Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 30-10-2007
Aflevering 10
RubriekTer Visie
TitelMoet de Wajong blijven?
CiteertitelSR 2007, 67
SamenvattingRecentelijk was weer eens te zien hoe een onderwerp op de politieke agenda gezet wordt. In kranten verschijnen verhalen over de groei van het aantal Wajongers. In het tweede kwartaal van 2007 blijkt het aantal Wajongers gestegen met 5000 tot 161 000. Bij de andere uitkeringsgerechtigden was een flinke daling van het aantal uitkeringsgerechtigden te zien, terwijl de groei bij de Wajong al van langere datum is. De groei wordt geëxtrapoleerd en zo komen we aan 300 000 Wajongers in het jaar 2040.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Pagina315-316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHerziening ontslagrecht, het is nooit goed of het deugt niet
CiteertitelSR 2007, 68
SamenvattingHet voorstel tot herziening van het ontslagrecht probeert een aantal problemen op te lossen, te weten: het verhogen van de participatie, het bieden van juist niveau van bescherming tegen ontslag, mede door scholing minder vrijblijvend te maken, het wegnemen van de onduidelijke regelgeving en daarmee het voorkomen van procedures, en een einde maken aan de onzekere positie van veel werknemers met een tijdelijk dienstverband. Het is de vraag of het voorstel daartoe wel voldoende is. Om die vraag te beantwoorden worden in dit artikel de voorstellen tot herziening in vijf onderdelen uitgewerkt en besproken. [...]
Auteur(s)E. Verhulp
Pagina317-326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOver productie en reproductie. De spanning tussen bedrijfsbelang en privébelang in het licht van het recht op privacy
CiteertitelSR 2007, 69
SamenvattingGezinspolitiek is hot. De werkgeversbijdrage voor kinderopvang en de levensloopregeling zijn de meest recente, maar nog niet de laatste maatregelen die de lasten van zorgverantwoordelijke werknemers moeten verlichten. Ook het nieuwe kabinet heeft weer extra ondersteunende maatregelen aangekondigd. De wetgever mengt zich bijgevolg in keuzes van burgers inzake de combinatie van arbeid en zorg. Veelal wordt de werkgever belast met de gevolgen van die persoonlijke keuzes. Dat geeft hem reden zich met die keuzes te bemoeien. [...]
Auteur(s)W.L. Rozendaal
Pagina327-333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 13-07-2007, C05/331HR
CiteertitelSR 2007, 70
SamenvattingArbeidsovereenkomst. Managementovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Pensioenrecht. Verzet van stichting thuiszorg tegen dwangbevel van (bedrijfstak)pensioenfonds overeenkomstig art. 21 Wet verplichte deelneming m.b.t. premienota voor een algemeen directeur van de stichting die zijn werkzaamheden verricht op grond van een managementovereenkomst; arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht?, criteria.
Pagina334-336
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA6231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 08-06-2007, C06/030HR
CiteertitelSR 2007, 71
SamenvattingVakbonden, deelname cao-overleg.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Afgewezen vordering vakbond tot bevel om toelating tot collectief overleg over aanpassing van een CAO waarbij zij geen partij is; onrechtmatigheid niet-toelating, maatstaf.
Pagina336-339
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA4118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelWAO-besluit omvat geen beslissing over loonsanctie
CiteertitelSR 2007, 72
SamenvattingCRvB 30 maart 2007, LJN BA2393, USZ 2007/152 en CRvB 25 april 2007, LJN BA3866, USZ 2007/155, m.nt. Van Eijs. Arbeidsongeschiktheid. Loonsanctie. WAO-beslissing. WAO art. 18, 71a, 34a.
Auteur(s)P.S. Fluit
Pagina339-341
Artikel aanvragenVia Praktizijn