van de termijn als bedoeld in artikel 6:11 van de Awb in het onderhavige geval geen sprake is, aangezien van belanghebbenden die na het verstrijken van de bezwaartermijn op de hoogte raken van een besluit, in beginsel verwacht kan worden dat zij binnen twee weken een (proforma) bezwaarschrift indienen en verzoekster deze termijn, zonder daarvoor gegronde redenen te hebben, niet in acht heeft genomen.
Pagina278-279
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2007:BB2761
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-09-2007, 200704804/2
CiteertitelJBa 2007/225
SamenvattingBeroep. Zienswijzen. Ontvangststempel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2006 heeft de gemeenteraad van Eindhoven, het bestemmingsplan "Tongelresche Akkers" vastgesteld.
Pagina279-280
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3383
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 05-09-2007, 200700706/1
CiteertitelJBa 2007/226
SamenvattingBeroep. CategorieŽn milieugevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2006 heeft verweerder aan de naamloze vennootschap "N.V. Afvalverwerking Rotterdam", thans "AVR-Afvalverwerking B.V." (appellante sub 2) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor afvalverwerking op het perceel Brielselaan 175 te Rotterdam. Dit besluit is op 21 december 2006 ter inzage gelegd.
Pagina280-280
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2934
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-09-2007, 200700359/2
CiteertitelJBa 2007/227
SamenvattingBeroep. Wraking. Vooringenomenheid.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 22 augustus 2007 heeft verzoeker verzocht om wraking van mr. R.W.L. Loeb (hierna: de staatsraad) bij de behandeling van het hoger beroep (zaak nr. 200700359/1) tegen de uitspraak van de rechtbank Roermond van 7 december 2006, in het geding tussen verzoeker en het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen (hierna: het college).
Pagina280-280
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 05-09-2007, 200701041/1
CiteertitelJBa 2007/228
SamenvattingAfleggen getuigenis. Eed. Belofte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Buren (hierna: het college) geweigerd appellante een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en horecawet (hierna: Dhw) te verlenen.
Pagina281-281
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2912
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bestuursorganen
TitelRaad van State, 12-09-2007, 200701234/1
CiteertitelJBa 2007/229
SamenvattingGoedkeuring. Wijzigingsplan. Termijn. Intrekking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2006 heeft de gemeenteraad van Drimmelen het wijzigingsplan "Nieuwstraat Made" vastgesteld.
Pagina281-282
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina282-282
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina283-283
Artikel aanvragenVia Praktizijn