Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 20-10-2007
Aflevering 7282
TitelLuchtkwaliteit. De finale?
CiteertitelGst. 2007, 121
SamenvattingHet wil maar niet goed komen tussen de luchtkwaliteit en de ruimtelijke ontwikkeling in ons land. Recentelijk nog sneuvelde bij de Afdeling bestuursrechtspraak het laatst resterende stukje wegverbreding op de A4. De uitspraak leidde tot een enorm tumult. De omgeving zit namelijk al jaren te wachten op de realisatie van dit project vanwege de positieve effecten daarvan op de geluidbelasting en de luchtkwaliteit bij de woonwijken langs het tracť. [...] In dit derde deel van ons drieluik geven wij een update van de ontwikkelingen en behandelen wij naast de bedreigingen vooral ook de kansen om anno 2007 tot een 'Raad van State-proof' besluit te komen.
Auteur(s)H.J.M. Besselink , E.C.M. Schippers
Pagina535-547
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-12-2006, 200603029/1
CiteertitelGst. 2007, 122
SamenvattingVerzoek toekenning bijzondere opsporingsbevoegdheden parkeercontroleurs. (Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2003 heeft de Minister van Justitie (hierna: de Minister) het verzoek van appellant (hierna: het dagelijks bestuur) om voor de in het stadsdeel aan te stellen particuliere parkeercontroleurs categoriaal een akte van opsporingsbevoegdheid te verlenen, afgewezen.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina547-549
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200604748/1
CiteertitelGst. 2007, 123
SamenvattingDwangsom, gebruik woning, handel in softdrugs. Strijd met woonbestemming. Dťtournement de pouvoir. Hoogte dwangsom. (Bergen op Zoom).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom (hierna: het college) appellanten onder oplegging van een dwangsom gelast het met de woonbestemming strijdige gebruik van de bovenwoning van het pand [locatie] te Bergen op Zoom (hierna: de bovenwoning) te beŽindigen, hetgeen inhoudt dat er niet langer softdrugs, althans verdovende middelen, al dan niet ter plaatse genuttigd, mogen worden verkocht. Voorts heeft het college medegedeeld dat onder dit verbod mede wordt verstaan het houden van een voorraad ten behoeve van de strijdige activiteiten en dat de exploitatie van de illegale coffeeshop dient te worden beŽindigd. Indien appellanten binnen de gestelde termijn geen of slechts gedeeltelijk gevolg geven aan de last verbeuren zij een dwangsom van 30.000,00 per constatering dat de overtreding niet is beŽindigd met een maximum van 150.000,00.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina549-551
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 04-05-2007, 42457
CiteertitelGst. 2007, 124
SamenvattingBaatbelasting, heringericht gebied, wezenlijke verandering voorzieningen. (Breda)
Samenvatting (Bron)Baatbelasting binnenstad Breda. Tweede cassatie. …ťn baatbelasting ter zake van geheel van voorzieningen in heringericht gebied.
AnnotatorJ.W.M. Engels
Pagina551-553
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AZ0355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-03-2007, 200602003/1
CiteertitelGst. 2007, 125
SamenvattingWijzigingsplan ex art. 11 WRO, varkenshouderij. Vogelrichtlijngebeid in 'De Veluwe', ammoniakdepositie, Habitattoets. Goedkeuring GS. (Putten)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2005, heeft het college van burgemeester en wethouders van Putten het wijzigingsplan "Nieuw agrarisch bouwperceel Goorsteeg" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina554-556
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-07-2007, 200703198/1
CiteertitelGst. 2007, 126
SamenvattingBouwvergunning, vrijstelling ex 19 lid 1 WRO, gemeentewerf en brandweerkazerne. Heroverweging. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zienswijze. (Slochteren)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Slochteren (hierna: het college) aan de gemeente Slochteren vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een gemeentewerf en brandweerkazerne aan de Veenlaan te Slochteren.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina556-559
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8695
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-08-2007, 200608119/1
CiteertitelGst. 2007, 127
SamenvattingBesluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning, aanvraagformulier. (Tynaarlo)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo (hierna: het college) appellant onder aanzegging van bestuursdwang gelast voor 1 mei 2005 de illegale schuur en stal van het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) te (laten) verwijderen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina559-561
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1300
Artikel aanvragenVia Praktizijn