Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 19-10-2007
Aflevering 8
TitelDe onrechtmatige overheidsdaad in het voorontwerp schadevergoeding
CiteertitelNTB 2007, 38
Samenvatting'Op dit moment bestaan er vele, elkaar niet uitsluitende, wegen om schadevergoeding te verkrijgen wegens onrechtmatig overheidshandelen.' Zo schetst het onlangs gepubliceerde Voorontwerp van de Studiegroep Schadevergoeding bij rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad de problematische situatie in het huidige overheidsaansprakelijkheidsrecht. De door de Commissie voorgestelde aanpassingen van de Awb kunnen de situatie verbeteren, met name doordat de voorgestelde bevoegdheidsverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter transparanter wordt en doordat de ongelukkige procesgang van het beroep tegen een zelfstandige schadebesluit wordt vervangen door een bestuursrechtelijke verzoekschriftprocedure.
Auteur(s)B.J. Schueler
Pagina287-297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGezag van gewijsde in het bestuursrecht
CiteertitelNTB 2007, 39
SamenvattingIn de jurisprudentie van de bestuursrechter en in de literatuur wordt het leerstuk van gezag van gewijsde gezien als de grondgedachte van de zogenaamde Brummenlijn. Deze lijn houdt in dat 'het niet instellen van hoger beroep tegen de eerdere uitspraak van de rechtbank tot gevolg heeft dat, indien in beroep tegen de nieuwe beslissing op bezwaar beroepsgronden worden aangevoerd, die door de rechtbank in die eerdere uitspraak uitdrukkelijk en zonder voorbehoud zijn verworpen, de rechtbank van juistheid van het eerder gegeven oordeel over die beroepsgronden heeft uit te gaan.
Auteur(s)R. Ortlep , P.A. Willemsen
Pagina298-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerwachting
TitelAfscheid van het administratief beroep
CiteertitelNTB 2007, 40
SamenvattingAls u teerhartig bent uitgevallen, kunt u dit stukje beter overslaan. Ik ga u namelijk vragen om een oude bekende de laan uit te sturen. Hij heeft ons in het verleden vele goede diensten bewezen, maar hij is door de vooruitgang overbodig geworden. Het bestuursrecht heeft zijn diensten niet meer nodig. Zijn tijd is voorbij. Dat is geen leuke boodschap om te brengen, maar iemand moet hem vertellen. Ik heb het over het administratief beroep. Dat is een van de oudste rechtsfiguren van ons bestuursrecht. In belastingszaken bestonden al in de gouden eeuw beroepen op GS. Koenraad heeft fraai beschreven hoe belangrijk het beroep op gedeputeerde staten in de eerste helft van de negentiende eeuw was.
Auteur(s)N. Verheij
Pagina307-308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOude meesters
TitelGrondtonen van wijk
CiteertitelNTB 2007, 44
SamenvattingHendrik DaniŽl van Wijk (1915-1976) zal door menige lezer nog slechts worden geassocieerd met het bestuursrechtelijke handboek dat in de wandelgang 'Van Wijk/Konijnenbelt' is gaan heten. In 1968 verscheen de eerste druk van Hoofdstukken van administratief recht, waarvan de werking over de derde druk in 1976 door Van Wijks medewerker Willem Konijnenbelt ter hand werd genomen (sedert de achtste druk in 1993 tezamen met Ron van Male) en dat met de elfde druk in 1999 Hoofdstukken van bestuursrecht is gaan heten. Hoofdstukken - dat eigenlijk 'Kort begrip' had zullen heten, ware het niet dat Belinfante deze titel voor de neus Van Wijk wegkaapte voor zijn boek - begon als een inleidend studieboek, zoals uit de introductie van Van Wijk moge blijken vanaf de eerste: 'Als gebruikers van dit boek heb ik mij voorgesteld studenten die een eerste oriŽntering op het gebied van het administratieve recht behoeven' tot de laatste zin: 'Opmerkingen van gebruikers van mijn boek zal ik gaarne ernstig overwegen; daarbij denk ik ook aan klachten van studenten over moeilijk geachte gedeelten.
Auteur(s)J.A.F. Peters
Pagina309-310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees bestuursrecht
CiteertitelNTB 2007, 42
Samenvatting1 Bestuurlijke organisatie
1.1 Instellingen en organen van de EU
1.2 Openbaarheid van bestuur
1.3 Toezicht en samenwerking
1.4 Nationale bestuursorganisatie
2 Bestuurshandelingen
2.1 Implementatievragen
2.2 Besluiten
3 Rechtsbescherming
3.1 Stelsel van rechtsbescherming
3.2 Ontvankelijkheidvragen
4 Rechtsbeginselen
4.1 Reikwijdte
4.2 De uit de algemene rechtsbeginselen voortvloeiende eisen
5 Handhaving en schadevergoeding
5.1 Handhaving
5.2 Aansprakelijkheid.
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R.J.G.M. Widdershoven
Pagina311-321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuursprocesrecht
CiteertitelNTB 2007, 43
Samenvatting1 Algemene ontwikkelingen op het gebied van het bestuursprocesrecht
2 Het stelsel van rechtsbescherming, waaronder bevoegdheidskwesties
3 Ontvankelijkheidskwesties
4 Voorwerp, reikwijdte en aard van de beoordeling
5 De procedure
6 Bestuursrechtelijk bewijsrecht
7 De uitkomst en haar vervolg
8 Bijzondere procedures: de wrakingsprocedure
9 Administratief kort geding
10 Rechtsmiddelen
Auteur(s)J.C.A. de Poorter
Pagina322-330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek - Bijeenkomsten
TitelBijeenkomsten
CiteertitelNTB 2007,
Pagina331-332
Artikel aanvragenVia Praktizijn