Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Datum 21-02-2008
Aflevering 8
RubriekOpinie
TitelOoh LLP, gij schoonste aller vrouwen?!?
CiteertitelNTFR 2008/
SamenvattingIn het ondernemingsrecht vindt op dit moment een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats. Enerzijds nadert het nieuwe personenvennootschappenrecht zijn voltooiing in de voorgestelde Titel 7.13 BW, waarvan het wetsvoorstel inmiddels bij de Eerste Kamer ligt. Anderzijds is een grootschalig project gestart om de rechtsvorm van de bv te flexibiliseren om - als zodanig in een nieuw jasje gestoken - in de toekomst de Europese concurrentie beter aan te kunnen.
Auteur(s)A.J.A. Stevens
Pagina1-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelHoge Raad, 15-02-2008, 43198
CiteertitelNTFR 2008/338
SamenvattingGeen afzonderlijke afschrijving op bijdrage saneringsregeling binnenvaart.
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelConclusie Advocaat-Generaal, 31-01-2008, CPG 43048
CiteertitelNTFR 2008/339
SamenvattingWaardestijging grond houdt deels verband met bestemmingswijziging.
Samenvatting (Bron)Tweede cassatie,landbouwvrijstelling,houdt de waardestijging van de bouwkop verband met een bestemmingswijziging in de zin van artikel 8, lid 1, aanhef en letter b, van de Wet IB 1964?
Pagina5-5
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BC4295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelRechtbank Haarlem, 05-04-2007, 06/682
CiteertitelNTFR 2008/340
SamenvattingVoorziening mag tevens naheffingsaanslagen en premiecorrecties van eerdere jaren omvatten.
Samenvatting (Bron)Vorming van een voorziening ter zake van door het GAK op te leggen premiecorrecties en naheffingsaanslagen is toegestaan. Ten tijde van het opmaken van de jaarrrekening was eiser op de hoogte van de omvang van de op te leggen nahfeffingsaanslagen. Beroep gegrond. Proceskostenveroordeling op basis van werkelijk gemaakte kosten.
Pagina5-5
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2007:BC4144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelRechtbank Haarlem, 11-02-2008, 06/11896
CiteertitelNTFR 2008/341
SamenvattingFrauderende boekhouder heeft geen recht op de ondernemersfaciliteiten.
Samenvatting (Bron)Startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Urencriterium. Omkering van de bewijslast indien vereiste aangifte niet is voldaan. Schatting inkomsten redelijk?
Pagina6-6
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2008:BC4081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelHoge Raad, 15-02-2008, 43644
CiteertitelNTFR 2008/342
SamenvattingVergoeding voor extra reisuren is overwerkloon .
Samenvatting (Bron)Artikel 1, lid 1, onder 2°, WVA. Vergoeding voor extra reisuren overwerkloon.
Annotator Schouten
Pagina6-7
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC4333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelRechtbank Breda, 28-06-2007, 06/04341
CiteertitelNTFR 2008/343
SamenvattingStamrechtvrijstelling ook van toepassing op gedeeltelijk onzuivere aanspraak.
AnnotatorJ.D. Schouten
Pagina7-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelHoge Raad, 15-02-2008, 41148
CiteertitelNTFR 2008/345
SamenvattingWekelijks bij loon uitbetaald vakantiegeld behoort tot toetsloon voor WVA.
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 24-07-2007, 06/01437
CiteertitelNTFR 2008/346
SamenvattingKortingen op verplichte aanschaf kleding werknemers terecht nageheven.
Samenvatting (Bron)Eiseres exploiteert een aantal kleinhandelszaken in dameskleding. Eiseres verplicht haar personeel om tijdens de werktijd kleding van het bedrijf te dragen. Deze verplichting is als volgt neergelegd in de arbeidsovereenkomst: 'Bij indiensttreding in onze filialen is de werknemer verplicht volgens de voorschriften kleding van het bedrijf te dragen. Hiervoor kent de werkgever een kortingsregeling'. In geschil is het antwoord op de vraag of verweerder terecht over de in de geding zijnde periode loonbelasting van eiseres heeft nageheven voor de door eiseres aan de werknemers verleende kortingen op de verplichte aanschaf van de kleding door deze werknemers. Beroep ongegrond.
Pagina9-9
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2007:BC3856
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelRechtbank Haarlem, 11-02-2008, 07/2396
CiteertitelNTFR 2008/347
SamenvattingHoewel vergelijkbaar met een wethouder, krijgt eiser geen beroepskostenaftrek.
Samenvatting (Bron)Afttrekbare kosten. Drukkende kosten. Uit ontslagprocedure voortvloeiende advocaatkosten. Vergelijking met leden van Gedeputeerde Staten en wethouders.
Pagina9-9
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2008:BC3969
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelRechtbank Haarlem, 29-01-2008, 06/10032
CiteertitelNTFR 2008/348
Samenvatting30%-regeling niet van toepassing op dienstbetrekking met buitenlandse werkgever.
Samenvatting (Bron)30%-regeling, Nederlandse werknemer in dienstbetrekking bij in Frankrijk gevestigde werkgever. Gelijkheidsbeginsel
Pagina9-9
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2008:BC2902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociale Zekerheid
TitelRechtbank Haarlem, 24-10-2007, 06/11737
CiteertitelNTFR 2008/350
SamenvattingTijdsevenredig premiepercentage berust op een bewust keuze voor een praktisch, doch grof systeem.
Samenvatting (Bron)Verschuldigde premie ingevolge de Wet financiering volksverzekeringen (WFV) kent geen regeling voor tijdsevenredige berekening van de heffingspercentages.
Pagina10-10
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2007:BC3837
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInkomstenbelasting diversen
TitelRechtbank Haarlem, 11-02-2008, 06/10182
CiteertitelNTFR 2008/351
SamenvattingPeriodieke betalingen aan duurzaam gescheiden levende echtgenote zijn aftrekbaar.
Samenvatting (Bron)Onderhoudsverplichting van gehuwde, maar duurzaam gescheiden levende echtgenoten. Periodieke betalingen die berusten op een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting. Echtgenoten zijn verplicht elkaar voldoende gelden ter beschikking te stellen.
Pagina10-11
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2008:BC4008
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInkomstenbelasting diversen
TitelRechtbank Haarlem, 13-11-2007, 06/11398
CiteertitelNTFR 2008/352
SamenvattingVastgeschroefde gebitsprothese is een hulpmiddel.
Samenvatting (Bron)Branemarkbrug kan worden aangemerkt als hulpmiddel in de zin van artikel 6.17, tweede lid, Wet inkomstenbelasting 2001, nu deze niet pleegt te worden gebruikt door gezonde, niet-zieke en/of inavlide personen.
Pagina11-11
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2007:BC3802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 15-02-2008, 43631
CiteertitelNTFR 2008/353
SamenvattingBezwaar tegen verrekening dividendbelasting kan in beroep niet aan de orde komen.
Annotator Douma
Pagina11-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 15-02-2008, 43061
CiteertitelNTFR 2008/354
SamenvattingKB Lux-zaak: geen boete wegens vrijwillige verbetering.
Samenvatting (Bron)KB-Lux, inkeerregeling? Niet aangevallen oordeel Hof.
AnnotatorM.M. Kors
Pagina12-15
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC4330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 24-10-2007, 06/00278
CiteertitelNTFR 2008/355
SamenvattingMatiging boete nu strafvervolging betrekking heeft op eenzelfde gedraging.
Samenvatting (Bron)Bijtelling privé-gebruik van Porsche. Beroep op vertrouwensbeginsel verworpen. Vergrijpboete gematigd vanwege wanverhouding bedrag in relatie tot de ernst van het vergrijp.
Pagina15-15
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2007:BC4190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelRechtbank Haarlem, 20-11-2007, 06/11972
CiteertitelNTFR 2008/356
SamenvattingDerdenonderzoek niet aangekondigd en ondeugdelijke legitimatiebewijzen getoond.
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelRechtbank Haarlem, 11-02-2008, 06/11698
CiteertitelNTFR 2008/358
SamenvattingNalaten nader onderzoek leidt tot ambtelijk verzuim; geen nieuw feit.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting. FilmCV. Geen nieuw feit. License-agreements vormen geen nieuw feit. Alleenrecht om films aan derden in licentie te geven.
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2008:BC3980
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelRechtbank Leeuwarden, 14-01-2008, AWB06/1627
CiteertitelNTFR 2008/359
SamenvattingDoor opgewekt vertrouwen toch recht op maximumbedrag aan stamrechtvrijstelling.
Samenvatting (Bron)Maximum stakingslijfrenteaftrek. Samenloop met oudedagsreserve en invoeringswet IB 2001. Na onvolledige reactie van verweerder op een verzoek om een standpunt over de maximale stakingslijfrenteaftrek betaalt eiser een aanvullende lijfrentepremie. Opgewekt vertrouwen.
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2008:BC2358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelRechtbank Leeuwarden, 18-12-2007, AWB06/2643
CiteertitelNTFR 2008/360
SamenvattingOndanks dat lijfrente niet is opgenomen in de aangifte wordt vergrijpboete vernietigd.
Samenvatting (Bron)Niet aannemelijk dat eiser bewust heeft nagelaten om de uitkering van de verzekeringsmaatschappij (alsnog) aan te geven. Voorwaardelijke opzet niet bewezen. Vergrijpboete vernietigd.
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2007:BC1671
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMotorrijtuigen en belastingen
TitelHoge Raad, 15-02-2008, 42808
CiteertitelNTFR 2008/364
SamenvattingAmbtshalve Europeesrechtelijke ingreep Hoge Raad inzake BPM-heffing voor Duitse 'auto van de zaak'.
Samenvatting (Bron)Art. 2 Uitvoeringsbesluit BPM 1992; vereiste van aanvraag van vrijstellingsvergunning voor aanvang van gebruik van openbare weg in Nederland met personenauto of motorrijwiel in strijd met artikel 39 EG?
AnnotatorJ. Rolleman
Pagina17-19
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC4329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieuheffingen
TitelConclusie Advocaat-Generaal, 28-01-2008, 43740
CiteertitelNTFR 2008/366
SamenvattingAccijnsheffing ter zake van levering afvalolie mogelijk niet toegestaan.
Samenvatting (Bron)Artikel 28 Wet op de accijns, artikel 21 Wet belastingen op milieugrondslag. Is afvalolie die wordt verkocht aan bedrijven die na bewerking de afvalolie samen met andere afvalstoffen gebruiken als brandstof voor verwarming, bij de verkoper belast met accijns en brandstoffenbelasting?
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BC4307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverige voor publicatie vrijgegeven rechtspraak
TitelOverige voor publicatie vrijgegeven rechtspraak
CiteertitelNTFR 2008/
Pagina20-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelNationale Ombudsman, 09-11-2007, 2007/247
CiteertitelNTFR 2008/356
SamenvattingDerdenonderzoek niet aangekondigd en ondeugdelijke legitimatiebewijzen getoond.
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelRechtbank Haarlem, 20-11-2007, 06/11972
CiteertitelNTFR 2008/357
SamenvattingUitstel niet kenbaar verleend; aanslag IB wordt vernietigd, maar dat leidt niet tot teruggaaf LB.
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn