Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 22-11-2007
Aflevering 21
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe onomkeerbare voorlopige voorziening?
CiteertitelJBa 2007/264
SamenvattingIn het bestuursrecht is de voorlopige voorziening het middel om besluiten te schorsen en om tijdelijke maatregelen te treffen in afwachting van de definitieve uitspraak van de bodemrechter. Hierdoor kunnen onomkeerbare gevolgen worden voorkomen. Bij een voorlopige voorziening kunnen grote belangen op het spel staan en van een voorzieningen-rechter zou dus mogen worden verwacht dat aan zijn oordeel een grondige toetsing voorafgaat. In onderhavige bijdrage wordt bekeken wat het toetsingskader van de voorzieningenrechter is en hoe hij dit toepast. Staat het spoedeisende karakter van een voorlopig oordeel in de weg aan een gedegen beoordeling van de rechtmatigheid van het bestreden besluit?
Auteur(s)B.B.M. Lemmens , Y. Schönfeld
Pagina334-341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 07-11-2007, 200700461/1
CiteertitelJBa 2007/265
SamenvattingBesluit. Rechtsgevolg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2004 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister) het door appellante gemaakte bezwaar tegen de goedkeuring van de verhoging van de tarieven in 2003 en 2004 voor de luchtvaartverbinding Amsterdam-Paramaribo en vice versa, niet-ontvankelijk verklaard, alsmede het verzoek van appellante om handhavend op te treden tegen de tariefsverhogingen in 2003 en 2004 afgewezen.
Pagina341-342
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 07-11-2007, 200703625/1
CiteertitelJBa 2007/266
SamenvattingHernieuwde aanvraag. Nova. Herziening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 augustus 2006 heeft de Raad voor Rechtsbijstand Arnhem (hierna: raad voor rechtsbijstand) het verzoek van appellant om herziening van het besluit van 6 juli 2004 afgewezen.
Pagina342-342
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 31-10-2007, 200702368/1
CiteertitelJBa 2007/267
SamenvattingDwangsom. Bijzondere omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht (hierna: het college) appellante onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het pand aan de Korvetweg 26 te Maastricht (hierna: het perceel) voor detailhandel te beëindigen en beëindigd te houden. De dwangsom is vastgesteld op 7.000,00 per week dat niet wordt voldaan aan de last met een maximum van 28.000,00.
Pagina343-343
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6822
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 31-10-2007, 200706037/2
CiteertitelJBa 2007/268
SamenvattingDwangsom. Schorsing. Verbetering.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 5 december 2006 en 23 januari 2007 heeft verweerder aan verzoekster lasten onder dwangsom opgelegd.
Pagina343-343
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7282
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 07-11-2007, 200608553/1
CiteertitelJBa 2007/269
SamenvattingBevoegde rechtbank. Verwijzing. Vereniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2006 heeft verweerder, voor zover hier van belang, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BIOX Group B.V." vergunning verleend als bedoeld in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van water en vergunning verleend als bedoeld in de Wet op de waterhuishouding voor het onttrekken en lozen van water. Dit besluit is op 26 oktober 2006 ter inzage gelegd.
Pagina343-344
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 31-10-2007, 200703026/1
CiteertitelJBa 2007/270
SamenvattingKostenveroordeling. Vervangend besluit. Proceskosten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2005 heeft verweerder een verzoek van appellant om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot het door [vergunninghouder] gedreven café op het perceel [locatie] te [plaats] afgewezen.
Pagina344-345
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6818
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 31-10-2007, 200702109/1
CiteertitelJBa 2007/271
SamenvattingPlanschade. Handhavend optreden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2005 heeft de raad van de gemeente Sint-Oedenrode (hierna: de gemeenteraad) een verzoek van appellanten om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina345-345
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 07-11-2007, 200701337/1
CiteertitelJBa 2007/272
SamenvattingWelstandadvies. Betekenis. Tegenadvies. Gebreken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel (hierna: het college) aan appellant vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het vergroten/veranderen van de woning op het perceel Linthorst [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina345-345
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 07-11-2007, 200608238/1
CiteertitelJBa 2007/273
SamenvattingRichtlijn. Toetsing.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 20 juni 2003 heeft het College ter beoordeling van geneesmiddelen (hierna: het College) aanvragen van appellante om inschrijving van achttien producten in het register voor homeopathisch farmaceutische producten afgewezen.
Pagina345-346
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina346-347
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina349-349
Artikel aanvragenVia Praktizijn