Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 06-12-2007
Aflevering 22
RubriekRedactionele bijdrage
TitelToepassing door gemeenten van de Wet Bibob. Een korte schets van de stand van zaken in de jurisprudentie
CiteertitelJBa 2007/274
SamenvattingOp 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) en het bijbehorende Besluit Bibob in werking getreden. De wet geeft gemeenten een instrument waarmee kan worden voorkomen dat criminele activiteiten ongewild en onbewust worden gefaciliteerd. De praktijk wijst namelijk uit dat met regelmaat door de overheid te verlenen vergunningen en te verstrekken subsidies worden misbruikt voor het ontplooien van criminele activiteiten. De wet kan door verschillende overheden worden aangewend, doch toepassing ervan is voor gemeenten het meest in het oog springend. [...] In deze bijdrage wordt een korte stand van zaken geschetst over toepassing van de wet door gemeenten. [...]
Auteur(s)M.M.H. Rongen
Pagina354-359
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 14-11-2007, 200702309/1
CiteertitelJBa 2007/275
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks betrokken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rijnwoude (hierna: het college) aan de besloten vennootschap Windpark Rijnwoude B.V. (hierna: vergunninghoudster) vrijstelling en bouwvergunning eerste fase verleend voor het plaatsen van vier windturbines en een 20 kV-inkoopstation op het perceel Spookverlaat/N11 te Hazerswoude-Rijndijk (hierna: het perceel).
Pagina360-360
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7825
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 21-11-2007, 200702439/1
CiteertitelJBa 2007/276
SamenvattingBelanghebbende. Afgeleid belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van De Bilt (hierna: het college) geweigerd aan [appellant a] vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een antennemast op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina360-361
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 21-11-2007, 200702608/1
CiteertitelJBa 2007/277
SamenvattingBelanghebbende. Bekendmaking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 oktober 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten (hierna: het college) de bij besluit van 27 augustus 1996 aan [appellant sub 1] verleende vergunning voor de bouw van een opslagruimte/kantoren op het perceel kadastraal bekend gemeente Nuenen, sectie [], nr. [] (thans sectie [], nr. []; hierna: het perceel) gedeeltelijk ingetrokken, voor zover het de bouw van kantoren betreft.
Pagina361-361
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 21-11-2007, 200702662/1
CiteertitelJBa 2007/278
SamenvattingBelanghebbende. Zichtcriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg (hierna: het college) aan de gemeente Hardenberg vrijstelling verleend voor het aanleggen en inrichten van de terreinen van het beoogd woon- en werkgebied Moeshoek, gelegen aan en nabij de Moeshoekweg, de Weverijweg, de Prinses Marijkelaan en Prinses Margrietlaan te Slagharen (hierna: de locatie).
Pagina362-362
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 21-11-2007, 200703687/1
CiteertitelJBa 2007/279
SamenvattingAanvraag. Onvolledige aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 december 2005 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, thans de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (hierna: de minister), de behandeling van de aanvraag van [wederpartij] om huursubsidie gestaakt.
Pagina362-363
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 14-11-2007, 200701409/1
CiteertitelJBa 2007/280
SamenvattingHandhaving. Formele rechtskracht. Bevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas (hierna: het college) het verzoek van appellante om handhavend optreden tegen het gebruik van het bedrijfspand aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het bedrijfspand) voor detailhandel in meubels door [vergunninghoudster] afgewezen.
Pagina363-363
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7784
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 14-11-2007, 200701083/1
CiteertitelJBa 2007/281
SamenvattingDwangsom. Concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beuningen (hierna: het college) het verzoek van appellante om handhavend op te treden tegen de verkoop van huisdierbenodigdheden in [Tuincentrum A], gevestigd aan de [locatie 1] te [plaats], en [Tuincentrum B], gevestigd aan de [locatie 2] te [plaats], afgewezen.
Pagina364-364
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7811
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 14-11-2007, 200701264/1
CiteertitelJBa 2007/282
SamenvattingDwangsom. Evenredigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 augustus 2005 heeft appellant (hierna: het college) onder oplegging van een dwangsom [wederpartij] gelast de terreinafscheiding (hierna: het hekwerk) op het perceel aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) te verwijderen.
Pagina364-365
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7783
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 21-11-2007, 200701534/1
CiteertitelJBa 2007/283
SamenvattingHoogte. Proportionaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almere (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom van 10.000,00 ineens gelast binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van dit besluit de dakkapel op het linker wolfseind en de middelste dakkapel op het achterdak van de woning op het perceel [locatie] te Almere (hierna: het perceel) te verwijderen en verwijderd te houden en onder oplegging van een dwangsom van 40.000,00 ineens binnen een termijn van drie maanden na de verzenddatum van dit besluit het met het bestemmingsplan strijdige gebruik (het verhuren van kamers) in de woning op het perceel te beŽindigen en beŽindigd te houden door deze woning te gebruiken voor de huisvesting van niet meer dan ťťn huishouden.
Pagina365-365
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8383
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 21-11-2007, 200702717/1
CiteertitelJBa 2007/284
SamenvattingDwangsom. Bijzondere omstandigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2006 heeft verweerder aan appelante een last onder dwangsom opgelegd.
Pagina365-366
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 21-11-2007, 200704001/1
CiteertitelJBa 2007/285
SamenvattingDwangsom. Legalisatie. Inzameling. Huishoudelijke afvalstoffen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2007 heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom opgelegd wegens het zonder vergunning inzamelen van gebruikte kleding, schoenen en huishoudtextiel.
Pagina366-366
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 21-11-2007, 200607283/1
CiteertitelJBa 2007/286
SamenvattingBeroepsgronden. Specificeren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 januari 2006 heeft de gemeenteraad van Venlo het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Trade Port Noord en park Zaarderheiken" vastgesteld.
Pagina366-367
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-11-2007, 200701593/1
CiteertitelJBa 2007/287
SamenvattingZienswijzen. Niet-ontvankelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2006 heeft verweerder geweigerd [appellant D] een vergunning als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet te verlenen voor het verplaatsen van een hekwerk in het beschermd natuurmonument 'Duinen tussen Zandvoort en Aerdenhout'.
Pagina367-367
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7804
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 21-11-2007, 200701964/1
CiteertitelJBa 2007/288
SamenvattingWijzigen besluit. Nieuw besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Venray (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] bouwvergunning verleend voor het vernieuwen van het cafť/horecagebouw op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina367-368
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-11-2007, 200701798/1
CiteertitelJBa 2007/289
SamenvattingBeslistermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 september 2003 heeft appellant (hierna: het college) de stichting "Stichting kinderopvang Roermond" (hierna: de SKR) 169.295,53 subsidie verleend voor de instandhouding van 95,72 plaatsen voor kinderopvang tot en met 31 december 2003.
Pagina368-369
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7832
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina369-369
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelStaatsblad - Kamerstukken
CiteertitelJBa 2007/
Pagina370-370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina371-371
Artikel aanvragenVia Praktizijn