Bedrijfsjuridische Berichten

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten
Datum 27-02-2008
Aflevering 5
RubriekBank- en effectenrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 28-12-2007, 928/2007 OK
CiteertitelBb 2008, 12
SamenvattingDe Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) houdt op basis van de Wet toeziht financiŽle verslaggeving (hierna: Wtfv) toezicht op de jaarrekeningen van statutair in Nederland gevestigde effectenuitgevende instellingen waarvan de effecten, kort gezegd, op een effectenbeurs zijn toegelaten.

(AFM / Spyker).
Samenvatting (Bron)Jaarekeningprocedure. Afwijzing van het verzoek van de stichting Autoriteit FinanciŽle Markten om (onder meer) de vaststelling van de jaarrekening 2006 van Spyker Cars N.V. als onderdeel van het financiŽle verslag 2006 te vernietigen en Spyker Cars N.V. te bevelen het financiele verslag 2006 opnieuw op te maken overeenkomstig de door de AFM in haar verzoekschrift opgenomen aanwijzingen.
AnnotatorH.K.O. Reimers
Pagina43-47
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2007:BC1057
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededingingsrecht
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 12-12-2007, T-112/05
CiteertitelBb 2008, 13
SamenvattingMoeder aansprakelijk voor kartelboete dochter?

(Akzo Nobel NV e.a.).
AnnotatorS.M. Evers
Pagina47-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAansprakelijkheidsrecht
TitelHoge Raad, 13-07-2007, C05/232HR
CiteertitelBb 2008, 14
SamenvattingFormele rechtskracht, en de betekenis van bestemmingsplanvoorschriften.
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid. Toegewezen schadevordering van Gasunie tegen een gemeente tot vergoeding van haar kosten tot verlegging van een aardgastransportleiding vanwege een schuur die de perceelseigenaar daarop had gebouwd op grond van een in strijd met het bestemmingsplan verleende bouwvergunning; uitzondering op de formele rechtskracht; relativiteitsvereiste van art. 6:163 BW, afgeleid belang; eigen schuld en schadebeperkingsplicht.
AnnotatorJ.J. Hoekstra
Pagina51-55
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AZ1598
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad, 07-12-2007, C06/221HR
CiteertitelBb 2008, 15
SamenvattingWerkgever niet aansprakelijk voor val van (on)deugdelijk trapje.
Samenvatting (Bron)Werkgeversaansprakelijkheid. Schadevordering van werknemer na val in magazijn van een door hem gebruikte trap; reikwijdte van de zorgplicht van werkgever, die een andere, deugdelijke trap voor werk in het magazijn ter beschikking had gesteld (art. 7:658 BW)
AnnotatorL.C.G. Dufour , A. van der Veen
Pagina55-58
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BB5625
Artikel aanvragenVia Praktizijn