Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 30-11-2007
Aflevering 11
RubriekCommentaar
TitelCommentaar
CiteertitelNotariaat 2007/11, 5
SamenvattingWe hebben een mooi beroep, voor velen nog steeds een uitdagende en aantrekkelijke werkkring. We hebben een 'schoon' beroep, in die zin dat we toch weinig in opspraak zijn, dat de overgrote meerderheid van ons fatsoenlijk is en betrouwbaar. Maar we hebben ook onze vlekjes. Het kan mooier, het kan schoner.
Auteur(s)E. Kortlang
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelAuditors hebben geen geheimhouding II
CiteertitelNotariaat 2007/11, 6
SamenvattingHoe zat het ook alweer?

In NM van afgelopen september deelde Robert Salomons, toen nog KNB-voorzitter, mee dat een intercollegiale WID/MOT-toetsing wordt ingevoerd met de plicht om de auditor beperkte inzage te verlenen in cliŽntendossiers.
Auteur(s)R. Holtman
Pagina6-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelDe auditor: over geheimhouding, de verordening en strafrechtelijke vervolging
CiteertitelNotariaat 2007/11, 7
SamenvattingInderdaad, hoe zat het ook al weer?

Op dit moment doen WID/MOT-auditoren onderzoek naar de naleving van de WID en de Wet MOT, zoals geregeld in de verordening op de kwaliteit (onderdeel WID/MOT). Op grond van die verordening moet de notaris inlichtingen verschaffen over de opzet en werking van zijn administratieve organisatie aan het KNB-bestuur of de namens het bestuur optredende personen.
Auteur(s)H. van Weeghel
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmslag
TitelWebsites
CiteertitelNotariaat 2007/11, 10
SamenvattingIn de rubriek www.notaris belichtte Notariaat Magazine twee jaar lang verschillende notariŽle websites. Algemene conclusie: nog maar weinig kantoren maken optimaal gebruik van de mogelijkheden die het medium biedt. Dat kan beter, vinden marketing- en media-experts. 'Een paar belangrijke dingen zet je in de etalage. De rest hou je binnen in de winkel.'
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina10-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTaalNoot
TitelTaalnoot: A propos
CiteertitelNotariaat 2007/11, 23
SamenvattingEr is vaak kritiek op het, soms niet te vermijden, taaklgebruik van notarissen. Aan de andere kant blijkt uit de onderzoek dat hedendaagse academici ook nog wel eens een d'tje of een t'tje vergeten. Kortom: er is TaalNoot. In deze rubriek voorbeelden van veelvoorkomende taalstruikelblokken, hun ontstaansgeschiedenis en de juiste spelling.
Auteur(s)A. Huyser
Pagina23-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelSchoonheidsprijs
CiteertitelNotariaat 2007/11, 33
SamenvattingProf. Luijten onderwerpt ons notariŽle tuchtrecht aan een vergelijkend onderzoek. 'Men zou derhalve enige coherentie in de beide uitspraken mogen verwachten; naar ik meen is deze echter ver te zoeken.'
Auteur(s)E.A.A. Luijten
Pagina33-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
Titel'Testament ruimer uitleggen'
CiteertitelNotariaat 2007/11, 37
SamenvattingJe moet een testament altijd kunnen uitleggen aan de hand van alle relevante gegevens, zegt hoogleraar Notarieel recht Wilbert Kolkman. De huidige wetgeving leidt tot onrecht. Sommige notarissen deinzen echter terug voor te veel vrijheid.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMevrouw de notaris
TitelMinke Stigter
CiteertitelNotariaat 2007/11, 38
SamenvattingHet ergert haar dat het onderwerp parttime werken een vrouwenissue is geworden. Zelfs was ze graag een parttime werkende notaris geweest, maar dat liep anders. Minke Stigter over een afwezige KNB-voorzitter, haar moeilijke start als ondernemer en een markt van 20 euro meer of minder.
Auteur(s)J. aan de Stegge
Pagina38-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Zutphen, 07-06-2007, 09-2006
CiteertitelNotariaat 2007/11, 42
SamenvattingHypotheken gevestigd door de juridische eigenaren zonder toestemming van de economische eigenaren. De notaris had de op zijn kantoor aanwezige gegevens (een notariŽle akte en een dossier) moeten raadplegen in plaats van slechts af te gaan op de openbare registers.
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Zutphen, 23-08-2007, 01-2007
CiteertitelNotariaat 2007/11, 42
SamenvattingNotaris verstrekt aan een legitimaris onvoldoende informatie, waardoor bij haar de verkeerde verwachting werd gewekt dat de voldoending van het door haar verschuldigde successierecht was gewaarborgd.
Pagina42-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Haarlem, 04-09-2007, 04-07
CiteertitelNotariaat 2007/11, 43
SamenvattingNotaris laat na een garantiebepaling, waarover hij naar eigen zeggen mondeling was ingelicht, in de akte op te nemen en keert een depot uit op verzoek van de ene partij zonder de wederpartij daarvan vooraf in kennis te stellen.
Pagina43-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia etcetera
TitelBenoeming, ontslag en toewijzing protocol
CiteertitelNotariaat 2007/11, 45
Pagina45-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeachte redactie
TitelNotaris Zwanniken leest vreemde aanbevelingen van de KNB
CiteertitelNotariaat 2007/11, 46
SamenvattingBeleidsregel KNB narecherche

Het bestuur van KNB heeft per 2 juni 2006 de beleidsregel omtrent de uitbetaling van gelden geherformuleerd en wel als volgt: "Bij een levering van een registergoed en de vestiging van een beperkt recht daarop, dient de notaris te wachten met het uitbetalen van de gelden die in dat verband in zijn handen zijn gestort totdat uit een narecherche in de openbare registers is gebleken dat er geen eerder ingeschreven beslagen en hypotheken aan de transactie in de weg kunnen staan.'
Auteur(s)G.G. Zwanikken
Pagina46-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn