Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 12-03-2008
Aflevering 5
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe wet dwangsom en direct beroep bij niet tijdig beslissen: panacee tegen trage besluitvorming? - Eerste deel
CiteertitelJBa 2008/56
SamenvattingVaak lukt het overheidsorganen niet om binnen de geldende termijn te beslissen. De Staten-Generaal en de regering wilden dit probleem aanpakken. Aanvankelijk kwam de Tweede Kamer met een initiatiefwetsvoorstel waarin de Algemene wet bestuursrecht (Awb) werd uitgebreid met een regeling waarin bij niet tijdig beslissen dwangsommen worden verbeurd. Een dwangsom zou het bevoegd gezag financieel moeten prikkelen om tijdig te beslissen. De regering kwam later met het voorstel om de Awb zo aan te passen dat burgers direct, dus zonder eerst een bezwaarschrift in te dienen, in beroep zouden kunnen gaan bij niet tijdige besluitvorming.
Auteur(s)Y. Schönfeld
Pagina70-74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 20-02-2008, 200704259/1
CiteertitelJBa 2008/57
SamenvattingBelanghebbende. Antennemast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2006 heeft de raad van de gemeente Montferland het bestemmingsplan "Antennemast Optimaal FM" (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina75-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 20-02-2008, 200705631/1
CiteertitelJBa 2008/58
SamenvattingBelanghebbende. Zichtcriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 november 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland (hierna: het college) aan de afdeling Openbare Werken van de gemeente vergunning verleend voor de kap van twee wilgen en enkele esdoorns, essen en elzenbomen in het plantvak tegenover [locatie] in [plaats] (hierna: het plantvak) en de gemeente een herplantplicht opgelegd.
Pagina76-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4664
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 27-02-2008, 200704686/1
CiteertitelJBa 2008/59
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks betrokken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vught (hierna: het college) Dutch Tower B.V. (hierna: Dutch Tower) onder oplegging van een dwangsom gelast om vóór 1 maart 2006 de tijdelijke zendmast ten behoeve van mobiele telecommunicatie op het perceel ongenummerd aan de Boulevard nabij de "IJzeren Man" te Vught (hierna: het perceel) te verwijderen.
Pagina76-77
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 20-02-2008, 200703949/1
CiteertitelJBa 2008/60
SamenvattingGemachtigde. Machtiging. Ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (hierna: het college) aan appellant een aanlegvergunning verleend voor het dempen van diverse sloten/watergangen en het egaliseren en draineren van diverse percelen, gelegen nabij
Pagina77-77
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4692
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 13-02-2008, 200704260/1
CiteertitelJBa 2008/61
SamenvattingBestuursdwang. Wet Bibob
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 september 2005 heeft appellant (hierna: het college) [wederpartij] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de exploitatie van [café] aan de [locatie] te [plaats] uiterlijk 24 september 2005 om 18.00 uur te staken.
Pagina77-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 27-02-2008, 200703243/1
CiteertitelJBa 2008/62
SamenvattingBestuursdwang. Gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad (hierna: het college) afwijzend beslist op het verzoek van [verzoekers] om handhavend op te treden tegen de woonboot van [appellant], die ligplaats inneemt in de Nauernasche Vaart te Westzaan, tegenover hun woningen.
Pagina79-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 27-02-2008, 200702195/1 en 200702199/1
CiteertitelJBa 2008/63
SamenvattingDwangsom. Horen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juni 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek (hierna: het college) aan [appellant A] een last onder dwangsom opgelegd wegens het zonder de daarvoor krachtens de Wet milieubeheer vereiste milieuvergunning in werking hebben van een varkensstal op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina79-80
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 20-02-2008, 200702682/1
CiteertitelJBa 2008/64
SamenvattingBeroep. Ontvankelijkheid. Beroepstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2006 heeft de gemeenteraad van Renkum het bestemmingsplan "Oosterbeek-Zuid 2006" (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina80-81
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4674
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 20-02-2008, 200704754/1
CiteertitelJBa 2008/65
SamenvattingBeroep. Grenzen van het geschil.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lochem (hierna: het college) afwijzend beslist op het verzoek van de [appellante] om handhavend op te treden tegen de permanente bewoning van recreatieverblijven op het [recreatiecentrum] (hierna: het recreatiecentrum) en de voor zodanige bewoning afgegeven persoonsgebonden gedoogverklaringen te herroepen.
Pagina81-81
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 27-02-2008, 200704894/1
CiteertitelJBa 2008/66
SamenvattingBeroep. Argumentatieve fuik. Hoger beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wijchen (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een vrijstelling en lichte bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een carport op het perceel [locatie] te Wijchen (hierna: het perceel).
Pagina81-82
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 20-02-2008, 200705605/1
CiteertitelJBa 2008/67
SamenvattingRedelijke termijn. Zelf in zaak voorzien.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2001 heeft de raad van de gemeente Schipluiden, thans: de gemeente Midden-Delfland (hierna: de gemeenteraad), de verzoeken van [appellant] en anderen) om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina82-83
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4699
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2008/
Pagina83-83
Artikel aanvragenVia Praktizijn