TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 10-11-2007
Aflevering 9
TitelKoudwatervrees in kikkerland
CiteertitelTrema, nr. 9, 2007, p. 361
SamenvattingBegin oktober verschenen berichten in de pers dat mr. J.H.M. Willems, vice-president van het gerechtshof te Amsterdam en voorzitter van de ondernemingskamer van dat hof, op 1 mei 2007 heeft deelgenomen aan een seminar te New-York op kosten van het advocatenkantoor Nauta Dutilh. Dit was voor de president van het hof aanleiding tot het instellen van een onderzoek.
Auteur(s)H. Hermans
Pagina361-362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAfscheidsinterview met Wil Tonkens-Gerkema
CiteertitelTrema, nr. 9, 2007, p. 363
SamenvattingDe termijn van Wil Tonkens-Gerkema, ze is zes jaar lang voorzitter van de NVvR geweest, zit erop. Tonkens-Gerkema vertelt dat ze de dag na haar aftreden op de radio hoorde over een nieuw incident. 'Ik dacht, gelukkig, mij bellen ze niet meer.' Tonkens-Gerkema is de eerste vrouwelijke voorzitter van de NVvR. Ze vertelt dat ze in een roerige tijd is aangetreden, een periode waarin er veel aan het veranderen was in de rechtspraak. De organisatie van de rechtspraak moest worden gemoderniseerd.
Auteur(s)J. van de Bunt , Th. Lautenbach
Pagina363-367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe rechter en de CGB
CiteertitelTrema, nr. 9, 2007, p. 368
SamenvattingDe Commissie Gelijke Behandeling doet uitspraken op een maatschappelijk belangrijk terrein. De wetgever heeft bepaald dat de oordelen niet bindend zijn. Wanneer geen gehoor wordt gegeven aan een oordeel van de CGB, zal een geschil uiteindelijk door de gewone rechter moeten worden beslist. Hoe dient de gewone rechter om te gaan met het oordeel van de CGB? Moet de rechter motiveren waarom hij afwijkt van het oordeel van de CGB? In deze Trema-aflevering wordt dit onderwerp belicht in bijdragen van prof. mr. A.G. Castermans en mr. J.E. Bonneur. In de vorige aflevering van Trema verscheen reeds een artikel van mr. D. Jongsma over de gevolgen van nietigheid in de Algemene wet gelijke behandeling.
Auteur(s)A.G. Castermans
Pagina368-374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBewijs in gelijkloonzaken
CiteertitelTrema, nr. 9, 2007, p. 375
SamenvattingDe Commissie Gelijke Behandeling doet uitspraken op een maatschappelijk belangrijk terrein. In geschillen over gelijke beloning voor mannen en vrouwen heeft de Europese regelgever een richtlijn uitgevaardigd waarin de bewijslast wordt verlicht. Heeft de Nederlandse wetgever deze richtlijn op de juiste wijze geïmplementeerd? Houdt de gewone rechter zich aan de regels van stelplicht en bewijslast als het gaat om gelijke beloning voor mannen en vrouwen? In deze Trema-aflevering wordt dit onderwerp belicht in bijdragen van prof. mr. A.G. Castermans en mr. J.E. Bonneur. In de vorige Trema-aflevering verscheen reeds een artikel van mr. D. Jongsma over de gevolgen van nietigheid in de Algemene wet gelijke behandeling.
Auteur(s)J.E. Bonneur
Pagina375-381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNut en noodzaak van samenwerking in de Rechtspraak
CiteertitelTrema, nr. 9, 2007, p. 382
Samenvatting'The only thing that will redeem mankind is cooperation.' Dit citaat van de Engelse wiskundige en filosoof Bertrand Russell van zeker een halve eeuw geleden lijkt opnieuw actueel. Het motto van het huidige kabinet is 'Samenleven, samenwerken'. In de - toch niet al te lange - regeringsverklaring kon het woord 'samen' wel zeventien keer worden geturfd, de samenstellingen als 'samenleven' en 'samenwerken' niet meegeteld. Samenwerken is weer in. Samenwerken is iets waar je niet tegen kunt zijn.
Auteur(s)E. Bauw , T. Groeneveld
Pagina382-389
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNVvR Jaarvergadering. Opnieuw een NVvR-jaarvergadering die bijblijft!
CiteertitelTrema, nr. 9, 2007, p. 390
SamenvattingDeze zomer vertelde een kleurrijke uitnodiging mij dat de NVvR-jaarvergadering op 1 oktober 2007 als thema 'Imago RM' zou gaan hebben. Opnieuw zou de vergadering die dag worden gehouden in een concertgebouw, zij het ditmaal in het centrum van Haarlem. Wat hierna volgt is een kort sfeeroverzicht van die maandag.
Auteur(s)M. Harms
Pagina390-393
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelEen remedie tegen 'groupthink'
CiteertitelTrema, nr. 9, 2007, p. 394
SamenvattingDit is de dertiende in een serie columns waarin de heer mr. N. van Raalte (voormalig raadsheer in het gerechtshof Arnhem) aandacht geeft aan zaken die rechters en andere deelnemers aan het rechtsproces in de gewone praktijk van alledag tegenkomen. Reacties op deze column kunt u rechtstreeks naar de auteur sturen (ophir@planet.nl).
Auteur(s)N. van Raalte
Pagina394-394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelVoetbalarrest
CiteertitelTrema, nr. 9, 2007, p. 395
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)Th.G. Lautenbach
Pagina395-397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelJustitiabelen
CiteertitelTrema, nr. 9, 2007, p. 398
Samenvatting'Clientèle wil ik u niet noemen: die houden advocaten en andere winstbeluste dienstverleners erop na. Klanten noemen we de burgers dan maar bij gebrek aan beter, ook al omdat onze gerechtsbesturen behalve niet onzinnige medewerkerswaarderingsonderzoeken zo nodig klantenwaarderingsonderzoeken menen te moeten houden en alsof dat nog niet genoeg is, over de uitslag nog eens willen doorzeuren in klantenpanels.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina398-398
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet ABC van de kwaliteit van rechtspraak
TitelRechter, rio, raio
CiteertitelTrema, nr. 9, 2007, p. 399
SamenvattingIn de rubriek ABC geeft Trema mensen die binnen of buiten de rechterlijke macht werkzaam zijn, het woord over de kwaliteit van rechtspraak. De beginletter van de achternaam van de auteur is gelijk aan de beginletter van het kernwoord dat de auteur als uitgangspunt heeft genomen voor deze bijdrage. Deze keer is het woord aan Marianne de Rooij, vice-president opleidingen en praktijk-opleider in de sector bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam.
Auteur(s)M. de Rooij
Pagina399-400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelBenoemingen - Ontslagen
CiteertitelTrema, nr. 9, 2007, p. 401
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina401-404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR-mededelingen
TitelNVvR-mededelingen
CiteertitelTrema, nr. 9, 2007, p. 405
Pagina405-410
Artikel aanvragenVia Praktizijn