Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Datum 03-11-2007
Aflevering 6729
RubriekPrivaatrecht Actueel
TitelEen waarschuwing voor banken: over stille pandrechten, informatierechten en (nogamaals) bepaalbaarheid
CiteertitelWPNR 6729/903
SamenvattingDe vraag of een curator verplicht is aan een pandhouder inzage te verschaffen in de administratie van de failliete pandgever blijft de gemoederen in beweging houden. Heeft de pandhouder die niet kan aantonen welke vorderingen precies aan hem zijn verpand echter wel een geldig pandrecht verkregen?
Auteur(s)W.M.T. Keukens , R.M. Wibier
Pagina903-904
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet verschil tussen stenen en aandelen in de overdrachtsbelasting. Is dat er nog?
CiteertitelWPNR 6729/905
SamenvattingDe Hoge Raad stelt aandelen op één lijn met stenen voor de monumenten-vrijstelling in de overdrachtsbelasting. Interessant is de vraag of deze uitkomst ook doorwerkt naar andere vrijstellingen en verminderingen.
Auteur(s)W. Brink , R.J. van der Zwan
Pagina905-909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekaankondiging
TitelJ.A.J. Peter, Levering van roerende zaken
CiteertitelWPNR 6729/910
Auteur(s)J.A.J. Peter
Pagina910-912
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe beleidsregel uitbetaling gelden: praktisch (on)mogelijk
CiteertitelWPNR 6729/912
SamenvattingDe beleidsregel uitbetalen van gelden leidt tot vele vragen en tot de nodige discussies. Over de beleidsregel en de toepassing daarvan blijft verwarring bestaan. In het artikel wordt gepoogd lijn in de problematiek te brengen en worden voorstellen gedaan om tot praktische oplossingen te komen.
Auteur(s)H.M.I.T. Breedveld , L.W. Kelterman
Pagina912-916
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk van het Notarieel Juridisch Bureau
TitelDe afwikkeling van een stamrecht via de derdenrekening van de notaris
CiteertitelWPNR 6729/917
Auteur(s)N.J.M. Sjerps
Pagina917-918
Artikel aanvragenVia Praktizijn