TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 26-02-2008
Aflevering 2
TitelAfscheid van het mythisch gezag
CiteertitelTrema, nr. 2, 2008, p. 54
SamenvattingDe rechterlijke macht krijgt de afgelopen jaren steeds vaker kritiek. Zaken als de Puttense moordzaak, de Schiedammer parkmoord en Lucia de B. dragen daaraan bij. Rechters voelen zich door de toenemende kritiek kwetsbaarder en verlangen daarom van andere autoriteiten dat zij in elk geval wÚl de positie van de rechter in de samenleving blijven respecteren en verdedigen. Commentaar van politici wordt dan ontoelaatbaar en ongepast gevonden.
Auteur(s)H. Gommer
Pagina54-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelAssortimentsmix
CiteertitelTrema, nr. 2, 2008, p. 60
SamenvattingDe wel eens als pervers omschreven efficiency drive van onze bekostigingssystematiek zou de gerechtsbesturen ertoe nopen alle zaken behoudens wettelijk verbod enkelvoudig te laten afdoen, als er reeds sinds jaar en dag een zogenaamde assortimentsmix was, waarmee Raad voor de rechtspraak en gerechtsbesturen zo goed en kwaad als dat gaat trachten te voorspellen hoeveel meervoudige behandelingen er zullen komen (en zwaarder vergoed moeten worden) - omdat dat wettelijk onontkoombaar is of omdat individuele rechters zaken doorverwijzen.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina60-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGebrek aan eenheid bij de beslissingen van rechters op vorderingen van de benadeelde partij
CiteertitelTrema, nr. 2, 2008, p. 62
SamenvattingEen slachtoffer dat schade heeft geleden door een delict kan zich in het strafproces tegen de verdachte voegen als benadeelde partij. De rechter moet dan beslissen of de benadeelde partij ontvankelijk is en in hoeverre de vordering kan worden toegewezen. In dit artikel wordt beschreven hoe rechters in de praktijk met de voeging van de benadeelde partij omgaan.
Auteur(s)S.G.C. van Wingerden
Pagina62-68
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNaschrift - 'Commentaar op de rechter' (3)
CiteertitelTrema, nr. 2, 2008, p. 69
SamenvattingIn het decembernummer van Trema schreven prof. mr. H.L.C. Hermans en prof. mr. P.A.M. Mevis (Trema 2007, p. 413-416) in de bijdrage 'Commentaar op de rechter' over het rapport van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken inzake het strafproces van Lucia de B. en de mogelijkheid afgedane strafzaken opnieuw te beoordelen. Op deze opinie hebben mr. H.N. Brouwer en prof. mr. J.F. Nijboer gereageerd (Trema 2008, p. 10-13 respectievelijk p. 14-21). Onderstaand volgt een naschrift van prof. mr. P.A.M. Mevis.
Auteur(s)P.A.M. Mevis
Pagina69-70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet ABC van de kwaliteit van rechtspraak
TitelHet ABC van de kwaliteit van de rechtspraak
CiteertitelTrema, nr. 2, 2008, p. 71
SamenvattingIn de rubriek ABC geeft Trema mensen die binnen of buiten de rechterlijke macht werkzaam zijn, het woord over de kwaliteit van rechtspraak. De beginletter van de achternaam van de auteur is gelijk aan de beginletter van het kernwoord dat de auteur als uitgangspunt heeft genomen voor deze bijdrage. Deze keer is het woord aan mr. M.V. Ulrici, kantonrechter in de rechtbank Amsterdam.
Auteur(s)M.V. Ulrici
Pagina71-71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFair trial of fear trial? Cultureel gekleurde interpretaties in een beslissing om partijen gescheiden te horen
CiteertitelTrema, nr. 2, 2008, p. 72
SamenvattingTijdens een empirisch onderzoek naar hoe advocaten en rechters met culturele achtergronden van allochtone partijen omgaan stuiten wij op een zaak die interessant is omdat op de achtergrond het beginsel van een eerlijk proces een rol speelt. Hoewel de genomen beslissing juridisch door de beugel kan willen wij deze zaak voor het forum van rechters en andere juristen brengen om daarmee bij te dragen aan de lopende discussie over de wenselijke invloed van culturele achtergronden op het Nederlandse recht. Reflectie op zaken als deze draagt volgens ons bij aan professionalisering van de Rechtspraak.
Auteur(s)W. van Rossum , B. Volker
Pagina72-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelOfficieren van justitie zijn goede juristen en nog veel meer!
CiteertitelTrema, nr. 2, 2008, p. 78
SamenvattingOp kerstavond zag ik op de opiniepagina van NRC Handelsblad een artikel met als titel 'Rechtspraak is geen productiebedrijf' van Nico Schimmel en Ronny van de Water, respectievelijk raadsheer bij het hof en rechter bij de rechtbank, beiden sector strafrecht en zittend in Amsterdam. Ge´nteresseerd in alles wat met rechtspraak te maken heeft, heb ik het artikel gelezen, maar dat had ik beter niet kunnen doen, want de inhoud ervan harmoniseerde niet met mijn tot dat moment uitstekende kersthumeur. Ik heb er zelfs de hele kerst last gehad en daarom besloten om (eind middag tweede kerstdag) deze reactie te schrijven.
Auteur(s)A. Tubbing
Pagina78-79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAfscheid mr. Treffers als president van de Centrale Raad van Beroep
CiteertitelTrema, nr. 2, 2008, p. 80
SamenvattingOp 7 december 2007 nam mr. J.G. Treffers in de Janskerk in Utrecht afscheid als president van de Centrale Raad van Beroep. Ter gelegenheid van dat afscheid hield mr. P. Van Dijk, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, een toespraak die hieronder verkort is afgedrukt.
Auteur(s)P. van Dijk
Pagina80-82
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWanneer Geschiedenis?
CiteertitelTrema, nr. 2, 2008, p. 83
SamenvattingVoor mijn generatie Nederlanders en de generaties na mij, denk ik, is Oorlog iets vreeswekkends, onbegrijpelijks, maar vooral - en gelukkig - iets dat ver weg is en soms zelfs van een andere tijd. Want de Oorlog die althans mijn generatie het eerst en vooral in het bewustzijn heeft, is de Tweede Wereldoorlog - hoewel in een adem gezegd moet worden dat al die andere oorlogen na WO II hun best doen en deden om zich daarin ook een plaats te veroveren.
Auteur(s)P. Brilman
Pagina83-84
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelF.C.M.A. Michiels, B.W.N. de Waard, Rechterlijke toetsing van bestuurlijke punitieve sancties
CiteertitelTrema, nr. 2, 2008, p. 85
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina85-86
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 2, 2008, p. 87
Pagina87-90
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR actueel
TitelNVvR Actueel
CiteertitelTrema, nr. 2, 2008, p. 92
Pagina92-96
Artikel aanvragenVia Praktizijn