Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 30-11-2007
Aflevering 17
RubriekActualiteiten
TitelHet BFT staat voor een dichte deur
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 716
SamenvattingNotarissen hoeven hun dossiers niet ter inzage te geven aan het Bureau Financieel Toezicht (Gerechtshof Amsterdam 25 oktober). De uitspraak heeft geen gevolgen voor het bodemgeschil over de verordening Wid-MOT tussen de Belangenvereniging van Ondernemende Advocaten (BOA) en de Orde.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina716-716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelStaatssecretaris op de werkvloer
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 717
SamenvattingSociale rechtshulp, het verschoningsrecht, de internationale praktijk en integriteit: een greep uit de vele onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens het werkbezoek van de Staatssecretaris van Justitie op 21 november aan het kantoor kantoor Wybenga, Wildeboer en Van den Puttelaar.
Auteur(s)A. Italianer
Pagina717-717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAfschaffing verplicht procuraat uitgesteld
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 719
SamenvattingDe geplande afschaffing van het verplicht procuraat op 1 maart 2008 wordt alsnog met een half jaar uitgesteld. Mr. Theo Groeneveld, lid van de Raad voor de rechtspraak is daar blij mee. Waarom waren de rechtbanken klaar en de hoven niet?
Auteur(s)M. Knapen
Pagina719-719
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelNog niet naar de Britse beurs
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 720
SamenvattingBritse advocatenkantoren blijken vooralsnog geen plannen te hebben om de aandelenbeurs te bestormen. Dankzij de liberalisering van de juridische markt bestaat in de nabije toekomst de mogelijkheid om een notering aan de beurs te krijgen en daarmee aardig wat kapitaal binnen te halen.
Auteur(s)P. van IJzendoorn
Pagina720-721
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 720
Pagina720-720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelEuropese vrouwelijke toppers bijeen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 722
SamenvattingOp 15 november jl. organiseerde OSR Juridische Opleidingen een rondetafelbijeenkomst voor vrouwelijke advocaten in de top van advocatenkantoren door heel Europa. In het Stedelijk Museum in Amsterdam discussieerden dertig vrouwen over de vraag waarom zo weinig vrouwen het tot partner van een groot advocatenkantoor schoppen.
Auteur(s)H.E. Voûte
Pagina722-722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 723
Pagina723-723
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColofon
TitelColofon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 723
Pagina723-723
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelVertrouwen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 725
SamenvattingIs de advocatuur te vertrouwen? Dit is een hamvraag. Gedragsregel 1 luidt niet voor niets: 'De advocaat dient zich zodanig te gedragen dat het vertrouwen in de advocatuur of in zijn eigen beroepsuitoefening niet wordt geschaad'.
Auteur(s)W. Bekkers
Pagina725-725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTegenstrijdig belang in kapitaalvennootschappen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 726
SamenvattingDe Hoge Raad gaf onlangs uitleg ann de voor nv's en bv's geldende regeling van tegenstrijdige belang. Deze regeling is van belang voor vennootschapsrechtjuristen, maar ook voor andere advocaten die te maken hebben met kapitaalvennootschappen. Een tegenstrijdige belang bij een cliënt kan een advocaat bovendien raken in de eigen praktijk. Hoe moet in die gevallen de vertegenwoordiging worden geregeld, wat zijn de gevolgend bij handelen in strijd met de regeling en wat wordt van de wederpartij verwacht?
Auteur(s)M.S. van Knippenberg
Pagina726-730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMies Westerveld hoogleraar sociale rechtshulp
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 733
SamenvattingMies Westerveld (54) is sinds november bijzonder hoogleraar Sociale Rechtshulp aan de universiteit van Amsterdam. Haar vak moet nog nader worden gedefinieerd, de rode draad is wel duidelijk: rechtshulp als mensenrecht. En als 'vereveningsinstrument'.
Auteur(s)V. Spaans
Pagina733-735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelProvisionele vordering tegenover kort geding
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 736
SamenvattingEen voorlopige voorziening kan niet alleen worden verkregen in kort geding, maar ook door middel van een provisionele vordering in een aanhangige bodemprocedure. Bij deze tweede voorziening kan het bijvoorbeeld gaan om opheffing van conservatoir beslag, verlaging van een bankgarantie, ontruiming van het gehuurde of betaling van een voorschot. Wanneer is de provisionele vordering een goed alternatief voor de kortgedingprocedure?
Auteur(s)M. den Besten
Pagina736-740
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelOpstelling minister Hirsch Ballin is onjuist en misleidend
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 742
SamenvattingDe beveiliging van mevrouw Hirsi Ali heeft geleid tot een dispuut over de plicht van haar advocaat mr. Böhler, tevens lid van de Eerste Kamer, tot geheimhouding van informatie over die beveiliging.
Auteur(s)H. Peek
Pagina742-743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBrieven
TitelGeen zin
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 743
Auteur(s)E.J. Moll
Pagina743-743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRuimer baan voor ademproef
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 744
SamenvattingAan welke eisen moet de ademproef voldoen, wil het onderzoek naar het alcoholgehalte op rechtmatige wijze hebben plaatsgevonden? Wat als de bedienaar van het ademanalyseapparaat niet op de juiste wijze is aangesteld? De Hoge Raad besliste onlangs nog dat er ook in deze kwestie meer materieel moet worden getoetst.
Auteur(s)G. van Oosten , R. Takens
Pagina744-748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelToekomst van tuchtprocesrecht. Streven naar draagvlak
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 749
SamenvattingRechters en advocaten keken vooruit, tijdens een symposium dat het Hof van Discipline op 11 oktober jl. ter gelegenheid van zijn 55ste verjaardag organiseerde.
Auteur(s)M. Veenboer
Pagina749-750
LinkVolledige tekst artikel (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLaat zien dat je goed bent en ambitie hebt
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 752
SamenvattingBijna een kwart van de vrouwelijke advocaten verlaat na enkele jaren de advocatuur. Slechts weinigen halen de top. Om daar verandering in te brengen is het Female Development Program in het leven geroepen. De eerste ervaringen.
Auteur(s)J. aan de Stegge
Pagina752-755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Opleidingen
TitelOpleidingen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 757
Pagina757-757
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Personalia
TitelPersonalia
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 758
Pagina758-760
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 24-09-2006, 4649
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 762
SamenvattingEen behoorlijk handelend advocaat gaat in beginsel niet over tot het laten executeren van de woning van zijn (voormalige) cliënt, tenzij het om een dusdanig omvangrijke vordering gaat dat het executeren hiertoe in verhouding staat en de advocaat alle mogelijkheden om zijn vordering op andere wijze betaald te krijgen, heeft onderzocht en bevonden dat een andere wijze van verhaal niet mogelijk is.
Pagina762-764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Gravenhage, 09-10-2006, 11421
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 17, p. 764
SamenvattingEr is geen sprake van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen indien een advocaat vasthoudt aan de geldigheid van een bestaande praktijk (het vorderen van nasalaris) wanneer jurisprudentie die dat uitsluit nog maar een kort tijdspanne daarvoor gepubliceerd is (niet meer dan een maand).
Pagina764-765
Artikel aanvragenVia Praktizijn