Arbeid integraal

Uitgever Sdu
Tijdschrift Arbeid integraal
Datum 22-12-2007
Aflevering 4
TitelRedactioneel
SamenvattingHet had een mooie herfst moeten zijn. Volgens Donner. Het ontslagrecht zou op zodanige wijze op de schop gaan dat werkgevers van blijdschap 20.000 extra banen zouden creŽren. De afloop is bekend. De tijd was (nog) niet rijp voor een dergelijke herziening.
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe verslaafde werknemer. Medische en juridische aspecten van alcohol- en internetgebruik op het werk
Samenvatting'Er is een personeelsvereniging die veel organiseert, zoals onze befaamde vrijdagmiddagborrel en kerstborrels' of 'Neem nu de stap om uit die sleur te komen, wij organiseren borrels en kantoorfeesten' zijn voorbeelden van lokkertjes in vacatureomschrijvingen die menig werkzoekende als muziek in de oren klinken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel werkgevers proberen om potentiŽle werknemers te lokken met dergelijke aantrekkelijke kreten in de vacature. Alcohol is in onze maatschappij een geaccepteerd genotsmiddel. Dit is waarom werkgevers het gebruik hiervan tijdens het werk onderschatten.
Auteur(s)A. van der Ploeg
Pagina5-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTrend(s) in ontbindingsprocedures ex 7:685 2006-2007
SamenvattingDeze ontbindingskroniek vraagt, alvorens in te gaan op de meest actuele opvallende trends in ontbindingsprocedures, om een korte terugblik op de terugkerende discussies over het ontslagrecht van het afgelopen jaar.
Auteur(s)A.M. Helstone , Ch. Nekeman
Pagina27-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen uniforme kantonrechtersformule, of toch niet?
SamenvattingIn tegenstelling tot vroeger zijn werknemers tegenwoordig minder zeker van een 'baan voor het leven'. De Nederlandse arbeidsmarkt gaat steeds meer lijken op de arbeidsmarkt van Amerika; veel 'job-hopping' en sneller ontslag door werkgever. Daarbij is een praktijk ontstaan waarin elk ontslag gerechtvaardigd lijkt zolang er maar een hoge vergoeding tegenover staat. De vergoeding wordt door de kantonrechter berekend op grond van de kantonrechtersformule, die door de Kring van Kantonrechters in 1996 is ontwikkeld en sinds januari 1997 geldt. Deze richtlijn is gemaakt om meer uniformiteit en rechtszekerheid te bereiken bij de ontbindingsvergoeding.
Auteur(s)A. van Beem
Pagina37-54
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAspecten van het sociaal plan - zekerheid versus redelijkheid
SamenvattingDit artikel gaat in op de kernaspecten van het sociaal plan. Aan de orde komen de grondslag en de motieven voor het afsluiten van een sociaal plan, de binding aan de verschillende soorten sociaal plannen, gronden voor afwijking, de rol van de ondernemingsraad in dat kader en een aantal aandachtspunten dat speelt rondom het sociaal plan.
Auteur(s)S. Sikkink
Pagina55-69
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe plannen van Donner met het ontslagrecht en de gevolgen voor de arbeidsrechtpraktijk
SamenvattingOp 3 juli 2007 zond minister Donner een adviesaanvraag aan de Stichting van de Arbeid met een voorstel tot wijzigingen van het ontslagrecht. In dit artikel wordt het voorgestelde stelsel getoetst aan de huidige praktijk. Het voorgestelde stelsel lijkt in de praktijk maar beperkt te zullen leiden tot andere uitkomsten. Voor de voorgestelde marginale toetsing van het ontslag door de rechter is geen goede grond.
Auteur(s)M. Koolhoven
Pagina71-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek ambtenarenrecht 2006-2007
SamenvattingVorig jaar werd voor de eerste keer voorzien in een kroniek ambtenarenrecht. Daarbij werd opgemerkt dat het relatief rustig was op het terrein van het ambtenarenrecht. Stilte voor de storm?, zo vroegen wij ons af. In ieder geval is er gedurende deze rapportageperiode nog geen orkaan opgestoken en is er weinig schade te melden. Maar de weersverwachting blijft onbestendig. Zeker ten aanzien van de toekomst van de ambtelijke aanstelling. Maar ook de integriteitsdiscussie blijft interessant. Hieronder weer het jaarlijkse overzicht.
Auteur(s)P.J.J.M. van der Heijden , S.F.H. Jellinghaus
Pagina83-99
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOver Polen, Roemenen en de laatste ontwikkelingen inzake de Wet arbeid vreemdelingen
SamenvattingOp 1 januari 2007 zijn de grenzen voor de tien lidstaten die op 1 mei 2004 tot de EU toetraden (de MOE-landen) volledig opgegaan. Tot 1 januari 2007 mochten zij al op grond van het vrije verkeer van diensten hier hun diensten aanbieden, maar was er wel nog een tewerkstellingsvergunning nodig als zij in de hoedanigheid van werknemer kwamen. Voor dienstverrichters uit de MOE-landen die met hun eigen werknemers een dienst kwamen verrichten conform art. 1 lid 3 sub a van de Detacheringrichtlijn, gold een notificatieplicht.
Auteur(s)E. Franssen
Pagina101-108
Artikel aanvragenVia Praktizijn