Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 08-03-2008
Aflevering 7291
TitelOverzicht van rechtspraak bijzondere bijstand 2006-2007.
CiteertitelGst. 2008, 26
SamenvattingHet hart van het gemeentelijk minimabeleid wordt gevormd door de regeling over bijzondere bijstand. Deze voorziening voor bijzondere kosten functioneert als het ultieme financiŽle vangnet voor minimuminkomens. Hoewel de regeling in essentie al ruim tien jaar gelijkduidend is, blijkt uit het onverminderd grote aantal procedures bij de bestuursrechter dat bijzondere bijstand nog steeds veel discussie oplevert. Dit komt in hoofdzaak door aard en omvang van de voorwaarden alsmede het gebruik van 'vage' of 'open' begrippen in de Wet werk en bijstand (WWB), die nadere uitleg vragen. De bestuursrechter heeft inmiddels op een aantal onderdelen de gewenste duidelijkheid verschaft en vooral de laatste twee jaar nog bestaande 'witte vlekken' ingekleurd. In dit artikel bespreek ik de meest in het oog springende uitspraken uit de periode 2006-2007 en de consequenties daarvan voor de uitvoeringspraktijk. Ik zal daarbij tevens de ontwikkelingen in de regelgeving en op beleidsmatig terrein betrekken.
Auteur(s)H. van Deutekom
Pagina117-130
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-01-2008, 20-001476-07
CiteertitelGst. 2008, 27
SamenvattingFraude bij bedienen stemcomputer door lid van een stembureau, dat tevens kandidaad-raadslid is. ('s-Hertogenbosch).
Samenvatting (Bron)Het hof veroordeelt de verdachte voor het manipuleren van de stemmachine bij de gemeenteraadsverkiezingen (artikel 127 Wetboek van Strafrecht) tot een werkstraf van 240 uren en 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De verdachte heeft als bedienaar van de stemmachine meermalen en op verschillende tijdstippen die stemcomputer niet vrijgegeven, als een stemmer zijn of haar stem wilde/ging uitbrengen. Hij heeft vervolgens in strijd met de werkelijkheid tegen die stemmers gezegd dat zij hadden gestemd en/of die stemmers zich laten verwijderen zonder hen erop te attenderen dat zij niet een rechtsgeldige stem hadden uitgebracht en hij heeft op (een) later(e) tijdstip(pen) telkens de stemcomputer alsnog vrijgegeven en telkens een stem op zichzelf uitgebracht.
Annotator Schutgens
Pagina130-134
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2008:BC2171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-03-2007, 200607943/1
CiteertitelGst. 2008, 28
SamenvattingPlanschade. Bestemmingsplanherziening ten behoeve van seksinrichting. Subjectieve elementen, zoals negatieve gevoelswaarde bij een bestemming, spelen bij planvergelijking geen rol. Opheffing algemeen bordeelverbod. (Drimmelen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2004 heeft de raad van de gemeente Drimmelen (hierna: de gemeenteraad) appellanten een planschadevergoeding toegekend van 10.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 januari 2004.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina134-136
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200505704/1
CiteertitelGst. 2008, 29
SamenvattingSluiting poolcentrum voor zes weken tenzij binnen een week na verzending van besluit geen softdrugs meer worden verkocht,verstrekt of aanwezig zijn. Geen zicht op legalisering door aanvraag gedoogverklaring. (Nieuwegein).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2004 heeft appellant [wederpartij] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de inrichting op het perceel [locatie] te Nieuwegein onder de naam poolcentrum "Zuidpool" (hierna: de inrichting) gedurende een periode van zes weken te sluiten, tenzij binnen een week na verzending van het besluit in de inrichting geen softdrugs meer worden verkocht, verstrekt of aanwezig zijn.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina136-138
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5066
Artikel aanvragenVia Praktizijn