TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 16-10-2007
Aflevering 8
RubriekInterview
TitelInterview met Joost van Dijk
CiteertitelTrema, nr. 8, 2007, p. 313
SamenvattingDe hoven doen belangrijk werk, maar dat is niet altijd zichtbaar. Ze zijn eigenlijk het middelste kind van het gezin, zegt Joost van Dijk, president van het hof Leeuwarden. Dit hof heeft het initiatief genomen om de hoven meer op de kaart te zetten door een conferentie te organiseren met het thema 'De meerwaarde van hoger beroep'. Tijdens deze tweedaagse conferentie op het Waddeneiland Terschelling (op 9 en 10 november 2007) zal vanuit drie verschillende invalshoeken worden gekeken naar het hoger beroep: de eerste lijn, de proceduredeelnemers en de buitenwereld. [...]
Auteur(s)Th.G. Lautenbach
Pagina313-316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtsvinding door de Hoge Raad; de breedte en/of de diepte in?
CiteertitelTrema, nr. 8, 2007, p. 317
SamenvattingOp 16 maart 2007 hield de Hoge Raad een interne conferentie over 'Kwaliteit van de rechtspleging, met name in het licht van rechterlijke samenwerking'. Tijdens die conferentie kwamen intrigerende thema's aan de orde. Rechterlijke samenwerking is intussen niet meer weg te denken uit de Rechtspraak, maar wat betekent dit fenomeen voor de Hoge Raad? In de lagere rechtspraak is de kwaliteitsbevordering voortvarend ter hand genomen, onder meer door middel van het kwaliteitssysteem RechtspraaQ. Zou de organisatie van de Hoge Raad gebaat kunnen zijn bij de invoering van een dergelijk kwaliteitssysteem? [...]
Auteur(s)I.C.M. den Hollander , M.A. Loth , A.J.P. Schild , E.H. Schulten , R.T. Wiegerink
Pagina317-325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe gevolgen van nietigheid in de Algemene wet gelijke behandeling
CiteertitelTrema, nr. 8, 2007, p. 326
SamenvattingDe Commissie Gelijke Behandeling doet uitspraken op een maatschappelijk belangrijk terrein. De gevolgen van haar uitspraken zijn voor de toetsing door de gewone rechter niet onmiddellijk duidelijk. Wat is hier bijvoorbeeld het gevolg indien er sprake is van nietigheid op grond van artikel 9 van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB)? Trema besteedt in een serie van drie artikelen, waarvan dit het eerste is, aandacht aan dit onderwerp.
Auteur(s)D. Jongsma
Pagina326-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe afschaffing van het verplicht procuraat: naar de schijn overzichtelijk en in de praktijk moeizaam?
CiteertitelTrema, nr. 8, 2007, p. 332
SamenvattingVanaf begin 2005 loopt bij het programma Civiele Sectoren, een project onder mijn leiding om de gerechten op de veranderingen in verband met de afschaffing van het verplicht procuraat voor te bereiden, het project Landelijk procederen. De nu bij een groot deel van de civiele zaken bij de rechtbanken en hoven bestaande verplichting tot inschakeling van een procureur, de plaatselijke advocaat, gaat in 2008 verdwijnen. Het betreffende wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste kamer en de minister van Justitie wil het verplicht procuraat per 1 maart 2008 afschaffen. Mogelijk wordt dat september 2008, want de voor de hoven noodzakelijke technische ondersteuning is dan pas bruikbaar. [...]
Auteur(s)M. Zomer
Pagina332-334
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelBinnen- en buitentraining
CiteertitelTrema, nr. 8, 2007, p. 335
SamenvattingDit is de twaalfde in een serie waarin de heer mr. N. van Raalte (voormalig raadsheer in het gerechtshof Arnhem) aandacht geeft aan zaken die rechters en andere deelnemers aan het rechtsproces in de gewone praktijk van alledag tegenkom.
Auteur(s)N. van Raalte
Pagina335-335
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelLindenbaum/Cohen
CiteertitelTrema, nr. 8, 2007, p. 336
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van hendeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)O.M. Harms
Pagina336-338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe Veluwse aanranding
CiteertitelTrema, nr. 8, 2007, p. 339
SamenvattingOp 29 januari 2002 wordt een oudere vrouw aangerand en bedreigd door een jongen in een bos in de gemeente Barneveld. Hij komt heel dicht bij haar staan en zegt: "Laat me je tieten zien". Als zij afwijzend reageert zegt hij: "Ik ga je lek steken" en gedraagt zich dreigend. De vrouw doet aangifte, de minderjarige wordt na een behandeling in drie instanties, veroordeeld. De bewezenverklaring lijkt bij nadere beschouwing vragen op te roepen van gedragswetenschappelijke en logische aard.
Auteur(s)H.W.J. de Groot
Pagina339-342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet ABC van de kwaliteit van rechtspraak
TitelQuasi-voorlopig?!?
CiteertitelTrema, nr. 8, 2007, p. 343
SamenvattingIn de rubriek ABC geeft Trema mensen die binnen of buiten de rechterlijke macht werkzaam zijn, het woord over de kwaliteit van rechtspraak. De beginletter van de achternaam van de auteur is gelijk aan de beginletter van het kernwoord dat de auteur als uitgangspunt heeft genomen voor deze bijdrage. Deze keer is het woord aan mr. F. Quadekker, vice-president in de strafsector van de rechtbank 's-Gravenhage.
Auteur(s)F. Quadekker
Pagina343-344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelPlaatsvervangers
CiteertitelTrema, nr. 8, 2007, p. 345
SamenvattingElf jaar geleden maakte ik deel uit van een kleine delegatie uit de presidentenvergadering, aangevoerd door de toenmalige voorzitters Van den Haak en Mandlik, die op het departement bij de minister ging aandringen op wat bij amendement van het Tweede Kamerlid De Wit van 11 juli 2007 nu wordt voorgesteld als nieuw tweede lid van artikel 44 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, namelijk afschaffing van de advocaat als rechter-plaatsvervanger of raadsheer-plaatsvervanger. [...]
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina345-346
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelPersonalia
CiteertitelTrema, nr. 8, 2007, p. 347
Pagina347-351
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelTrema, nr. 8, 2007, p. 352
Pagina352-360
Artikel aanvragenVia Praktizijn