Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 02-11-2007
Aflevering 39
RubriekVooraf
TitelToezicht op geheim onderzoek
CiteertitelNJB 2007, 2005
SamenvattingOp initiatief van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten vond in juni 2007 in Den Haag een internationaal congres plaats over 'The Accountability of Intelligence and Security Agencies and Human Rights'. Eurocommissaris Frattini, EHRM-raadsheer Myjer, minister-president Balkenende, onderkoning Tjeenk Willink - ze waren het allemaal eens over het belang van toezicht op diensten als de AIVD en de MIVD.
Auteur(s)Y. Buruma
Pagina2473-2473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelA Woman Is The Judge. Zestig jaar vrouwelijke rechters in Nederland
CiteertitelNJB 2007, 2006
SamenvattingNa een lange aanloop is de toestroom van vrouwen in het rechtersberoep in Nederland uiterst succesvol verlopen. Zestig jaar geleden werd Johanna Hudig als eerste vrouwelijke rechter in Nederland benoemd. In 2007 is bijna de helft van de rechters vrouw. Ondanks tevredenheid blijft er te wensen over: open, transparante, genderneutrale, objectieve wervings- en selectieprocedures, om te zorgen dat het met de de slechte doorstroming van vrouwen naar Šlle geledingen van de rechtspraak snel beter gaat. De rechtspraak is dat aan haar stand verplicht.
Auteur(s)M. de Rooij
Pagina2474-2481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelEen Europees BW? Niets om bang voor te zijn! Of toch?
CiteertitelNJB 2007, 2007
SamenvattingEen wetgevingsproject voor een Europees Burgerlijk Wetboek voltrekt zich vrijwel onopgemerkt door Nederland, schreef Folkert Jensma in het NRC Handelsblad: 'het is net een spook'. De redactie nodigde een aantal kampioenen in het Europees privaatrecht uit hierop te reageren.
Auteur(s)A.S. Hartkamp
Pagina2482-2483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelEen Europees Burgerlijk Wetboek door de voordeur
CiteertitelNJB 2007, 2008
SamenvattingOnder de kop 'Europees wetboek via de achterdeur' waarschuwde oud-hoofdredacteur Folkert Jensma onlangs in het NRC Handelsblad en NRC Next dat we straks misschien een Europees Burgerlijk Wetboek hebben voordat we er erg in hebben. De toonzetting van Jensma's artikel wekte de indruk dat zo'n Europees Burgerlijk Wetboek iets heel gevaarlijks zou zijn.
Auteur(s)M.W. Hesselink
Pagina2484-2485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelHet spook van een Europese codificatie
CiteertitelNJB 2007, 2009
Samenvatting1. Er waait een spook door Europa. In donkere Brusselse krochten werken duur betaalde ambtenaren in het geniep aan iets wat burger noch ondernemer wil: een Europees Burgerlijk Wetboek, dat al het nationale recht moet vervangen. Dat is het beeld dat Folkert Jensma schetst in het NRC Handelsblad van 4 oktober jl. ('Sluiproute naar een wetboek/Wetgevingsproject EU voltrekt zich vrijwel onopgemerkt door Nederland').
Auteur(s)E.H. Hondius
Pagina2486-2487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelEuropees Burgerlijk Wetboek mag enkel een optionele code zijn
CiteertitelNJB 2007, 2010
Samenvatting'Europees wetboek via de achterdeur' kopte het NRC Handelsblad op 4 oktober jl. Daarmee vroeg deze krant terecht aandacht voor een discussie die tot nu toe vooral door academici en door Europese Commissie en Europees Parlement is gevoerd: hoe dient een toekomstig Europees privaatrecht te worden vormgegeven?
Auteur(s)J.M. Smits
Pagina2487-2488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelInbesteden en samenwerking tussen overheden; Het arrest Asemfo tegen Tragsa en de verdere invulling van de voorwaarden voor legitiem quasi-inbesteden
CiteertitelNJB 2007, 2011
SamenvattingOp 19 april jl. deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in de zaak Asemfo tegen Tragsa. De inmiddels overleden Nederlandse (oud) advocaat-generaal Geelhoed schreef ťťn van zijn laatste conclusies in deze zaak. Er zijn opmerkelijke verschillen te constateren tussen de conclusie en het arrest. De zaak vormt een voortzetting van de jurisprudentie over de grens tussen legitiem quasi-inbesteden en schending van het Europese aanbestedingsrecht. Daarmee is zij van belang voor organisatievraagstukken die spelen in dagelijkse praktijk van de publieke sector.
Auteur(s)A.C.T.M. Martin , F.H.K. Theissen
Pagina2489-2494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekO & M
TitelIn Memoriam Pieter Herman Bakker Schut
CiteertitelNJB 2007, 2012
SamenvattingIn de nacht van 12 op 13 oktober jl. - bijna dertig jaar na wat nu de 'Duitse Herfst' heet - stierf, nog maar 66 jaar oud, mr. Pieter Herman Bakker Schut. Waar zijn - zwakke - hart het al die jaren had gehouden was het de kanker die hem ten slotte kapotmaakte. De redactie van het NJB vroeg mij iets te schrijven bij zijn dood.
Auteur(s)W. van Bennekom
Pagina2495-2495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelTogamaster? I
CiteertitelNJB 2007, 2013
SamenvattingIn haar in NJB 2007, 1459, p. 1751, afgedrukte rede voor de jaarvergadering van de NJV bepleit voorzitter Erades een 'togamaster'. De togaberoepen zouden zich volgens haar gezamenlijk moeten inspannen om tot instelling van een dergelijke master te komen om de daaropvolgende beroepsopleidingen op een hoger plan te kunnen tillen.
Auteur(s)A. Dorresteijn , C.E. du Perron
Pagina2496-2496
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelTogamaster? II
CiteertitelNJB 2007, 2014
SamenvattingBij de in NJB 2007, 1459, p. 1751 afgedrukte rede voor de jaarvergadering van de NJV van voorzitter Eradus wil ik graag vanuit de praktijk van het universitair juridisch onderwijs enige kanttekeningen plaatsen.
Auteur(s)J.E. Bosch-Boesjes
Pagina2496-2497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelTogamaster? III
CiteertitelNJB 2007, 2015
SamenvattingReagerend op het artikel van mevrouw mr. C.M.T. Eradus (NJB 2007, 1459, p. 1751) zou ik als aankomend jurist graag mijn mening met u willen delen met betrekking tot de mogelijkheid tot het invoeren van een togamaster op universiteiten. Niet alleen signaleren advocatenkantoren en andere potentiŽle werkgevers van afgestudeerde juristen een leemte tussen het verwerven van de meestertitel en het daadwerkelijke 'meedraaien' op praktijkniveau.
Auteur(s)M. Verhoeff
Pagina2497-2497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 11-09-2007, 27527/03
CiteertitelNJB 2007, 2016
SamenvattingArt. 8. Wettelijke procedure voor geslachtsveranderingsoperatie voor transseksuelen ontbreekt. Litouwen erkent wel het recht op een dergelijke operatie en het recht op officiŽle erkenning van de geschlachtsverandering. Lacune door vertragingen in wetgevingsproces. Geen redelijke balans tussen publiek belang en belang van klager. Litouwen moet binnen 3 maanden wet alsnog aannemen.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Remainder inadmissible;No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment;Inhuman treatment) (Substantive aspect);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8 - Positive obligations;Article 8-1 - Respect for private life);Respondent State to take measures of a general character (Article 46-2 - Measures of a general character);Pecuniary damage - award;Non-pecuniary damage - award
Pagina2498-2499
UitspraakECLI:CE:ECHR:2007:0911JUD002752703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 04-10-2007, C-429/05
CiteertitelNJB 2007, 2017
SamenvattingRichtlijn 87/102 - Consumentenkrediet - Recht van consument om rechten tegen kredietgever geldend te maken in geval van niet-nakoming of gebrekkige nakoming van kredietovereenkomst ter financiering van goederen of diensten - doorlopend krediet - ambtshalve toepassing.

(Rampion).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 4 oktober 2007. # Max Rampion en Marie-Jeanne Godard, echtgenote van Rampion tegen Franfinance SA en K par K SAS. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunal d'instance de Saintes - Frankrijk. # Richtlijn 87/102/EEG - Consumentenkrediet - Recht van consument om rechten jegens kredietgever geldend te maken in geval van niet-nakoming of gebrekkige nakoming van overeenkomst betreffende met het krediet gefinancierde goederen of diensten - Voorwaarden - Vermelding van gefinancierd goed of gefinancierde dienst op kredietaanbod - Doorlopend krediet - Mogelijkheid voor nationale rechter om ambtshalve recht van consument toe te passen om kredietgever aan te spreken. # Zaak C-429/05.
Pagina2499-2500
UitspraakECLI:EU:C:2007:575
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 11-10-2007, C-443/06
CiteertitelNJB 2007, 2018
SamenvattingDirecte belastingen - Vermogenswinst bij verkoop van onroerend goed - Vrij verkeer van kapitaal - Belastinggrondslag - Discriminatie - Samenhang van belastingstelsel.

(Hollmann).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 11 oktober 2007. # Erika Waltraud Ilse Hollmann tegen Fazenda Publica. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal. # Directe belastingen - Vermogenswinstbelasting bij verkoop van onroerend goed - Vrij verkeer van kapitaal - Belastinggrondslag - Discriminatie - Samenhang van belastingstelsel. # Zaak C-443/06.
Pagina2500-2500
UitspraakECLI:EU:C:2007:600
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 11-10-2007, C-451/05
CiteertitelNJB 2007, 2019
SamenvattingDirecte belastingen - Belasting over marktwaarde van onroerende zaken van rechtspersonen in Frankrijk - Holdingvennootschappen naar Luxemburgs recht - Weigering van vrijstelling - Richtlijn 77/799/EEG

(ELISA).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 11 oktober 2007. # Europeenne et Luxembourgeoise d'investissements SA (ELISA) tegen Directeur general des impots en Ministere public. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour de cassation - Frankrijk. # Directe belastingen - Belasting over marktwaarde van onroerende zaken van rechtspersonen in Frankrijk - Holdingvennootschappen naar Luxemburgs recht - Weigering van vrijstelling - Richtlijn 77/799/EEG - Niet-limitatieve opsomming van genoemde belastingen - Soortgelijke belasting - Begrenzing van uitwisseling van inlichtingen - Bilaterale overeenkomst - Artikel 73 B EG-Verdrag (thans artikel 56 EG) - Vrij verkeer van kapitaal - Bestrijding van belastingfraude. # Zaak C-451/05.
Pagina2500-2501
UitspraakECLI:EU:C:2007:594
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 11-10-2007, C-117/06
CiteertitelNJB 2007, 2020
SamenvattingGemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Specifieke beperkende maatregelen tegen personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, Al-Qa'ida-netwerk en Taliban - Bevriezing van tegoeden en economische middelen - Verordening (EG) nr. 881/2002 - Artikelen 2 lid 3, en 4 lid 1

(MŲllendorf).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 oktober 2007. # Gerda Mollendorf en Christiane Mollendorf-Niehuus. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Kammergericht Berlin - Duitsland. # Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Specifieke beperkende maatregelen tegen personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, Al-Qa'ida-netwerk en Taliban - Bevriezing van tegoeden en economische middelen - Verordening (EG) nr. 881/2002 - Artikelen 2, lid 3, en 4, lid 1 - Verbod om economische middelen aan in bijlage I bij die verordening genoemde personen ter beschikking te stellen - Omvang - Verkoop van onroerend goed - Overeenkomst gesloten voor plaatsing van koper op lijst in voornoemde bijlage I - Verzoek om overschrijving van eigendom in Grundbuch na die plaatsing. # Zaak C-117/06.
Pagina2501-2502
UitspraakECLI:EU:C:2007:596
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 05-10-2007, C06/012HR
CiteertitelNJB 2007, 2021
SamenvattingFideÔ-commis de residuo (d.i. erfstelling waarbij de bij het overlijden van de erflater geroepen erfgenaam - de bezwaarde - bij diens overlijden wordt opgevolgd door de verwachter, ten aanzien van hetgeen de bezwaarde onverteerd en onvervreemd zal nalaten van het aan hem gemaakte.) De bezwaarde heeft de onverdeelde helft van een woning reeds in eigendom en gaat over tot verdeling, waarbij de gehele woning aan de bezwaarde wordt toebedeeld.
Samenvatting (Bron)Erfrecht; afwikkeling van fideÔ-commis de residuo onder oud recht; toegewezen vordering tot compensatie van uit fideÔ-commissair vermogen gefinancierde vordering wegens overbedeling, zaaksvervanging?; terugwerkende kracht als bedoeld in art. 1129 (oud) BW.
Pagina2503-2504
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA6756
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 05-10-2007, C06/033HR
CiteertitelNJB 2007, 2022
SamenvattingAansprakelijkheidsverzekering. Verzekeraars beroepen zich op een vervalbeding wegens te late melding van een schadevergoeding waarbij de verzekerde aansprakelijk is gesteld in verband met RSI-klachten van een werknemer. Het hof verwerpt het beroep op het vervalbeding.
Samenvatting (Bron)Verzekeringsrecht. Verwezenlijking van verzekerd risico, meldingsplicht verzekerde, verval recht op uitkering; art. 7:941 lid 4 BW is codificatie van naar oud recht gegroeide rechtsovertuiging; omvang stelplicht verzekeraar en verzekerde.
Pagina2504-2506
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA9705
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 05-10-2007, C06/071HR
CiteertitelNJB 2007, 2023
SamenvattingBrandverzekering. Een onderneming wordt aanvankelijk gedreven als eenmanszaak, vanaf 1994 door een BV en vanaf 1997 door een tweede BV. Op 21 december 1997 lijdt de tweede BV brandschade. De tweede BV verlangt uitkering onder twee brandverzekeringen die eind 1993 zijn ingegaan.
Samenvatting (Bron)Verzekeringsrecht. Beroep op vervalbeding in algemene voorwaarden verzekeraar, beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid; overgang verzekerd belang (wijziging organisatie verzekerde); omvang mededelingsplicht verzekerde; hoger beroep, passeren van bewijsaanbod.
Pagina2506-2508
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA8774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 05-10-2007, R05/167HR
CiteertitelNJB 2007, 2024
SamenvattingProcesrecht. Tegen de beslissing van de rechter om een vermeerdering van eis buiten beschouwing te laten staat geen hogere voorziening open, ook niet indien het om een ambtshalve gegeven beslissing gaat.
Samenvatting (Bron)Familierecht. Ontbonden huwelijk met algehele uitsluiting van gemeenschap; geschil tussen voormalige echtelieden over de verrekening van de kosten van gemeenschappelijke huishouding. Procesrecht; eisvermeerdering in hoger beroep, ambtshalve toetsing maatstaf van art. 130 lid 1 Rv., ontvankelijkheid cassatieberoep.
Pagina2508-2508
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA7027
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 05-10-2007, R07/123HR
CiteertitelNJB 2007, 2025
SamenvattingWet Bopz. De rechtbank heeft terecht vooropgesteld dat alcoholverslaving, ook indien wordt aangenomen dat dit een psychiatrische ziekte is, niet tot toepassing van de Wet Bopz kan leiden tenzij de verslaving gepaard gaat met (andere) psychische stroornissen van zodanige ernst dat het denken, voelen, willen, oordelen en doelgericht handelen daardoor zo ingrijpend worden beÔnvloed, dat de betrokkene het veroorzaakte gevaar niet kan worden toegerekend omdat de stroornis de gevaarvolle daden van de betrokkene overwegend beheerst.
Samenvatting (Bron)Bopz; geweigerde voorlopige machtiging in een geval van alcoholverslaving/afhankelijkheid van alcohol; (andere) psychische stoornis als bedoeld in HR 23 september 2005, nr. R05/076, NJ 2007, 230, maatstaf; onbegrijpelijk oordeel.
Pagina2508-2509
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BB3321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 05-10-2007, R07/135HR
CiteertitelNJB 2007, 2026
SamenvattingWet Bopz. Machtiging tot voortgezet verblijf. De rechtbank verleent een machtiging voor de duur van vijf jaar, overwegende dat de afdeling waar betrokkene verblijft materieel voldoet aan de vereisten van een verpleeginrichting in de zin van art. 17 lid 4 Bopz.
Samenvatting (Bron)Bopz; machtiging tot voortgezet verblijf; maximale geldigheidsduur als bedoeld in art. 19, geen analoge toepassing van art. 17 lid 4; HR doet zelf de zaak af.
Pagina2509-2510
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BB3036
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 05-10-2007, C06/129HR
CiteertitelNJB 2007, 2027
SamenvattingLandinrichtingswet. Bezwaren tegen de lijst der geldelijke regelingen in verband met de ruilverkaveling 'Etten-Leur-Rucphen', betreffende het ontbreken van een vergoeding wegens verlies van een jachtkeet, bedrijfsschade dan wel waardevermindering doordat de toegedeelde kavels te nat zijn voor de droogbloemen- en takkenteelt, egalisatiekosten en bedrijfsschade dan wel waardevermindering doordat het grondwater van de toegedeelde kavels is vervuild.
Samenvatting (Bron)Landinrichtingswet; ruilverkaveling; bezwaren tegen lijst der geldelijke regelingen (81 RO).
Pagina2510-2510
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA6757
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 05-10-2007, C06/130HR
CiteertitelNJB 2007, 2028
SamenvattingDekking AVB-verzekering. Tijdens hijswerkzaamheden met een ingehuurde mobiele kraan heeft een bedrijfsongeval plaatsgevonden waardoor een werknemer van de aannemer letsel oploopt.
Samenvatting (Bron)Verzekeringsrecht. Afbakening WAM- en AVB-verzekering; zie ook C06/131 (81 RO).
Pagina2510-2510
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BB3317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 05-10-2007, C06/131HR
CiteertitelNJB 2007, 2029
SamenvattingDekking WAM-verzekering en Landmateriaalverzekering. Tijdens hijswerkzaamheden met een ingehuurde mobiele kraan heeft een bedrijfsongeval plaatsgevonden waardoor een werknemer letsel oploopt.
Samenvatting (Bron)Verzekeringsrecht. Afbakening WAM- en AVB-verzekering; zie ook C06/130 (81 RO).
Pagina2510-2510
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BB3318
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 05-10-2007, C06/167HR
CiteertitelNJB 2007, 2030
SamenvattingMatiging loonvordering. Manager IT-infrastructuur wordt op 7 juli 2003 op non-actief gesteld wegens onder meer het ter beschikking aan derden stellen van zijn password. Op 11 juli 2003 wordt hij op staande voet ontslagen, omdat naast de reeds eerder meegedeelde verwijten, nieuwe feiten en omstandigheden naar voren zouden zijn gekomen.
Samenvatting (Bron)Arbeidsgeschil over loondoorbetaling; matigingsbevoegdheid ex art. 7:680a BW (81 RO).
Pagina2510-2510
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA6762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 05-10-2007, R06/152HR
CiteertitelNJB 2007, 2031
SamenvattingWSNP. Eeen verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt in twee instanties afgewezen, omdat de schuld van verzoeker aan het CJIB niet te goeder trouw is ontstaan.
Samenvatting (Bron)WSNP; aanvullende omstandigheden voor toelating tot de schuldsaneringsregeling bij ontbreken van goede trouw (81 RO).
Pagina2510-2510
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BB0013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 05-10-2007, R06/154HR
CiteertitelNJB 2007, 2032
SamenvattingVader verzoekt omgangsregeling met een in 2003 geboren dochter. Moeder concludeert in twee instanties tevergeefs tot afwijzing van het verzoek, onder meer stellende dat er een reŽle kans bestaat dat de man een onbegeleide omgangsregeling zal aangrijpen om de dochter te ontvoeren naar een land dat niet is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag.
Samenvatting (Bron)Familierecht. Geschil tussen voormalig samenwonende partners over de vaststelling van een omgangsregeling tussen de vader en zijn minderjarig kind (81 RO).
Pagina2510-2510
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA7643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 05-10-2007, R07/025HR
CiteertitelNJB 2007, 2033
SamenvattingWSNP. De toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt tussentijds beŽindigd, omdat de betrokkene kort voor het uitspreken van de schuldsanering een bedrag van Ä 6000 had geleend tegen verpanding van sieraden en de pandovereenkomst nadien heeft verlengd, zonder van een en ander mededeling te doen.
Samenvatting (Bron)WSNP; tussentijdse beŽindiging van de schuldsaneringsregeling op grond van art. 350 lid 3, onder c en d, F. wegens ontstaan van schulden en schending van informatieplicht (81 RO).
Pagina2511-2511
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BB3678
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 05-10-2007, R07/058HR
CiteertitelNJB 2007, 2034
SamenvattingDe man verzoekt met succes wijziging van de bij echtscheidingsconvenant vastgestelde partner- en kinderalimentatie wegens verminderd vermogen om inkomsten te verwerven.
Samenvatting (Bron)Familierecht. Geschil tussen voormalige echtelieden over wijziging partner- en kinderalimentatie die bij echtscheidingsconvenant was afgesproken (81 RO).
Pagina2511-2511
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BB3682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 05-10-2007, R07/106HR
CiteertitelNJB 2007, 2035
SamenvattingHet hof bekrachtigt de beschikking van de kinderrechter tot ondertoezichtstelling van een in 1992 geboren kind. De ouders klagen in cassatie dat de ondertoezichtstelling een ongerechtvaardigde bemoeienis is.
Samenvatting (Bron)Familierecht. Toegewezen verzoek van raad voor de kinderbescherming tot ondertoezichtstelling van een minderjarig kind; gronden als bedoeld in art. 1:254 lid 1 BW (81 RO).
Pagina2511-2511
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BB3680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 05-10-2007, R07/121HR
CiteertitelNJB 2007, 2036
SamenvattingWet Bopz. De rechtbank weigert de verzochte voorlopige machtiging omdat betrokkene weliswaar een grote drang naar alcholmisbruik heeft, ten gevolge waarvan cognitieve stoornissen optreden, maar niet is gebleken dat deze alcoholverslaving gepaard gaat met (andere) psychische stoornissen (zie hiervoor nr. R07/123HR, waar de overeenkomstige motiveringsklacht slaagt).
Samenvatting (Bron)Bopz; geweigerde voorlopige machtiging in een geval van alcoholverslaving/afhankelijkheid van alcohol (81 RO).
Pagina2511-2511
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BB3320
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 02-10-2007, 02237/06 P
CiteertitelNJB 2007, 2037
SamenvattingOntnemingszaak. Het gerechtshof had het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, overwegende dat het tijdsverloop tussen het instellen van hoger beroep en het wijzen van arrest zodanig lang was terwijl niet was gebleken van bijzondere omstandigheden die dat uitzonderlijke tijdsverloop van vijf jaren en bijna twee maanden zounden kunnen rechtvaardigen, dat in dit geval het belang van de betrokkene bij verval van het recht tot het instellen van de vordering groter is dan het belang van de samenleving bij voortzetting van het geding.
Samenvatting (Bron)OM-cassatie. Ontvankelijkheid OM ivm redelijke termijn. s Hofs oordeel dat het tijdsverloop tussen het instellen van appel op 11-12-2000 en de einduitspraak op 1-2-2006 zodanig lang is dat sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn i.d.z.v. art. 6.1 EVRM, wordt in cassatie niet bestreden. s Hofs oordeel dat dit tijdsverloop van 5 jaren en bijna 2 maanden dient te leiden tot de uitzonderlijke beslissing van niet-ontvankelijkverklaring van het OM in de ontnemingsvordering is, in het licht van de aan een dergelijke beslissing te stellen zware motiveringseisen, ontoereikend gemotiveerd (vgl. HR LJN AR2439).
Pagina2511-2511
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA7913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 02-10-2007, 02902/06
CiteertitelNJB 2007, 2038
SamenvattingWitwassen. Bij het misdrijf: witwassen geldt niet de regel die zegt dat de dief niet tevens de heler kan zijn. Het geld dat de verdachte voorhanden had, was afkomstig van door hem zelf begane oplichting.
Samenvatting (Bron)Witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf. Gelet op de geschiedenis van de totstandkoming van art. 420bis t/m 420quater Sr behoeft, anders dan het geval is bij heling, a.g.v. de eigen aard van de in die bepalingen omschreven misdrijven, de herkomst van het voorwerp uit een eigen misdrijf niet aan een veroordeling wegens kort gezegd- witwassen in de weg te staan. Voorts biedt noch de tekst van die bepalingen noch de wetsgeschiedenis steun aan de opvatting van het middel dat het enkele voorhanden hebben van een voorwerp onvoldoende is om dit als witwassen aan te merken.
Pagina2511-2512
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA7923
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 02-10-2007, 01870/06
CiteertitelNJB 2007, 2039
SamenvattingWet melding ongebruikelijke transacties (MOT). De verdachte werd in hoger beroep onder meer (sub 3) wegens overtreding van een voorschrift, gesteld bij art. 9 van de Wet MOT veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf.
Samenvatting (Bron)Meldingsplicht Wet MOT. Bewezen is verklaard dat verdachte voor derden eurobiljetten in kleinere coupures heeft omgewisseld voor eurobiljetten in grotere coupures zonder te voldoen aan de meldingsplicht van de Wet MOT. Het middel en het verweer nemen tot uitgangspunt dat waar in de tll sprake is van wisselen van () wordt gedoeld op de feitelijke handelingen van verdachte die zijn verricht in het wisselkantoor GWK alwaar verdachte de van derden ontvangen valuta omwisselde. T.t.v. die handelingen zou de meldingsplicht o.g.v. de Wet MOT voor verdachte niet meer gelden (maar voor het wisselkantoor waar zij het geld ter wisseling aanbood). Middel en verweer berusten op een onjuiste lezing van de tll. De bedoelde passage in de tll ziet onmiskenbaar op het (bedrijfsmatig) wisselen a.b.i. art. 1.1.8į (oud) Wet MOT i.h.k.v. verdachtes handelen als geldtransactiekantoor. Dat is een financiŽle dienst i.d.z.v. art. 1.1 (oud) Wet MOT ten aanzien waarvan voor verdachte een meldingsplicht gold. Het Hof heeft dat in de motivering van de verwerping van het verweer ook tot uitdrukking gebracht en het verweer terecht verworpen.
Pagina2512-2513
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA7898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 02-10-2007, 01703/06 P
CiteertitelNJB 2007, 2040
SamenvattingOntnemingszaak; Ä 355 966. De betrokken vereniging is ontbonden en heeft opgehouden te bestaan wegens het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding.
Samenvatting (Bron)Strafrechtelijke vervolging van ontbonden rechtspersoon. HR herhaalt de relevante overwegingen van HR LJN AE0553 tav het moment waarop het recht tot strafvordering vervalt als een einde is gekomen aan het bestaan van een rechtspersoon of met een rechtspersoon gelijkgestelde entiteit. De ontnemingsprocedure moet worden beschouwd in samenhang met de vervolging in de hoofdzaak (vgl. HR LJN ZD1636). De vervolging vangt aan op het moment dat het OM de strafrechter betrekt in een zaak, bijv. door het doen van de vordering tot het verlenen van een machtiging tot het instellen van een strafrechtelijk financieel onderzoek (s.f.o.) a.b.i. art. 126 Sv. Het Hof heeft geoordeeld dat het OM ontvankelijk is in zijn ontnemingsvordering en heeft tot uitdrukking gebracht dat het recht tot strafvordering tegen betrokkene niet aan het OM is komen te ontvallen omdat de strafvervolging is aangevangen ruim vůůr de datum waarop volgens opgave van de Kamer van Koophandel betrokkene is ontbonden. Dat oordeel is, gelet het voorgaande, juist en niet onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat tot de stukken behoren een vordering van de OvJ tot het verlenen van een machtiging door de RC tot het instellen van een s.f.o. tegen betrokkene a.b.i. art. 126.3 Sv en een op deze vordering verleende machtiging daartoe van de RC, beide gedateerd bijna 3 jaar vůůr de datum van ontbinding. Aan dat oordeel doet niet af dat betrokkene mogelijkerwijs ingevolge art. 2:19.4 BW in civielrechtelijke zin is opgehouden te bestaan omdat zij op het tijdstip van ontbinding geen baten meer had.
Pagina2513-2514
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA5825
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 02-10-2007, 00916/07 M
CiteertitelNJB 2007, 2041
SamenvattingDe verdachte werd in hoger beroep vrijgesproken van het hem verweten rijden na gebruik van teveel alcohol omdat het onderzoek was verricht door een politie ambtenaar die niet overeenkomstig art. 7 lid 1 van het Besluit alcoholonderzoeken voor het bedienen van het ademanalyse-apparaat was aangewezen.
Samenvatting (Bron)OM-cassatie.Onderzoek ex art. 8.2.a WVW 1994, ademanalyse. Het voorschrift van art. 7 Besluit alcoholonderzoeken strekt ertoe de juistheid te waarborgen van het resultaat van een ademanalyse door de uitvoering van een dergelijk onderzoek uitsluitend op te dragen aan opsporingsambtenaren die de benodigde kennis en vaardigheden bezitten om het ademanalyseapparaat te bedienen. s Hofs oordeel dat ook als ervan zou moeten worden uitgegaan dat de desbetreffende opsporingsambtenaar beschikte over de voor het bedienen van het ademanalyse-apparaat vereiste kennis en vaardigheden, de omstandigheid dat hij a.g.v. een verzuim niet overeenkomstig art. 7 Besluit was aangewezen meebrengt dat geen sprake is geweest van een onderzoek a.b.i. art. 8.2.a WVW 1994, kan niet als juist worden aanvaard. Dat enkele verzuim staat niet eraan in de weg dat het met art. 7 Besluit beoogde doel wordt bereikt. Daaruit volgt dat het Hof is uitgegaan van een verkeerde uitleg van de in de tll voorkomende term "onderzoek". Het Hof heeft derhalve verdachte vrijgesproken van iets anders dan hem was tenlastegelegd en aldus de grondslag van de tll verlaten.
Pagina2514-2515
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA7952
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 02-10-2007, 02227/06
CiteertitelNJB 2007, 2042
SamenvattingAanwezigheidsrecht. De weigering van de verdachte om geruimte tijd eerder dan hem was meegedeeld vanuit een Huis van Bewaring op transport naar het hof te worden gesteld, betekent niet zonder meer dat hij vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht.
Samenvatting (Bron)Aanwezigheidsrecht. DVO verschijnt eerder dan de aangezegde tijd om verdachte op te halen voor de zitting bij het Hof. Verdachte weigert mee te gaan en geeft aan dat hij alsnog op de aangezegde tijd wenst te worden opgehaald. s Hofs oordeel dat verdachte vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn recht bij de behandeling van zijn zaak aanwezig te zijn, berust op de grond dat verdachte niet is meegegaan toen transport voor hem beschikbaar was. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, is dat oordeel niet begrijpelijk. Het Hof heeft immers niet doen blijken te hebben onderzocht of het feit dat er () iets misgegaan is met het transport, zich heeft voorgedaan onder zodanige omstandigheden dat daaruit kan worden afgeleid dat verdachte, aan wie was aangezegd dat hij om 10.30 uur zou worden opgehaald, welbewust afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht. De enkele omstandigheid dat verdachte niet met een transport op een eerder tijdstip wilde mee gaan, laat nog niet de conclusie toe dat hij vrijwillig niet ttz is verschenen.
Pagina2515-2516
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA3625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 02-10-2007, 02157/06
CiteertitelNJB 2007, 2043
SamenvattingWegens medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een art. 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod werd de verdachte in hoger beroep veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf en een taakstraf bestaande uit een werkstraf van 180 uren.
Samenvatting (Bron)Gesprek met geheimhouder? Bewijs. Aan verdachte wordt tijdens een verhoor een gesprek van een persoon met de dokterstelefoon voorgehouden en het Hof heeft vastgesteld dat verdachte dat gesprek heeft gevoerd. Aldus behelst het als bewijsmiddel gebezigd pv van dat verhoor een weergave van een gesprek van verdachte met de dokterstelefoon. Nu de stukken geen aanwijzingen behelsen van het tegendeel moet in cassatie ervan worden uitgegaan dat die telefoon werd bediend door een geheimhouder, te weten een arts, dan wel door iemand aan wie een van de arts afgeleid verschoningsrecht toekomt. HR herhaalt relevante overwegingen tav het verschoningsrecht van HR LJN ZD1402. Uit art. 126aa.2 Sv vloeit voort dat gegevens a.b.i. die bepaling niet in het strafproces kunnen worden gebruikt. Dat brengt mee dat het Hof het bewijsmiddel niet voor het bewijs had mogen bezigen, vzv. daarin is gerelateerd dat verdachte tijdens zijn verhoor door de politie is geconfronteerd met de weergave van een telefoongesprek tussen hemzelf en de door hem geraadpleegde dokterstelefoon alsmede hoe hij op die confrontatie heeft gereageerd.
Pagina2516-2518
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA5632
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 10-10-2007, 200606568/1
CiteertitelNJB 2007, 2044
SamenvattingHet college heeft niet verschoonbaar geen bezwaar gemaakt. Er is geen sprake van strijd met art. 10bis van Richtlijn 85/337/EEG.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2001, no. DGL/L01.421860, heeft verweerder sub 1, in overeenstemming met verweerder sub 2, met toepassing van artikel 27 van de Luchtvaartwet (hierna: Lvw) gelezen in samenhang met artikel 24 van de Lvw, het besluit van 23 april 1991, no. RLD/VI/L91.004141, zoals gewijzigd bij besluit van 9 december 1999, no. DGRLD/VI/L99.350220, waarbij het luchtvaartterrein Lelystad is aangewezen, gewijzigd (hierna: het A-besluit).
Pagina2518-2521
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Raad van Beroep, 02-10-2007, 05/6360 WAO
CiteertitelNJB 2007, 2045
SamenvattingVaststellen recht op uitkering. Niet nakomen van verplichtingen. Inbreuk op persoonlijke levenssfeer.
Samenvatting (Bron)Geen inbreuk in persoonlijke levenssfeer. Weigering vragen te beantworden. Recht op WAO-uitkering kan niet worden vastgesteld.
Pagina2521-2522
UitspraakECLI:NL:CRVB:2007:BB4740
Artikel aanvragenVia Praktizijn