Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 27-02-2008
Aflevering 4
RubriekRedactionele bijdrage
TitelRechtsbescherming onder de Wabo
CiteertitelJBa 2008/45
SamenvattingOp 11 december 2007 is het voorstel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangenomen door de Tweede Kamer. Inmiddels ligt het - gewijzigd - voorstel van de wet ter behandeling voor bij de Eerste Kamer. In dit voorstel zijn de nota's van wijziging en de door de Tweede Kamer aangenomen amendementen verwerkt. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2009 in werking treedt.
Auteur(s)C.D.A. Bos
Pagina54-58
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 06-02-2008, 200701451/1
CiteertitelJBa 2008/46
SamenvattingBelanghebbende. Eigendomsoverdracht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2006 heeft verweerder geweigerd aan de gemeente Den Helder een vergunning ingevolge artikel 12 van de Natuurbeschermingswet te verlenen voor het gedogen van het gebruik van gronden langs het Hengstenpad in Den Helder als losloopgebied voor honden.
Pagina59-59
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 06-02-2008, 200704200/1
CiteertitelJBa 2008/47
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks betrokken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 mei 2006 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland (hierna: het dagelijks bestuur) aan het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (hierna: het OBR) vrijstelling verleend voor een periode van ten hoogste vijf jaren ten behoeve van de sanering van het perceel, kadastraal bekend deelgemeente Hoek van Holland, sectie A en E, 955 en 361, gelegen in de Oranjebuitenpolder aan het Nieuw Oranjekanaal (hierna: het perceel).
Pagina59-60
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 13-02-2008, 200704261/1
CiteertitelJBa 2008/48
SamenvattingBelanghebbende. Luchtkwaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 januari 2006 heeft de raad van de gemeente Dordrecht (hierna: de raad) verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat nader is aangegeven op de bij dat besluit horende tekening nummer S2-26-119 (locatie "Laan van Londen/Van der Steenhovenplein") (hierna: het perceel).
Pagina60-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 06-02-2008, 200704631/1
CiteertitelJBa 2008/49
SamenvattingBesluitbegrip. Besluit. Intrekking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) geweigerd de besloten vennootschap Manege Den Ruygenhoek B.V. (hierna: de manege) bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van zestien woningen met parkeervoorziening op het perceel Alkmaarsestraat 18, 20 en 22 te
Pagina61-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3628
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 13-02-2008, 200703544/1
CiteertitelJBa 2008/50
SamenvattingNadeelcompensatie. Rechtstreeks verband.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 mei 2005 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister) een verzoek van [appellant] om nadeelcompensatie afgewezen.
Pagina61-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 13-02-2008, 200800270/1 en 200800270/2
CiteertitelJBa 2008/51
SamenvattingNieuwe feiten. Spraakgebruik. Definitie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 mei 2007 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum (hierna: het dagelijks bestuur) [appellant a] onder aanzegging van bestuursdwang aangeschreven de toegangsvoorziening tussen de wal en [de woonboot] (hierna: de toegangsvoorziening) te verwijderen en verwijderd te houden uit het openbaar water van het beheersgebied van het dagelijks bestuur.
Pagina62-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 13-02-2008, 200704367/1
CiteertitelJBa 2008/52
SamenvattingNieuwe feiten. Herziening. Procesbelang. Strafrechter.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2006 heeft de stichting "Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen" (hierna: het CBR) geweigerd om terug te komen van haar op appellant betrekking hebbende besluiten van 10 februari 2004 en 13 mei 2004.
Pagina62-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 06-02-2008, 200703068/1
CiteertitelJBa 2008/53
SamenvattingHoren. Nieuwe omstandigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 februari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeist (hierna: het college) aan de stichting Zeisterwoude Beheerstichting (hierna: de Stichting) reguliere bouwvergunning verleend voor het oprichten van een woon-zorgcentrum op het perceel Woudenbergseweg 42 te Zeist (hierna: het perceel).
Pagina63-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3620
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 06-02-2008, 200703918/1
CiteertitelJBa 2008/54
SamenvattingVrijstelling. Rangorde. Privaatrechtelijke belemmering. Artikel 5:50 Burgerlijk Wetboek (BW).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad (hierna: het college) aan Somass B.V. (hierna: Somass), voor zover thans van belang, vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van drie Zaanse woonhuizen op het perceel Lage Horn 16 te Zaandam (hierna: het perceel).
Pagina64-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3589
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 06-02-2008, 200704660/1
CiteertitelJBa 2008/55
SamenvattingParkeergelegenheid. Parkeerbehoefte. Bouwplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard (hierna: het college) aan [appellant] ontheffing van de Bouwverordening en reguliere bouwvergunning verleend voor het oprichten van een winkel met kelder en zes appartementen aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina64-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2008/
Pagina65-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelKamerstukken
CiteertitelJBa 2008/
Pagina65-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2008/
Pagina66-66
Artikel aanvragenVia Praktizijn