Maandblad voor Vermogensrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Datum 29-03-2008
Aflevering 3
TitelHet horen van getuigen in het insolventierecht
CiteertitelMvV 2008, 46
SamenvattingDe rechter-commissaris is bevoegd 'ter opheldering van alle omstandigheden' die het faillissement betreffen, getuigen te horen of een onderzoek van deskundigen te bevelen, zie art. 66 lid 1 Faillissementswet. Deze bijdrage bevat een korte bespreking van deze bepaling, voor zover zij betrekking heeft op het horen van een getuige. Doordat art. 66 Faillissementswet mede naar bepalingen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering verwijst, wordt de (overeenkomstige) toepasselijkheid van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ook aangestipt.
Auteur(s)B. Wessels
Pagina46-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKapitalisatie van 'toekomstige' schade; de vrijheid van de rechter als toverformule? HR 30 november 2007, RvdW 2007, 1025
CiteertitelMvV 2008, 50
SamenvattingNaar aanleiding van HR 30 november 2007, RvdW 2007, 1025 wordt betoogd dat naar huidig recht slechts een beperkte betekenis zou mogen toekomen aan de vrijheid van de rechter om de geleden en te lijden schade te kapitaliseren in een bedrag ineens per een peildatum die geruime tijd voor zijn uitspraak ligt.
Auteur(s)C.E.C.J. Ponsioen
Pagina50-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen en de aansprakelijkheid van de verkoper
CiteertitelMvV 2008, 54
SamenvattingOp 1 juli 2007 is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkbp) in werking getreden. Heeft deze vergrote kenbaarheid invloed op de aansprakelijkheid van de verkoper van een onroerende zaak die met een publiekrechtelijke beperking is belast? Bepleit wordt dat in deze gevallen art. 7:17 BW beter geschikt is om tot een rechtvaardige uitkomst te komen dan art. 7:15 BW.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina54-58
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe medewerkersovereenkomst: de overeenkomst tussen ziektekostenverzekeraar en (para)medisch beroepsbeoefenaar. Over de verzekeraar en de apothekers
CiteertitelMvV 2008, 59
SamenvattingDeze bijdrage behandelt een drietal recente arresten van de Hoge Raad over de medewerkersovereenkomst tussen een zorgverzekeraar en een of meer apothekers.
Auteur(s)I.S.J. Houben
Pagina59-63
Artikel aanvragenVia Praktizijn