Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 30-01-2008
Aflevering 2
RubriekRedactionele bijdrage
TitelToezegging en het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht
CiteertitelJBa 2008/20
SamenvattingWat is juridisch een toezegging van een bestuurder of ambtenaar waard? Mag een klant van de overheid vertrouwen op mondelinge of schriftelijke toezeggingen? Een belangrijke praktijkvraag. Speelt een publicatie op de website hierbij nog een rol? Dit artikel zet onder meer de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) van de laatste jaren op een rij, trekt daaruit een aantal conclusies en komt met enkele aanbevelingen. Met name zijn onderzocht de rechtsgebieden bouwen en wonen alsmede handhaving. Ook de verzekeringsaspecten komen aan de orde.
Auteur(s)J.P.A.F. Vriens
Pagina22-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200702688/1
CiteertitelJBa 2008/21
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks betrokken. Betrokkenheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2006 heeft de gemeenteraad van Bergeijk het bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Walik' (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina26-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200702921/1
CiteertitelJBa 2008/22
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks betrokken. Leefmilieu.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2007 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het lozen met behulp van een werk van afvalwater op de Gouwe voor een periode van drie jaar. Dit besluit is op 22 maart 2007 ter inzage gelegd.
Pagina26-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200703551/1
CiteertitelJBa 2008/23
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks betrokken. Zicht. Gevoel van betrokkenheid. Artikel Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 november 2006 heeft de gemeenteraad (hierna: de raad) van Eemsmond het bestemmingsplan "De Laan Zuid" vastgesteld.
Pagina27-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200703288/1
CiteertitelJBa 2008/24
SamenvattingAppellabel. Verordening. Algemeen verbindend voorschrift.
Samenvatting (Bron)In zijn vergadering van 21 december 2005 heeft appellant (hierna: de raad), voor zover thans van belang, de Lijst Tweede Woningen Skarsterlân per 7 juli 2005 (hierna: de lijst) definitief vastgesteld.
Pagina28-29
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 09-01-2008, 200703425/1
CiteertitelJBa 2008/25
SamenvattingBesluit. Aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 20 maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haelen (hierna: het college) het verzoek van [appellant] tot het innemen van een ligplaats met een woonboot afgewezen.
Pagina29-29
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC1521
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 09-01-2008, 200703736/1
CiteertitelJBa 2008/26
SamenvattingBesluit. Aanvraag. Belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 1 maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (hierna: het college) besloten het verzoek van appellant om vrijstelling voor het aanleggen van een amfibieŽnpoel met beplanting ten behoeve van natuurontwikkeling op de percelen nabij de [locatie] te Sint-Oedenrode (hierna: de percelen) niet te behandelen.
Pagina29-29
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC1525
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200703133/1
CiteertitelJBa 2008/27
SamenvattingEvenredigheidsbeginsel. Beleidsregels. Bijzondere omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2005 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de staatssecretaris) aan [wederpartij] een boete van 8.000 opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
Pagina29-30
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200702989/1
CiteertitelJBa 2008/28
SamenvattingDwangsom. Legalisatie. Revhtszekerheid. Vertrouwensbeginssel. Hoogte dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juli 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Grave (hierna: het college) appellant gelast de dakopbouw op het perceel [locatie] te verwijderen en verwijderd te houden, onder oplegging van dwangsom van € 1.600,-- per maand tot een maximum van € 16.000,-- .
Pagina30-31
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2088
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200703566/1
CiteertitelJBa 2008/29
SamenvattingDwangsom. Last. Nadere duiding. Heroverweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Best (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast het verboden gebruik van de loods aan de [locatie] (hierna: het perceel) ten behoeve van de autohandel te staken en gestaakt te houden.
Pagina31-31
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2130
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200702640/1
CiteertitelJBa 2008/30
SamenvattingWeigering. Processueel belang. Schade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schijndel (hierna: het college) appellant onder oplegging van een preventieve dwangsom gelast het uitvoeren van bouwwerkzaamheden op het perceel [locatie] te Schijndel (hierna: het perceel) achterwege te laten.
Pagina31-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 09-01-2008, 200704044/1
CiteertitelJBa 2008/31
SamenvattingHoren. Opnieuw horen. Zorgvuldigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2004 heeft appellant sub 1(hierna: het college) het verzoek van [belanghebbenden] om handhavend op te treden tegen het gebruik door appellant sub 2 van het perceel [locatie] te Haaksbergen (hierna: het perceel) ten behoeve van een spuit- en uitdeukbedrijf afgewezen.
Pagina32-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC1526
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2008/
Pagina32-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2008/
Pagina33-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2008/
Pagina34-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn