Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 17-11-2007
Aflevering 7284
TitelHet wetsontwerp Wet veiligheidsregio's. Over superburgemeesters en de verwarring van bevoegdheden
CiteertitelGst. 2007, 134
Samenvatting[...] In dit artikel ga ik in op enkele kernpunten uit het wetsontwerp van de Wet veiligheidsregio's dat op 21 juli jl. naar de Kamer is gestuurd en dat in relatie tot die verbreding tot crisisbeheersing. Aanleiding voor dit artikel is de fundamentele wijziging in de positie van de burgemeester die de regering voorstelt: op enig moment draagt de burgemeester al zijn bevoegdheden ten aanzien van openbare orde en veiligheid over aan een regionale superburgemeester, met inbegrip van zijn bevoegdheden krachtens de Gemeentewet.
Auteur(s)E.T. Brainich von Brainich Felth
Pagina587-594
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-03-2007, 200604727/1
CiteertitelGst. 2007, 135
SamenvattingVrijstelling ex art. 19 lid 2 WRO. Bouwvergunning, vrijstelling seniorenappartementen en eengezinswoningen. Afwijking welstandsadvies, belangen volkshuisvesting en stedenbouwkundige vernieuwing. Ontheffing parkeerbepaling. (Delft)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Delft (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het bouwen van 50 appartementen en 14 eengezinswoningen, verdeeld over 4 bouwblokken aan de Ceramstraat, Boeroestraat, Arubastraat, Riouwstraat en Minahassastraat te Delft (hierna: het plangebied).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina594-597
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA0645
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-05-2006, 200507564/1
CiteertitelGst. 2007, 136
SamenvattingBouwvergunning, buitenkozijnen. Beslistermijn ex art. 46 lid 1 en 4 Wonw, datum bekendmaking. Afwijking welstandsadvies, milieubelang, dubbele beglazing. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2003 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum (hierna: het dagelijks bestuur) geweigerd appellante een bouwvergunning te verlenen voor het veranderen en vernieuwen van buitenkozijnen op de percelen Oudeschans 31A-F en 33A-F te Amsterdam.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina597-598
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX0755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200602678/1
CiteertitelGst. 2007, 137
SamenvattingLuchtkwaliteit. Onjuiste saldering. Autonome ontwikkeling ten onrechte meegerekend bij toekomstige verbetering luchtkwaliteit. (Neer en Roggel)
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 16 november 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roggel en Neer, thans, na gemeentelijke herindeling per 1 januari 2007, Leudal (hierna: het college), aan appellante vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het realiseren van een discountsupermarkt op het perceel Kerkveldweg 2 te Roggel (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina598-602
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9832
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-01-2007, 200603384/1
CiteertitelGst. 2007, 138
SamenvattingExploitatievergunning prostitutiebedrijf. Is Vereniging van Eigenaars (VVE) belanghebbende? Specialiteitsbeginsel, Schutznorm. (Veenendaal)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 augustus 2003 heeft appellant (hierna: de burgemeester) aan [vergunninghouder] een vergunning verleend tot 15 juli 2004 voor het exploiteren van de [seksinrichting] aan het [locatie] te [plaats] (hierna: de seksinrichting).
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina602-604
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200605102/1
CiteertitelGst. 2007, 139
SamenvattingTijdelijke sluiting horecabedrijf. Evenredigheid sanctie. Belang ondernemer versus openbare orde en veiligheid. (Groningen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 oktober 2003 heeft de burgemeester van Groningen (hierna: de burgemeester) onder aanzegging van bestuursdwang de sluiting bevolen van het door appellant aan de [locatie] te Groningen geƫxploiteerde [horecabedrijf] met ingang van 29 oktober 2003, 11.00 uur tot 28 januari 2004, 11.00 uur.
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina604-607
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelOntslagregeling wethouders moet worden aangepast
CiteertitelGst. 2007, 140
SamenvattingIn de gemeente Edam-Volendam werd recent een wethouder geconfronteerd met een motie van wantrouwen. Vlak voordat de raad het ontslagbesluit nam, diende de wethouder zelf zijn ontslag in.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Pagina610-610
Artikel aanvragenVia Praktizijn