Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Datum 06-10-2007
Aflevering 6725
RubriekPrivaatrecht Actueel
TitelTitel 7.5 BW (Pacht) in werking
CiteertitelWPNR 6725/823
SamenvattingPer 1 september 2007 is titel 7.5 BW (Pacht) in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de ingetrokken Pachtwet worden nog eens kort op een rij gezet.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina823-823
LinkVolledige tekst artikel (ru.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet eigendomsvoorbehoud in nevelen
CiteertitelWPNR 6725/824
SamenvattingOver het eigendomsvoorbehoud bestaat nog veel onduidelijkheid. De auteur behandelt de mogelijkheid van de koper om over zijn voorwaardelijke eigendomsrecht te beschikken en de invloed van het arrest-Nebula op diens rechtspositie.
Auteur(s)F.M.J. Verstijlen
Pagina824-829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen verrekenbeding als fopspeen
CiteertitelWPNR 6725/830
SamenvattingRecentelijk zijn in de jurisprudentie twee keer varianten van een verrekenbeding opgedoken, waarvan men zich kan afvragen wat de opstellende notaris en/of de echtelieden daarmee precies hebben bedoeld. De auteur komt tot de conclusie dat het verrekenbeding in de interpretatie van de twee hoven niet meer dan een fopspeen is.
Auteur(s)L.C.A. Verstappen
Pagina830-834
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtsvraag
TitelReactie op beantwoording 'Is een vereenvoudigde aandeelhouderssplitsing mogelijk?' door prof. mr. M. van Olffen
CiteertitelWPNR 6725/834
SamenvattingReactie op beantwoording 'Is een vereenvoudigde aandeelhouderssplitsing mogelijk?' door prof. mr. M. van Olffen.
Auteur(s)G.C. van Eck
Pagina834-836
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNaschrift
TitelNaschrift
CiteertitelWPNR 6725/836
Auteur(s)M. van Olffen
Pagina836-836
LinkVolledige tekst artikel (ru.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSplitsing in appartementsrechten: de gevolgen voor bestaande kwalitatieve verplichtingen
CiteertitelWPNR 6725/837
SamenvattingIn deze bijdrage wordt gepoogd de wettelijke leemte in te vullen die bestaat wanneer een registergoed ten aanzien waarvan een kwalitatieve verplichting als bedoeld in art. 6:252 BW bestaat, in appartementsrechten wordt gesplitst.
Auteur(s)P.C. van Es
Pagina837-839
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk van het Notarieel Juridisch Bureau
TitelUit de praktijk van het Notarieel Juridisch Bureau
CiteertitelWPNR 6725/839
SamenvattingSpaanse huizen en (problematische) Spaanse testamenten.
Auteur(s)Q.J. Marck
Pagina839-841
Artikel aanvragenVia Praktizijn