SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 25-10-2007
Aflevering 10
RubriekDeze maand
TitelCAO-perikelen, een vervolg
CiteertitelSMA 2007, p. 352
SamenvattingIn de rubriek Deze maand gaf prof. mr. W.P.J.M. Fase in juni 2006 onder de titel 'Recente CAO-perikelen' een overzicht van opmerkelijke zaken die toen op het cao-gebied speelden. Er was aan het begin van dat jaar een opmerkelijk vonnis gewezen door de kantonrechter te Hilversum. Deze liet een artikel uit de Horeca-cao buiten toepassing. de Horeca-cao was bij aanvang van het dienstverband, jaren geleden, geÔncorporeerd in de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemer. Maar de betreffende cao was onlangs alleen afgesloten door de Unie, terwijl sinds jaar en dag de drie grote bonden gezamenlijk die cao sloten.
Auteur(s)W.G.M. Plessen
Pagina352-355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaar een nieuw ontslagstelsel of een nieuwe kantonrechtersformule?
CiteertitelSMA 2007, p. 356
SamenvattingDe systematiek van het ontslagstelsel in het Nederlandse arbeidsrecht is in de afgelopen jaren met regelmaat onderwerp van discussie geweest. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij brief van 3 juli 2007 de Stichting van de Arbeid gevraagd te adviseren over voorstellen tot een ingrijpende wijziging van het Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht (Adviesaanvraag AV/IR/2007/23064 van 3 juli 2007).
Auteur(s)F. van der Hoek , M.V. Ulrici
Pagina356-359
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAdministratieve verplichtingen bij grensoverschrijdende detachering van werknemers: noodzaak of 'red tape'?
CiteertitelSMA 2007, p. 360
SamenvattingControle op de naleving van toepasselijk arbeidsrecht bij grensoverschrijdende arbeid staat in de belangstelling. Vanuit Europeesrechtelijk perspectief wordt vooral ingezoomd op de handhaving van de Detacheringsrichtlijn. Twee jaar geleden woedde hierover al een fel debat in het kader van het oorspronkelijke voorstel voor de Dienstenrichtlijn. De discussie draait hoofdzakelijk om de mate waarin opgelegde administratieve verplichtingen aan grensoverschrijdende dienstverrichters kunnen worden aangemerkt als noodzakelijk, effectief en proportioneel of juist als ongerechtvaardigd en belastend ('red tape'). Naar aanleiding van recente beleidsstukken en jurisprudentie ga ik in deze bijdrage na op welke wijze het Hof van Justitie EG en de Europese Commissie anno 2007 omgaan met dit vraagstuk.
Auteur(s)M.S. Houwerzijl
Pagina360-369
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRol en betekenis van de Commissie Gelijke Behandeling
CiteertitelSMA 2007, p. 370
SamenvattingDe Commissie gelijke behandeling (CGB) is een landelijk, onafhankelijk college dat deskundig is op het gebied van de gelijkebehandelingswetgeving. Zij ziet toe op de naleving van gelijkebehandelingsnormen, bevordert het bewustzijn van die normen en draagt bij aan de ontwikkeling ervan. De CGB is daartoe uitgerust met een combinatie van bevoegdheden, variŽrend van het - op laagdrempelige wijze - behandelen van klachten over discriminatie op specifieke terreinen en het beoordelen van verzoeken van werkgevers, scholen en andere organisaties en instellingen het eigen handelen of beleid onder de loep te nemen, tot het op eigen initiatief onderzoeken van praktijken naar aanleiding van signalen uit de samenleving.
Auteur(s)A.G. Castermans
Pagina370-376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtspraakoverzicht medezeggenschapsrecht juli 2006-juli 2007
CiteertitelSMA 2007, p. 377
SamenvattingIn dit rechtspraakoverzicht wordt de medezeggenschapsrechtspraak op het terrein van het adviesrecht van het afgelopen jaar besproken. Het jaar waar dit overzicht op betrekking heeft loopt van de zomer 2006 tot de zomer 2007. Voor een deel is er sprake van een overlap met rechtspraakoverzichten op het terrein van medezeggenschapsrecht, die elders zijn verschenen en betrekking hebben op het kalenderjaar 2006. Alvorens de rechtspraak te analyseren wordt eerst nog stilgestaan bij de ontwikkelingen op wetgevingsgebied.
Auteur(s)L.C.J. Sprengers
Pagina377-386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Agenda
TitelAgenda
CiteertitelSMA 2007, p. 389
Pagina389-389
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelG. Sebardt, Redundancy and the Swedish Model in an International context
CiteertitelSMA 2007, p. 390
Auteur(s)G. Sebardt
Pagina390-392
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelR.L. van Heusden, BeŽindigingsovereenkomsten en het recht op WW-uitkering
CiteertitelSMA 2007, p. 393
Auteur(s)J. Heinsius
Pagina393-395
Artikel aanvragenVia Praktizijn