SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 01-12-2007
Aflevering 11/12
RubriekRedactioneel
TitelHonderd jaar wet op de arbeidsovereenkomst
CiteertitelSMA 2007, p. 403
SamenvattingIn juli 1907 is een aparte en - voor die tijd - uitgebreide regeling van de arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. De naam van Drucker is daaraan onverbrekelijk verbonden. Het pionierswerk dat hij verrichtte, zou minstens een eeuw standhouden; dat kunnen we nu vaststellen. De regeling is ondanks noodzakelijke aanpassingen om haar bij de tijd te houden verrassend tijdbestendig gebleken. Een entree joyeuse, zo helpt Bert de Jong in zijn bijdrage 'Deze Eeuw' ons herinneren aan de prachtige kwalificatie die J.J.M van der Ven daaraan gaf. Honderd jaar later is er opnieuw alle reden bij dit feit en bij deze prestatie stil te staan om te zien hoe de stand nu is.
Auteur(s)A.Ph.C.M. Jaspers
Pagina403-405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDeze eeuw: van feest naar feest
CiteertitelSMA 2007, p. 406
Samenvatting1. Entrée joyeuse
2. Het zilveren jubileum
3. Het gouden jubileum
4. Driekwart eeuw: 1907-1982
5. Het eeuwfeest
6. Besluit
Auteur(s)E.P. de Jong
Pagina406-413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHonderd jaar definitie van de arbeidsovereenkomst: moet het anders?
CiteertitelSMA 2007, p. 414
Samenvatting1. Inleiding
2. Wet op de Arbeidsovereenkomst 1907
3. De rechtspraak van de Hoge Raad
4. Kritiek op de definitie van artikel 7:610 BW
5. Wat te doen met artikel 7:610 BW?
Auteur(s)C.J. Loonstra , M. Westerbeek
Pagina414-422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe spanning van de contractsband in de arbeidsovereenkomst
CiteertitelSMA 2007, p. 423
Samenvatting1. Inleiding
2. Flexibiliteit verzekerd in 1907
3. Spanning van de contractsband in de loop van de twintigste eeuw
4. Een bijzondere overeenkomst
5. Wat doen intussen de buren?
6. Een eenentwintigste eeuwse codificatie?
7. Besluit
Auteur(s)A.T.J.M. Jacobs , W.L. Roozendaal
Pagina423-429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGodsdienst in arbeidsverhoudingen
CiteertitelSMA 2007, p. 431
Samenvatting1. Inleiding
2. Religieuze feestdagen en rustdagen
3. Gelijke behandeling op grond van godsdienst en levensovertuiging
4. Bijzondere positie voor instellingen op godsdienstige grondslag
5. Conclusie
Auteur(s)P.S. Fluit , W.A. Zondag
Pagina431-438
Artikel aanvragenVia Praktizijn