TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 10-12-2007
Aflevering 10
TitelCommentaar op de rechter
CiteertitelTrema, nr. 10, 2007, p. 413
SamenvattingHet zou vreemd zijn als het tijdschrift voor de rechterlijke macht geen aandacht zou besteden aan het feit dat enkele belangrijke strafzaken opnieuw in het volle licht van de schijnwerpers zijn komen te staan. Tegelijkertijd begint daar ook meteen de aarzeling. Heeft een circus van over elkaar heen vallende commentatoren, die het allemaal zo goed weten, maar niet altijd het dossier kennen, noch het onderzoek ter terechtzitting hebben bijgewoond, niet het ongewenste effect van te veel gedoe zonder aandacht voor de inhoud? Lokt de ene stap niet automatisch de volgende uit en is dat ergens goed voor, hetzij voor de desbetreffende strafzaak, hetzij voor het debat over herziening en over de kwaliteit van rechtspraak in het algemeen? Voor die vraag ervaren wij weinig serieuze aandacht.
Auteur(s)H. Hermans , P.A.M. Mevis
Pagina413-422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVraaggesprek met de Nationale ombudsman
CiteertitelTrema, nr. 10, 2007, p. 417
SamenvattingSinds 1 oktober 2005 is dr. Alex Brenninkmeijer (1951) de Nationale ombudsman. Daarvoor was hij onder meer raadsheer in de Centrale Raad van Beroep, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Leiden en hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij wordt bijgestaan door twee substituten, mr. Frank van Doren (1949) en mr. Addie Stehouwer (1957). Zij worden ondersteund door een eigen organisatie, het Bureau Nationale ombudsman, met ruim 160 medewerkers, dat is gevestigd in Den Haag. Trema sprak daar met Alex Brenninkmeijer in zijn werkkamer aan de Bezuidenhoutseweg naar aanleiding van het 25-jarig bestaan in 2007 van het ambt.
Auteur(s)A.W.M. Bijloos
Pagina417-422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe bestuursrechter en diens vrijheid van actief naar lijdelijk (en weer terug?)
CiteertitelTrema, nr. 10, 2007, p. 423
SamenvattingEen gemiddelde bestuursrechter zet een paar honderd keer per jaar zijn handtekening onder een uitspraak. Het is niet ondenkbaar dat hij af en toe, vlak voor de ondertekening, door twijfel wordt bevangen over de juistheid van zijn uitspraak. Er kunnen vele redenen voor twijfel zijn, maar voor zover we te maken hebben met een gemiddelde (dus hardwerkende, intelligente en evenwichtige) rechter, is zijn twijfel hoogstwaarschijnlijk terug te voeren op de vrijheid die hij bezit.
Auteur(s)A.T. Marseille
Pagina423-431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRecht en muziek; Het panopticon van de stilte
CiteertitelTrema, nr. 10, 2007, p. 432
SamenvattingDe decembermaand is voor velen een tijd voor bezinning en innerlijke reflectie. In deze laatste Trema van het jaar een bijdrage van mr. B.F. Beljaars over de bijzondere relatie tussen muziek en recht om de zinnen te verzetten en de geest te verrijken.
Pagina432-434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
TitelVerslag symposium 'Nog 100 jaar kantonrechtspraak in Delft?'
CiteertitelTrema, nr. 10, 2007, p. 435
SamenvattingOp 30 december 2007 is het 100 jaar geleden dat het kort daarvoor gereedgekomen kantongerechtsgebouw aan de Korte Geer 11A te Delft aan zijn gebruikers werd overgedragen. De Delftse kantonrechters, die nog steeds in dit gebouw gehuisvest zijn, vierden dit jubileum 4 oktober 2007 met een druk bezocht symposium. Met als centrale vraag 'Nog 100 jaar kantonrechtspraak in Delft?' formuleerden vier sprekers stellingen die raakten aan drie actuele thema's: Delft als locatie voor (kanton)rechtspraak, de inrichting en het wezen van de (kanton)rechtspraak en de kwaliteit van de rechtspraak.
Auteur(s)P. de Bruin
Pagina435-438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelTen slotte
CiteertitelTrema, nr. 10, 2007, p. 439
SamenvattingDit is de veertiende en laatste in een serie columns waarin de heer mr. N. van Raalte (voormalig raadsheer in het gerechtshof Arnhem) aandacht geeft aan zaken die rechters en andere deelnemers aan het rechtsproces in de gewone praktijk van alledag tegenkomen.
Auteur(s)N. van Raalte
Pagina439-439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelVoorburgse reigernesten
CiteertitelTrema, nr. 10, 2007, p. 440
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van de handeling. In de rubriek 'De Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handelingen in soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)H.J.J. Talsma
Pagina440-441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet ABC van de kwaliteit van rechtspraak
TitelSchikking
CiteertitelTrema, nr. 10, 2007, p. 442
SamenvattingIn de rubriek ABC geeft Trema mensen die binnen of buiten de rechterlijke macht werkzaam zijn, het woord over de kwaliteit van rechtspraak. De beginletter van het kernwoord dat de auteur als uitgangspunt heeft genomen voor deze bijdrage. Deze keer is het woord aan prof. mr. P. Sanders, emeritus-hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Auteur(s)P. Sanders
Pagina442-443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelJ.N.M.E. Michielsen, The 'Nazification' and 'Denazification' of the Courts in Belgium, Luxembourg and the Netherlands
CiteertitelTrema, nr. 10, 2007, p. 444
Auteur(s)L. Winkel
Pagina444-445
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelA.P.W. Duijkersloot, Toezicht op gereguleerde markten
CiteertitelTrema, nr. 10, 2007, p. 445
Auteur(s)A.W.M. Bijloos
Pagina445-447
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelSchijnheiligheid
CiteertitelTrema, nr. 10, 2007, p. 448
SamenvattingBegin oktober meldde De Telegraaf dat rechter Huub Willems van de Amsterdamse ondernemingskamer - u weet wel, die flamboyante voorzitter die het allemaal in zijn eentje uitmaakt als je de kranten mag geloven, en niet door zijn vier bijzitters overstemd kan worden - tussen de zitting en de uitspraak over de verkoop van ABN-Amro nog even naar New York was gevlogen voor een lezing. Dat was tot daar aan toe, maar de kosten waren vergoed door een Amsterdams advocatenkantoor, dat vanouds de huisadvocaat van de bank was en kind aan huis bij de ondernemingskamer, waar het onder meer in het conflict met de aandeelhouders over de overname van Stork haar commissarissen vertegenwoordigde.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina448-449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelPersonlia mutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 10, 2007, p. 450
SamenvattingIn de rubriek 'Personilia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina450-451
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelNVvR Mededelingen
CiteertitelTrema, nr. 10, 2007, p. 452
Pagina452-457
Artikel aanvragenVia Praktizijn