Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 30-09-2007
Aflevering 9
RubriekTer Visie
TitelDoen alsof: de zaak ABN AMRO en de positie van de vakorganisaties
CiteertitelSR 2007, 61
Samenvatting'Alsof alles om u draait'. Deze slogan van ABN AMRO bevreemde mij toen ik hem las. De zin roept de suggestie op van valse pretenties: wij doen alsof alles om onze relaties draait. Had hier niet beter 'alles draait om u' of iets in die trant kunnen staan?
Auteur(s)M. Holtzer
Pagina279-281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToelating tot CAO-onderhandelingen en de positie van kleine vakbonden
CiteertitelSR 2007, 62
SamenvattingTegenwoordig worden steeds vaker cao's afgesloten met kleine vakbonden. Daarom komt de vraag op of elke vakbond aan CAO-onderhandelingen kan deelnemen. Ook rijst de vraag, of de bestaande CAO-partijen zonder slag of stoot hun verworven terrein moeten prijsgeven. Dit artikel concentreert zich op het vraagstuk rond de toelating tot CAO-onderhandelingen waarbij de positie van de kleine vakbond en zijn mogelijkheden om toegelaten te worden tot de onderhandelingstafel als uitgangspunt wordt genomen.
Auteur(s)F.B.J. Grapperhaus , M.A.S.M. Veenstra
Pagina282-289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelProcesrechtelijke aspecten van de gezichtspuntenrechtspraak bij ontslag op staande voet
CiteertitelSR 2007, 63
SamenvattingDe Hoge Raad heeft meermalen bepaald dat de vraag of sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet moet worden beantwoord aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Ook heeft de Hoge Raad in dit verband een zogenoemde gezichtspuntencatalogus geformuleerd, waarin een vijftal relevante factoren uitdrukkelijk is genoemd. Deze gezichtspuntenrechtspraak heeft verschillende procesrechtelijke gevolgen. In deze bijdrage zullen deze in kaart worden gebracht, zodat de werknemer en werkgever weten waar zij, vanuit procesrechtelijk oogpunt bezien, tegenaan kunnen lopen en waar zij dus rekening mee hebben te houden.
Auteur(s)J.P. Quist
Pagina290-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 15-06-2007, C05/229HR
CiteertitelSR 2007, 64
SamenvattingLoonvordering. Deskundigenoordeel.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Afgewezen vordering van werknemer tot doorbetaling van loon na ziekmelding; betwisting ziekte door werkgever in procedure niet tardief; overlegging deskundigenverklaring, uitzonderingen als bedoeld in art. 7:629a lid 2 BW.
AnnotatorC.J. Frikkee
Pagina299-301
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA5315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 08-06-2007, C06/020HR
CiteertitelSR 2007, 65
SamenvattingUitleg CAO-bepaling. Overgang van onderneming.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht; overgang van de onderneming. Contractswisseling als gevolg van heraanbesteding van opdrachten in de schoonmaakbranche; uitleg van CAO-regeling, maatstaf.
AnnotatorM.D. Ruizeveld
Pagina301-304
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA3039
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Ambtenarenrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 26-04-2007, 05/305 MAW
CiteertitelSR 2007, 66
SamenvattingWerkgeversaansprakelijkheid. Zorgplicht werkgever.
Samenvatting (Bron)Weigering schadevergoeding voor gevolgen gijzelingsincidenten tijdens uitzending naar voormalig JoegoslaviŽ. Zorgplicht werkgever ook bij tewerkstelling bij derde.
AnnotatorJ.G.F.M. Hoffmans
Pagina305-307
UitspraakECLI:NL:CRVB:2007:BA4539
Artikel aanvragenVia Praktizijn