Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen

Uitgever Reed Business Information
Tijdschrift Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen
Datum 31-01-2008
Aflevering 1
TitelZoeken naar El Dorado. De ontwikkeling van het aanbestedingsrecht
SamenvattingSinds 2000 is vanwege de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht een bijzondere leerstoel aanbestedingsrecht ingesteld aan de Universiteit van Amsterdam. Op vrijdag 16 november 2007 heeft prof. mr. Gert-Wim van de Meent door het uitspreken van zijn oratie deze leerstoel - die eerder werd bekleed door prof. mr. Wil Wedekind - aanvaard. Hierdoor treft u een verkorte versie van zijn rede.
Pagina1-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGezien?!
TitelGezien?!
SamenvattingDen Haag wil busvervoer onderhands aanbesteden - Lastenverlichting bij aanbestden - Milieu voorop bij aanbesteden - MKB-Nederland in beroep.
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe grondexploitatiewet, aanbestedingsrecht & zelfrealisatie.
SamenvattingZoals zich thans laat aanzien zal op 1 juli 2008 de Grondexploitatiewet - feitelijk een onderdeel van de (nieuwe) Wet Ruimtelijk Ordening - in werking treden. Alhoewel de betreffende wetgeving voornamelijk gaat over - het woord zegt het al - ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, grondexploitaties, kostenverhaal en dergelijke, is deze wet ook voor de aanbestedingsrechtelijke praktijk - althans voor wat betreft de realisatie van openbare voorzieningen - van belang.
Auteur(s)R.D. Luteijn
Pagina4-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDrempelwaarden periode 2008-2009
SamenvattingMiddels EG-Verordening nr. 1422/2007 van de Europese Commissie van 4 december 2007 zijn voor de periode 2008-2009 de nieuwe drempelbedragen waarboven Europees aanbesteed moet worden bekendgemaakt.
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe zaak
TitelAn Post: nog steeds alles aanbesteden?
SamenvattingKrachtens een arrest van 13 november 2007 ('An Post') lijkt het Hof van Justitie EG (HvJEG) de mening van de Europese Commissie, zeer kort te benoemen als 'alles aanbesteden', met betrekking tot IIB diensten (voorheen: IB diensten) te hebben weersproken.
Auteur(s) van Doorne , G. Verberne
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAuteursregister 2007
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn