Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 26-01-2008
Aflevering 7288
TitelHet belanghebbendebegrip in beweging. Over recente ontwikkelingen in de jurisprudentie rond de uitleg van het begrip belanghebbende.
CiteertitelGst. 2008, 7
SamenvattingHet belanghebbendebegrip blijft in beweging. Met name door de afschaffing van de actio popularis op het terrein van het omgevingsrecht en de koppeling van het beroepsrecht aan het begrip belanghebbende als bedoeld in art. 1:2 Awb rijzen er nieuwe vragen omtrent de uitleg van dit begrip. Daarnaast is de jurisprudentie ook los van deze ontwikkelingen in het omgevingsrecht in beweging.
Auteur(s)J.C.A. de Poorter , M.N. Visser
Pagina29-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-06-2007, 06/3345 WWB
CiteertitelGst. 2008, 8
SamenvattingHandhavingsverordening, ambtshalve ontbindendverklaring, algemeen verbindend voorschrift, conversie. Toetsing aan verwoording van vaste beleidslijn. Aanvulling rechtsgronden, feiten. (Medemblik).
Samenvatting (Bron)Intrekking en terugvordering bijstand. Hennepkwekerij.
AnnotatorR.J.B. Schutgens
Pagina38-41
UitspraakECLI:NL:CRVB:2007:BA7288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-05-2007, 200607779/1
CiteertitelGst. 2008, 9
SamenvattingBesluit. Mededeling. Beschikbaar stellen budget op begroting niet gericht op rechtsgevolg. Geen subsidieverlening. (Westland).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 22 december 2005, verzonden op 24 januari 2006, heeft appellant (hierna: het college) aan de "Stichting Katholiek Primair Onderwijs Westland", thans "Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs" (hierna: de stichting), medegedeeld dat "conform het raadsbesluit van 20 december 2005 door gewijzigde omstandigheden de eerdere beschikking van de voormalige gemeente De Lier d.d. 19-12-2003 wordt gewijzigd". Daarbij is vermeld dat de behoefte aan peuterspeelplaatsen terugloopt, de "Stichting Peuterspeelzaal De Lier" (hierna: SPZ) geen gebruik zal maken van een derde peuterspeelzaal en om die reden de ontwikkeling van een derde peuterspeelzaal wordt stilgelegd. Ook is vermeld dat overeenkomstig de brief van 10 maart 2005 de tot 8 maart 2005 door de stichting gemaakte voorbereidingskosten zullen worden betaald.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
Pagina41-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-11-2006, 200601811/1
CiteertitelGst. 2008, 10
SamenvattingBouwplan, wijziging van ondergeschikte aard. Toepassing art. 6:18 en 6:19 Awb. Besluit, mandaat, motivering welstandscommissie. (Zeist).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 januari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeist (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vergunning verleend voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde op het perceel [locatie] te Zeist (hierna: het perceel).
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina45-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200702139/1
CiteertitelGst. 2008, 11
SamenvattingBestuurlijke boete, verstrekking sterke drank. Vaststelling leeftijd. Onmiskenbaarheidsvereiste. Betekenis proces-verbaal. Geen afwezigheid van alle schuld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2005 heeft appellant aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dirck III B.V. (hierna: Dirck) wegens het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van sterke drank aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, een boete opgelegd van 1.800,00.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina47-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-08-2007, 200701254/1
CiteertitelGst. 2008, 12
SamenvattingAdvies, zorgvuldigheid. Divergerende adviezen gemeentelijke monumentencommissie en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Nader advies in bezwaar. (Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 oktober 2005 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum van de gemeente Amsterdam (hierna: het dagelijks bestuur) een monumentenvergunning verleend voor het maken van een verbindingsbrug tussen de gebouwen Oude Turfmarkt 127/129 en 139 t/m 145 te Amsterdam (hierna: de gebouwen).
AnnotatorA.M.M.M. Bots
Pagina50-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-09-2007, 200700775/1
CiteertitelGst. 2008, 13
SamenvattingAdvies monumentencommissie. Externe deskundige. (Zevenhuizen-Moerkapelle).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 5 februari 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zevenhuizen-Moerkapelle (hierna: het college) het boerderijcomplex aan het [locatie 1] te [plaats] en het boerderijcomplex aan de [locatie 2] te [plaats] aangewezen als beschermde gemeentelijke monumenten.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
Pagina52-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3825
Artikel aanvragenVia Praktizijn